• Nie Znaleziono Wyników

(1)Dear Parents Whats up? Im writing to you because I want to tell you about my camp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Dear Parents Whats up? Im writing to you because I want to tell you about my camp"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Dear Parents

Whats up? Im writing to you because I want to tell you about my camp.

When I saw this place for the first time I felt happy. It is really nice camp. I met many nice people and I have new friends. They are from France. I live in a big but awesome room with a five boys. I can see a beautiful animals and lake.

I forgot my towel and sunglasses. I need some money because everything is expensive here. Can you send me money.

Regards

Kamil Zarzycki 7 omega

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pieces of thinly sliced scallop sashimi, lightly seared with hot sesame and olive oil, yuzu soy sauce, garlic purée, sliced ginger, chives, sesame seeds and a cherr y tomato

Spółdzielnie socjalne w województwie łódzkim w roku 2013 były ra- czej małe w porównaniu do reszty kraju, gdyż średnia liczba członków wynosiła 5,16, a nie

Możliwość zrobienia haftu bądź nadruk metodą sublimacji. Fold-out wallet with a hook

Forma „to be” odmienia się zgodnie z osobą występującą w zdaniud. She……….clean

This question word means "in what way or manner or what ways" or.. "to what extent,amount

The secret behind this extraordinary climbing skill lies with millions of tiny keratin hairs – called setae – on the surface of each foot. An intermolecular phenomenon known as van

Pieces of thinly sliced salmon sashimi, lightly seared with hot sesame and olive oil, yuzu soy sauce, garlic purée, sliced ginger, chives, sesame seeds and a cherr y tomato

Baurmann und Ludwig (1985) sprechen sich dafür aus, dass Lerner Texte über einen längeren Zeitraum erarbeiten und dabei von Lehrern begleitet und zum Überarbeiten

Uczniowie ponownie czytają list i uzupełniają luki pasującymi tam wyrażeniami (załącznik 3). Nauczyciel podaje, pisząc na tablicy lub dyktując uczniom, wyrażenia przydatne

Mają za zadanie ułożyć 2 krótkie dialogi, formalny i nieformalny, w których przedstawiają się nowemu koledze albo koleżance i zapisują się do klubu.. Ewentualnie

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Wyjaśnij uczniom, że na podstawie mapki z handoutu nr 1 uczniowie mają za zadanie napisać w parach dialog, z którego pozostała część klasy ma zgadnąć, o jakie miejsce

We are an international and dynamically developing technology platform focused on effective and professional enforcement of passenger rights for canceled or delayed flights.. We

In China, there is a legend that when the 14-year-old Queen Leizu was sitting under a mulberry tree in her palace garden and drinking tea, a cocoon fell from the tree into

However, graphical methods on a GDC can be used for solving polynomial equations and inequalities of degree 4 or higher... Linear systems with three unknowns can also be

The story of Iwaszkiewicz’s involvement in translating Shakespeare, related to the particular phases of his literary career and to specific works, in this case a play inspired

There will be also an article focused on a the sub- ject of occupational burnout among doctors (“Burnout, psychological disorders, and perceived quality of care among pediatricians

A CT scan of the neck — notice hypodense amyloid masses filling most of the thyroid and well-demarcated calcifications (predominantly peripheral)..

Jak widzimy, rozważania dotyczące powstawania obiektów mało masyw- nych prowadzą nas do konkluzji, że ciała, które powstają jako planety, mogą krążyć wokół gwiazd,

PhD Justyna Libera, University of Life Sciences in Lublin, Poland PhD Ewelina Cholewińska, University of Life Sciences in Lublin, Poland PhD Magdalena Gizińska-Górna, University

jajecznica na maśle, swojskie wędliny, ser, twaróg ze szczypiorkiem, domowy jogurt z owocami, mieszane sałaty z warzywami i sosem winegret, pieczywo oraz masło. Śniadanie szypra

K orzystanie z metod opisu socjologii literatu ry nie sprowadza się jednakowoż tylko do za­ gadnień generacji literackich, gdyż często autorka rozszyfrowuje

A. Czynniki endogenne genetyczne. Genotyp każdego człowieka tworzy •się z dwóch elementów: z gamety ojca zawierającej 23 chromosomy i z gamety watki zawierającej