• Nie Znaleziono Wyników

List of reviewers of "Educational Studies Review" in 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "List of reviewers of "Educational Studies Review" in 2016"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Lista recenzentek i recenzentów

w 2016 roku

Prof. dr hab. Piotr Błajet, UMK, Polska Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, UMK, Polska Dr hab. Sławomir Czachowski, UMK, Polska

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, USz, Polska Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, KSW, Polska Dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ, Polska Dr hab. Ewa Jarosz, UŚ, Polska

Prof. Vitalyj Kantor, Petersburg, Rosja Dr hab. Marzanna Kielar, prof. ChAT, Polska

Prof. dr hab. Hanna Komorowska, SWPS UHS, Polska Dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK, Polska

Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, UŚ, Polska Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, USz, Polska Dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS, Polska Prof. dr hab. Roman Leppert, UKW, Polska Prof. dr hab. Wiesława Limont, UMK, Polska

Prof. Mikołaj Małofiejew, Akademia Nauk w Moskwie, Rosja Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM, Polska

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK, Polska Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Polska Prof. dr hab. Stanisław Palka, UJ, Polska

Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS, Polska Dr hab. Jan Papież, prof. UG, Polska

Prof. PhD. Erich Petlak, CSc., UKF, Słowacja Prof. dr hab. Jacek Piekarski, UŁ, Polska

(2)

LISTA RECENZENTEK I RECENZENTÓW W 2016 ROKU

276

Prof. dr hab. Beata Przyborowska, UMK, Polska Prof. dr hab. Ewa Przybylska, UMK, Polska Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, UMK, Polska Dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG, Polska Prof. dr. hab. Małgorzata Sekułowicz, DSW, Polska Doc. Mgr Mariana Sirotova, PhD, UCM, Trnava, Słowacja Doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., UCM, Słowacja Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, Polska

Dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS, Polska

Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEiI, Polska Dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ, Polska

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, UW, Polska Dr hab. Bożena Wójtowicz, UP KEN, Polska Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, UWM, Polska Dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK, Polska

Cytaty

Powiązane dokumenty

W polskiej współczesnej literaturze ekonomicznej brak jest empirycznych analiz zróżnicowania płac pracowników małych i dużych przedsiębiorstw. W przedstawionym badaniu

W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem Doktorantki, że powszechne narażenie ludzi na owe związki oraz niedostateczna wiedza na temat ich potencjalnie negatywnego

Dysertacja doktorska mgr Werony Król-Gierat Teaching English as a Foreign Language in Inclusive Classrooms at the Lower-Primary Level An Analysis of Teachers’ Needs and the

Fenomen ciała ludzkiego w sztuce, w malarstwie trecenta pojawia sie˛ w konteks´cie tematu jako konwencji, któr ˛ a warunkowały racje religijne i po- zareligijne.. Wizualizacje˛

Potem kiedy zmniejszyła się presja polityczna, a książka okazała się bestsellerem przyszły kolejne wydania.. Należy przy tym przypomnieć,

Ponadto za tru d celem podtrzym yw a­ nia zwyczaju przenoszenia Najświętszego Sakram entu w cza­ sie oktaw y Bożego Ciała z biblioteki (liberaria) do głównego

Rediscovering this “Franco-European accident of philosophy” is also the only way to apprehend the newest materialist developments of French philosophy, notably in the works

As we learn from the blurb, the 2003 volume by Nigel Forde “reflects [his] fascination with the process of change”: his poems “meditate on memory and landscape,” ultimately mapping