• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

1

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Lp. PRZEDMIOT

NUMER W SZKOLNYM

ZESTAWIE

AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

1. Język polski 1-JP-17/18

Barbara Łabęcka

Ponad słowami. Program nauczania języka polskiego w liceum i technikum. Zakres

podstawowy i rozszerzony. Nowa Era

2. Język angielski 2-JA-17/18

Milada Krajewska

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara

Czarnecka-Cicha

Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego do podręcznika

PASSWORD 2.

Program nauczania języka angielskiego PASSWORD 2,3

Longmann Repetytorium maturalne, poziom rozszerzony

Macmillan Polska

Longman

3. Język rosyjski 3-JR-17/18 M. Zybert

Dialog. Program nauczania języka rosyjskiego dla początkujących w szkołach

ponadgimnazjalnych IV.0. WSiP

4. Język hiszpański 4-JH-17/18 A. Dudziak, P. Przystanowicz

Program nauczania języka hiszpańskiego dla

szkół ponadgimnazjalnych. Nowela

5. Język niemiecki 5-JN-17/18 Arleta Fischer

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III LO. IV etap edukacyjny – zakres

podstawowy. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę.

Lektor Klett

6. Matematyka 7-MAT-17/18 D. Ponczek

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą -

zakres rozszerzony Nowa Era

7. Matematyka 8-MAT-17/18

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą – zakres podstawowy;

Nowa Era

(2)

2 8. Wiedza o kulturze 9-WOK-17/18 Barbara Łabęcka Spotkania z kulturą. Nowa Era

9. Wiedza o

społeczeństwie 10-WOS-17/18 Mariusz Menz Program nauczania przedmiotu wiedza o

społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Nowa Era 10. Wiedza o

społeczeństwie 11-WOS-17/18 Artur Derdziak Ciekawi świata – wersja rozszerzona Operon 11. Chemia 12-CH-17/18 R. Hassa, A.J.

Mrzigod To jest chemia – zakres podstawowy Nowa Era 12. Chemia 13-CH-17/18 M. Litwin, S.

Styka-Wlazło

To jest chemia – program nauczania chemii w

zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum WSiP

13. Geografia 14-GEO-17/18 Ewa Maria Tuz

Program nauczania w zakresie podstawowym

dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era

14. Geografia 15-GEO-17/18 Ewa Maria Tuz

Oblicza geografii 1. Program nauczania w zakresie rozszerzonym dla szkół

ponadgimnazjalnych

Oblicza geografii 2 (LO/XVIa/2015/16) Oblicza geografii 3 (LO/XVIb/2015/16)

Nowa Era

15. Historia 16-H-17/18 Marek Jekel Program nauczania do historii dla szkół

ponadgimnazjalnych. Nowa Era

16. Historia 17-H-17/18 R. Śniegocki

Program nauczania historii w zakresie

rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nowa Era

17. Historia i

społeczeństwo 18-HIS-17/18 Ł. Marks

Wojna i wojskowość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej

WSiP

18. Historia i

społeczeństwo 19-HIS-17/18 Ł. Marks

Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w liceum ogólnokształcącym i technikum

WSiP

19. Biologia 20-BIO-17/18 M. Kaczmarczyk

Program nauczania biologii w szkołach

ponadgimnazjalnych. „Biologia na czasie” Nowa Era

20. Biologia 21-BIO-17/18 U. Poziomek

Program nauczania biologii w zakresie

rozszerzonym. „Biologia na czasie” Nowa Era 21. Przyroda 22-PRZY-17/18 W. Janicki (red) Program nauczania przyrody w szkołach Projekt

(3)

3 ponadgimnazjalnych. „Człowiek w świecie

przyrody”

22. Podstawy

przedsiębiorczości 23-PP-17/18

Z. Makieła

T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość Nowa Era

23. Informatyka 24-INF-17/18 G. Koba

Program nauczania informatyki w szkołach

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Migra

24. Informatyka 25-INF- 17/18 G. Koba

Program nauczania

informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

Migra

25. Fizyka 26-FIZ-17/18 M. Braun, W.

Śliwa

Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era

26. Fizyka 27-FIZ-17/18

Zuzanna i Stanisław Suwaldowie

Zrozumieć fizykę. Zakres rozszerzony

Nowa Era

27. Ekonomia w

praktyce 28-EKON-19/20

Fundacja Młodzieżowej

Przedsiębiorczości Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

dostępny na platformie:

http://www.miniprzedsiebiorst wo.junior.org.pl/pl/program- nauczania

28. Edukacja dla

bezpieczeństwa 29-EDB-17/18 J. Słoma Program nauczania edb w szkole

ponadgimnazjalnej. Nowa Era

29. Wychowanie

fizyczne 30-WF-17/18

E. Statkiewicz, B.

Kuchar, P.

Wądołowski, M. Krotowski

Autorski program nauczycieli wf zatwierdzony w 2012 roku.

30. Religia 31-REL-17/18

J. Szpet, D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele Moje miejsce w świecie

Świadek Chrystusa Święty Wojciech

31. Podstawy

psychologii 32-PSYCH-17/18 J. Jasińska, N. Wyszyńska

Program autorski nauczania przedmiotu Podstawy psychologii

32.

