16.04. 2020r (czwartek)

Download (0)

Full text

(1)

16.04. 2020r (czwartek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Proszę zapisz do zeszytu temat katechezy:

Katecheza Temat: Miłosierdzie Boże w objawieniach świętej Faustyny.

W najbliższą niedzielę, 19 kwietnia, obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego.

Obejrzyj film "Moja katolicka rodzina Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże", a dowiesz się kto pragnął abyśmy to święto obchodzili.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y Zapisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co Jezus polecił Św. Faustynie?

2. Co to jest Miłosierdzie Boże?

3. Co to znaczy być miłosiernym?

Odmów modlitwę z Koronki do Miłesierdzia Bożego:

Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Pod tematem narysuj Jezusa Miłosiernego, który ukazał się św. Faustynie i podpisz: Jezu, ufam Tobie. (Wykonaj zdjęcie rysunku i prześlij na adres e-mail: ewa.baur@wp.pl )

Proszę o przesłanie zaległych prac ( Jeden z cudów Jezusa; Wjazd Jezusa do Jerozolimy).

Termin nadsyłania prac - 21.04.2020r. Po tym terminie, brak pracy domowej, będzie oznaczał ocenę niedostateczną.

Dziękuję wszystkim, którzy wysyłają pracę w terminie.

Przypominam o obejrzeniu transmisji Mszy Świętej w niedzielę oraz o odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Z Panem Bogiem.

(2)

20.04.2020r. (poniedziałek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Przypomnij sobie miłe spotkanie, podczas którego czułeś wielką radość. Takie chwile pozostają długo w pamięci. Również Apostołowie przeżyli takie spotkanie.

Przeczytaj uważnie tekst Ewangelii:

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich „Pokój wam!”.

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.”

J 20, 19-20 Zapisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kto przyszedł do uczniów?

2. Co powiedział do Apostołów?

3. Co czuli uczniowie w czasie spotkania?

4. Gdzie my dzisiaj spotykamy się z Jezusem zmartwychwstałym?

Niedziela dla każdego chrześcijanina powinna być szczególnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem. To taka mała Wielkanoc – dzień radości i świętowania Eucharystii.

Podziękuj za ten dar piosenką (Dziękuję - Małe TGD):

https://www.youtube.com/watch?v=-ki96A1FH78 Z Panem Bogiem

Figure

Updating...

References

Related subjects :