• Nie Znaleziono Wyników

Zbieramy dane w naszej klasie i szkole — czyli o tym, jak się tworzy wykresy słupkowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zbieramy dane w naszej klasie i szkole — czyli o tym, jak się tworzy wykresy słupkowe"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

66 24. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE – CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE A

1. Na podstawie wykresu uzupełnij brakujące dane w tabeli. Pomaluj odpowiednimi kolorami puste słupki wykresu i oznaczenia obok obrazków zwierząt.

Wykres Zwierzęta hodowane przez uczniów z klas IV-VI

Tabela Zwierzęta hodowane przez uczniów z klas IV-VI nazwa

zwierzątka liczba

wyborów 65 140

45

2. Oblicz i uzupełnij zdania, wykorzystując słowa: więcej, mniej

posiada o . . . dzieci . . . niż

hoduje o . . . dzieci . . . niż

ma . . . razy . . . dzieci niż

3. Oblicz :

Ile razem wszystkich zwierząt mają dzieci w tej szkole? . . . . Których zwierząt jest więcej: kotów i chomików, czy kotów, żółwi i ryb?

. . . .

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

(2)

67 24. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE – CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE B

1. Na wykresie zamaluj odpowiednimi wzorami puste słupki.

Uzupełnij brakujące dane w tabeli.

Wykres Ulubione formy spędzania wolnego czasu w klasach IV-VI

Tabela Ulubione formy spędzania wolnego czasu w klasach IV-VI

liczba

wyborów 165 35

2. Uzupełnij zdania:

Dziewczynki najchętniej spędzają wolny czas . . . a najmniej ich wyborów dotyczy . . . . Chłopcy najbardziej lubią . . . a najmniej . . . Najmniejsza różnica pomiędzy wyborami dziewczynek i chłopców dotyczy . . .

3. Oblicz i zaznacz kółkiem:

Liczba wyborów jest o 20 mniejsza niż w przypadku

Liczba wyborów jest 3 razy większa niż w przypadku

Taka sama liczba wyborów dotyczy

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

(3)

68 C

1. Na wykresie zaznacz odpowiednim wzorem słupki.

Wykres Wyjazdy wakacyjne uczniów klas IV-VI

2. Uzupełnij zdania, korzystając z wykresu.

odwiedzi podczas wakacji . . . razy więcej uczniów z klas . . . niż z klas . . .

Tyle samo uczniów z klas . . . pojedzie , co z  klas . . . nad

3. Zaznacz właściwą odpowiedź.

Najmniej uczniów jest w  klasach IV V VI

Nad wyjedzie o 1 uczeń więcej niż nad czy

4. Zaznacz kółkiem zestaw obrazków, który pokazuje miejsca wyjazdów wakacyjnych uczniów w kolejności od najmniejszej do największej liczby wyborów.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

kl. VI kl. V kl. IV

"

24. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE – CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE

Cytaty

Powiązane dokumenty

Andrzej Bogusławski zaproponował następujący wniosek: całą treścią semantyczną „ja”, którą można oddać bez elementarnych kłopotów, jest treść „ktoś”; chociaż

Uwaga: dane w podziale na poszczególne rynki są prezentowane z uwzględnieniem podwójnych notowań; w przypadku danych sumarycznych dotyczących łącznej liczby debiutów i

Działalność profilaktyczna w naszej szkole ma charakter profilaktyki uniwersalnej, której celem jest wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz

rozwiązali test sprawdzający wiedzę z fizyki oraz umiejętności pracy na platformie projektu.. Tym

Ponieważ kierunek, pod jakim wpada on w obszar ziemskiego pola magnetycz- nego jest dowolny, jego ruch można opisać jako złożenie dwóch ruchów: ruchu śrubowego wokół

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego - art. Na

ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE – CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE A1. Odczytaj z tabeli, która zabawka uzyskała najmniej wyborów od uczniów

Czy zawsze gasisz światło, gdy opuszczasz na dłużej pomieszczenie?.. nazwa owocu liczba

Ponadto będziemy przenosić dane w postaci kolumn wytwarzane tym programem do Excela aby każda kolumna była w innej kolumnie.. tak jak w pliku „Dane przeniesione z

Nasza szkoła wdrożyła Innowację pedagogiczną polegającą na identyfikowaniu, wspieraniu oraz rozwijaniu myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i

Nauczyciel prosi o przypomnienie pojęć: pastorałka, kolęda, jasełka.. Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe zespoły. Poszczególne grupy prezentują swoje prace. Gdy

Nie mamy wpływu na decyzję o zamknięciu szkół, ale możemy zastosować codzienną rutynę dobrych nawyków – zadbać o siebie i przestrzeń wokół nas

Uczniowie, wykorzystując metodę burzy mózgów, odpowiadają na zadane pytanie; wśród podanych odpowiedzi powinna się znaleźć jedna konkretna: należy dobrze

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła autorom niniejszej pracy uzyskać informacje na temat tego, przy zachowaniu jakich warunków hydraulicznych na piaszczysto-żwirowym dnie rzeki

In the 1950’e there begin to appear works of criticism whose authors have discovered a unifying aesthetic prinoiple in Ameri- can Romantic literature. With reference

Jak zauważono, o  ile źródłem innowacji w  przypad- ku innowacji popytowych jest rynek, o tyle zaposkojenie konkretnych potrzeb klientów może odbywać się już

ne zjawisko. Pisząc o książce dziecięcej, nie da się też nie zauważyć, że literatura dla dzieci i młodzieży już na dobre stała się w Polsce równoprawnym

Zwa- żywszy na kontekst sytuacyjny, przede wszystkim ogromne straty wśród żołnierzy poniesione nie tylko podczas oblężenia miasta, ale także miesiąc wcześniej w wal- kach

Wystawa, której patronował minister spraw zagranicz- nych Francji Michel Jobert i minister oświaty Joseph Fontanet, zorganizowana została przy współudziale polskiego Komitetu

Nasza uczennica Sylwia Kulasik zakwalifikowała się do II etapu Międzynarodowej Olimpiady języka angielskiego, organizowaną przez Wyższą Szkołę

Oferujemy czaty, fora lub elektroniczne tablice ogłoszeń czy strefy interaktywne, gdzie użytkownicy mogą wstawić komentarz lub informacje, które sprawią im satysfakcję; Jeśli

Bez żadnej odgórnej kontroli czy centralnego sterowania, a więc wyłącznie jako wynik lokalnych interakcji między jego elementami, system samoorganizuje się i

jeśli w kroku n-tym (czyli n-tym cięciem miecza) Herakles odciął jakąś głowę, to z węzła odległego o 1 segment od głowy uciętej wyrasta n kopii tej części hydry, która