Multimedia i grafika komputerowa

33-MUL-17/18 Tomasz Kowalski Multimedia i grafika komputerowa Helion

(4)

4 33. Ekologia 34-EKO-18/19 M. Kubaszewska Autorski program nauczyciela zatwierdzony w

roku 2018

34. Etyka 35-ET-18/19 Paweł

Kołobodziński

Etyka. Program nauczania dla liceum

ogólnokształcącego, liceum profolowanego i technikum

Operon

35. Przyroda 36-PRZY-19/20

Ewa Jakubowska, Marek

Kaczmarzyk, Janusz Mrzigod, Ewa Maria Tuz

Przyroda. Program nauczania przedmiotu

uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych Nowa Era

36. Anatomia i

fizjologia człowieka 37-ANAT-19/20 M. Kubaszewska Autorski program nauczyciela zatwierdzony w roku 2019.

37. Historia państwa i

prawa 38-HPiP-19/20 A. Iwanowski Autorski program nauczyciela zatwierdzony w roku 2014

38. Religia 39-REL-19/20

ks. T. Śmiech, E. Kondrak,

B. Nosek Żyć, aby wierzyć i kochać.

Jedność

39.

Programowanie strukturalno- obiektowe

40-PROG-19/20 Tomasz Rudny Programowanie strukturalne i obiektowe Helion

(5)

5 Lp. PRZEDMIOT NUMER W

SZKOLNYM ZESTAWIE

AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

40. Język polski 41-JP-19/20 Barbara Łabęcka Ponad słowami. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020

Nowa Era

41. Język angielski 42-JA-19/20 Krajewska M., Piotrowska E., Świgoń A.

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego; poziom III. 1. P; III. 1. R. ; III. DJ

Macmillan Polska

42. Język rosyjski 43-JR-19/20 Renata Broniarz Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w liceum

ogólnokształcącym i technikum 9zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0 i III.2.

WSiP

43. Język hiszpański 44-JH-19/20 Karolina Hadło, Katarzyna Palonka

Program nauczania języka hiszpańskiego Descubre dla uczniów szkół

ponadpodstawowych

Draco

44. Język niemiecki 45-JN-19/20 Bożena

Niebrzydowska

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum

Lektor Klett

45. Matematyka 46-MAT-19/20 Dorota Ponczek Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka

Nowa Era

46. Wiedza o społeczeństwie

47-WOS-19/20 Barbara Furman W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

47. Wiedza o społeczeństwie

48-WOS-19/20 Barbara Furman W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres

Nowa Era

(6)

6 rozszerzony ze zintegrowanymi treściami z

zakresu podstawowego

48. Chemia 49-CH-19/20 Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod , Janusz Mrzigod

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

49. Chemia 50-CH-19/20 Maria Litwin, Szarota Styka- Wlazło

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

50. Geografia 51-GEO-19/20 Dziedzic Barbara, Korbel Barbara, Tuz Ewa Maria

Program nauczania geografii w zakresie

podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii

Nowa Era

51. Geografia 52-GEO-19/20 Tuz Ewa Maria, Szczypiński Dawid

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii

Nowa Era

52. Historia 53-H-19/20 Robert Śniegocki Poznać przeszłość. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

53. Historia 54-H-19/20 Robert Śniegocki Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nowa Era

54. Biologia 55-BIO-19/20 Katarzyna Kłosowska

Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie

Nowa Era

55. Biologia 56-BIO-19/20 Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie. Program opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 roku

Nowa Era

56. Informatyka 57-INF-19/20 G. Koba Teraz Bajty – zakres podstawowy Migra 57. Informatyka 58-INF- 19/20 G. Koba Teraz Bajty – zakres rozszerzony Migra 58. Fizyka 59-FIZ-19/20 Marcin Braun,

Weronika Śliwa

Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Odkryć fizykę”

Nowa Era

(7)

7

59. Fizyka 60-FIZ-19/20 Agnieszka

Byczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna Suweld, Stanisław Suweld

Program nauczania fizyki dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym „Zrozumieć fizykę”

Nowa Era

60. Astronomia z elementami astrofizyki

61-ASTR-19/20 Piotr Zimbał Autorski program nauczyciela zatwierdzony w roku 2019.

61. Edukacja dla

bezpieczeństwa 62-EDB-19/20 Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

62. Wychowanie fizyczne

63-WF-19/20 E. Statkiewicz, B.

Kuchar, P.

Wądołowski, M. Krotowski

Autorski program nauczycieli wychowania fizycznego zatwierdzony w 2019 roku.

63. Religia 64-REL-19/20 ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Jedność

64. Etyka 65-ET-19/20 Paweł Kołodziński Etyka. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum)

Operon 65. Muzyka 66-MUZ-19/20 Małgorzata

Rykowska

Muzyka. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum)

Operon 66. Elementy

dziennikarstwa

67-DZ-19/20 Violetta Jankowiak

Autorski program nauczyciela zatwierdzony w roku 2019.

67. Ratownictwo medyczne

68-RAT-19/20 Piotr Śremski Autorski program nauczyciela zatwierdzony w roku 2019.

68. Turystyka regionu 69-TUR-19/20 Małgorzata Konkol-Cioch

Autorski program nauczyciela zatwierdzony w roku 2019.

Legenda:

1 - numer dopuszczenia nadany w danym roku szkolnym, właściwy dla danego etapu kształcenia, JP – skrót nazwy przedmiotu, tu: język polski,

17/18 – dwie ostatnie cyfry roku szkolnego, tu: stosuje się ukośnik

Dopuszczam do użytku szkolnego Dyrektor szkoły Hanna Lalak

Cytaty

Powiązane dokumenty

To jest chemia 1 Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy 1.. Fizyka Grzegorz Kornaś Ciekawi

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era

Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

Francuz-Ornat 11 -GimKlim/chem/11/09 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum.. Chemia