• Nie Znaleziono Wyników

Człowiek, który zaprzecza prawom rasowym i lekceważy je, pozbawia się szczęścia, które się przed nim pojawia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Człowiek, który zaprzecza prawom rasowym i lekceważy je, pozbawia się szczęścia, które się przed nim pojawia"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Tekst źródłowy N 8 Adolf Hitler, Mein Kampf

Mówiąc zwięźle, każde skrzyżowanie rasy daje zawsze w wyniku:

1. upadek poziomu wyższej rasy,

2. fizyczny i duchowy regres oraz związany z tym początek, chociaż powolnego, to jednak nieuniknionego, postępującego charłactwa.

Przyczyniać się do takiego rozwoju - oznacza grzeszyć przeciwko woli wiecznego stwórcy.[...]

Tu, naturalnie, przypomina się czysto żydowski, zuchwały i głupi zarzut wysuwany przez współczesnych pacyfistów: „To właśnie człowiek pokonuje naturę !". [...]

Wszystko, co dzisiaj podziwiamy na ziemi - wiedzę i sztukę, technikę i wynalazki - stanowi tylko twórczy produkt niewielu ludów, a być może jednej rasy. [...]

Człowiek, który zaprzecza prawom rasowym i lekceważy je, pozbawia się szczęścia, które się przed nim pojawia. Przeszkadza w zwycięskim pochodzie lepszej rasy, a tym samym pierwszemu warunkowi wszelkiego postępu. W konsekwencji, obciążony wrażliwością ludzką, upodabnia się do bezradnego zwierzęcia.

1. Jakich argumentów używa autor na rzecz czystości rasowej?

2. Jakie cechy charakteru ujawnia autor ,,Mein Kampf”?

3. Na podstawie tekstu i wiedzy pozaźródłowej sformułuj definicję pojęcia rasizm.

Ad. 1. Argumenty Hitlera:

- Brak czystości rasy powoduje jej upadek , regres fizyczny i duchowy.

- Czystość rasy wynika z woli Stwórcy.

- Tylko jedna rasa współtworzy cywilizację.

- Czystość rasy przynosi szczęście.

- Czystość rasowa jest warunkiem postępu ludzkości.

- Mieszanie ras ma prowadzić do zezwierzęcenia człowieka.

-

Ad. 2. Przejawia fanatyzm na punkcie czystości rasowej. Jest bezkrytyczny wobec teorii zaczerpniętych od Fryderyka Nietzsche. Jest nietolerancyjny, przejawia skłonności do rasizmu i antysemityzmu. W swoich ocenach jest surowy, agresywny i konsekwentny.

Ad. 3. Rasizm jest to zjawisko społeczne i polityczne polegające na dyskryminacji przedstawicieli jednej rasy przez drugą. Jest ono charakterystyczne dla obszarów gdzie występują odmienne kultury różniące się cechami fizycznymi. Brak tolerancji dla odmienności, może przyjmować drastyczne formy, jak np. pogromy, lincze, lub mniej brutalne, czyli uprzedzenie, lub segregacja rasowa. Rasiści podobnie jak autor wywyższają swoją rasę i dążą do zachowania jej etnicznej czystości, poprzez eliminację obcych wpływów.

(Piotr)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wolontariat jaki znamy w XXI wieku jest efektem kształtowania się pewnych idei.. mających swoje źródła już w

SPŁYW - szybkie przemieszczanie się masy gruntowej bez wytworzenia wyraźnej powierzchni poślizgu przy współudziale wody np.. spływy

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Na lewo od gruszki leżą oba jabłka i brzoskwinia, która leży pomiędzy jabłkami.... Na półce leżą dwa jabłka, dwie gruszki

Jest to program mający pokazać dany produkt na okres paru dni lub na liczbę uruchomień.. Ma trzy ograniczenia: niemożna drukować, zapisywać i innych

egzaminem wyrażenia/kolokacje i frazy, które bardzo często pojawiają się w zadaniach na słuchanie, np.:.. • Czasowniki – invite, encourage, apologise, inform, report, ask,

Aby unikać problemów z określeniem intencji wypowiedzi, postaraj się utrwalić przed egzaminem wyrażenia/kolokacje i frazy, które bardzo często pojawiają się w zadaniach

celem partycypacji jest wytworzenie dialogu, zachęcenie publiczności do aktywnego włączania się w działania instytucji, zachowanie dodawanych przez nich treści, edukacja widzów,