• Nie Znaleziono Wyników

1 TP 2/2 BHP w gastronomii Zagadnienie do samodzielnego opracowania: Temat: Przygotowanie potraw. Przechowywanie i wydawanie potraw. Porcjowanie i wydawanie potraw. Warunki konsumpcji.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 TP 2/2 BHP w gastronomii Zagadnienie do samodzielnego opracowania: Temat: Przygotowanie potraw. Przechowywanie i wydawanie potraw. Porcjowanie i wydawanie potraw. Warunki konsumpcji."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1 TP 2/2 BHP w gastronomii

Zagadnienie do samodzielnego opracowania:

Temat: Przygotowanie potraw. Przechowywanie i wydawanie potraw. Porcjowanie i wydawanie potraw. Warunki konsumpcji.

Proszę odpowiedzieć na pytania:

Omów warunki w których należy przechowywać tak zwane wyroby na zimno.

Podaj odpowiednie temperatury wydawania/ podawania różnych typów dań.

Wymień właściwe warunki do konsumpcji posiłków.

Jaka temperatura jest wymagana do transportu potraw gorących a jaka do zimnych.

Opisz metodę cook-chill.

Opisz metodę Cook-Freeze.

Notatkę w dowolnej formie proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko imię oraz klasę.

Cytaty

Powiązane dokumenty

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty podłączeń. Wypełniają tabelkę umieszczoną w linku i odsyłają na emaila

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty

Notatkę w formie pliku tekstowego, proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko imię

Notatkę w dowolnej formie proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko imię

Notatkę w formie pliku tekstowego, proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko imię oraz klasę przedmiot oraz datę

Wyjaśnij pojęcia: konfederacja warszawska, Polska nazywana krajem tolerancji religijnej str.. Reformacja na

Notatkę w formie pliku tekstowego, proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko i imię, klasę, przedmiot oraz datę

Ocena organoleptyczna wykonywana jest przez jedną osobę i wówczas uzyskany wynik jest ostateczny, a ocena sensoryczna przeprowadzane jest przez kilka osób ( 8-12) a wynik