• Nie Znaleziono Wyników

Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich RPEiS 12(1-2), 1932

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich RPEiS 12(1-2), 1932"

Copied!
10
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

27. STANISŁAW BUKOWIECKI

Ur. 27. IV. 1867 w Opatowie. Studja wyższe w Warszawie i Heidelbergu, zakoń­ czone doktoratem w Heidelbergu w 1890 r. Od roku 1897 adwokat w Warszawie. W 1917 Minister Sprawiedliwości. Od 1919 Prezes Prokuratorji Generalnej i Wiceprezydent Kom. Kodyf. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademji Umiej. Członek honorowy Tow. Prawniczych warszawskiego i wileńskiego. W ciągu 20 lat wykładał na Wyższ. Kursach Handlowych i Kursach Naukowych w Warszawie. Ogłosił drukiem: O pośrednictwie pracy (1902); Zarys prawa wodnego (1905); Naród jako podmiot gospodarstwa społecznego (1911); Rosja wobec Polski (1913); Prawo górnicze na ziemiach polskich w przeszłości i te­ raźniejszości (1914); La Pologne (1915); Dzielnicowość w Polsce współczesnej

(1921); Polityka Polski Niepodległej (1922); Polska współczesna — szkic ustroju państwowego (1927); Organizacja urządzeń hipotecznych (1928); Przed rewizją Konstytucji (1928); Praca społeczna a Państwo (1928); Rola czynników

(2)

Album prawników polskich

1. S. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. S. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.).

12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Ś. p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.).

17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.).

18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.).

20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.).

21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.).

22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.).

23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.).

24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.).

25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.).

26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 T.).

(3)

ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH

27. KAZIMIERZ KASPERSKI

Ur. w 1873 r. maj. Bruss, ziemi Siedleckiej. Studja wyższe w Warszawie i Pa­ ryżu. W 1919 delegat na konferencję pokojową w Paryżu. W 1920—21 ekspert do spraw gospodarczych w układach ryskich; ekspert na konferencję ekono­ miczną w Genui w 1922 r. Uczestniczył w zawieraniu licznych traktatów han­ dlowych. Profesor polityki ekonomicznej i skarbowej w Wyższej Szkole Handlo­ wej w Warszawie od jej powstania. W latach 1911—1915 redaktor 2-tygodnika „Przemysł Polski". Ogłosił drukiem: Drobna własność rolna w Królestwie Pol-skiem (1901). Od r. 1901 stały współpracownik „Ekonomisty", gdzie prowadził kronikę gospodarczą i ogłaszał większe artykuły: Trzydzieści lat działalności kas oszczędnościowych państwowych w Król. Polskiem (1916); Traktaty han­ dlowe, zawarte w r. 1918 w Brześciu (1918). Współpracował w encyklopedji „La Pologne", mies. „Odbudowa Kraju" (Prace przygotowawcze do ułożenia taryfy celnej 1917), w Zbiorze: Potrzeba uprzemysłowienia kraju (Konieczność

(4)

Album ekonomistów polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.).

6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.).

7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.).

8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.).

9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.).

10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.).

11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.)

13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.).

14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.).

15. S. p. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.).

16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.).

17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.).

18. Bolesław Markowski (zesz. 3. z 1930 r.).

19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.).

20. Adam Heydel zesz. 1 z 1931 r.).

21. Jan Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.).

22. Stanisław Wojciechowski (zesz. 3 z 1931 r.).

23. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.).

(5)

ALBUM SOCJOLOGÓW POLSKICH

4. BRONISŁAW MALINOWSKI

Ur. 7. IV. 1884 w Krakowie. Studja wyższe w Krakowie, Lipsku i Londynie zakończone doktoratem fil. w Krakowie (1908) i doktor, nauk w Londynie (1916). Liczne podróże naukowe na wyspy Kanaryjskie, do Marokko, Algieru, Australji, Nowej Gwinei etc. Od 1913 docent w London School of Economics, od 1924 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Londyńskiego, a od 1927 profesor zwyczajny antropologji na Uniw. Londyńskim. Od 1930 czlonek-koresp. Polskiej Akademji Umiejętności. Ogłosił drukiem: The Family among the Australian Ahorigines 1913; Wierzenia Pierwotne i Formy Ustroju Społecznego 1915; Argonaut of the Western Pacific 1922; Myth in Primitive Psychology 1926; Crime and Custom in Savage Society 1926; La Vie Sexuelle des Sauvages 1930 (także wydania angielskie, amerykańskie, niemieckie i hiszpańskie). Ponadto liczne artykuły w Nature; Journal of the Royal Anthropological Institute; Man; The Realist; The Spectator; Encyclopaedia Britannica; Zeitschrift für Völker­

(6)

\

Album socjologów polskich

1. Ludwik Krzywicki (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Florjan Znaniecki (zesz. 1 z 1928 r.).

3. Stefan Czarnowski (zesz. 1 z 1929 r.).

(7)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

28. JULJUSZ MAKAREWICZ

Ur. 1872, doktorat praw w Uniw. Jagiell. w r. 1894 docent prawa karnego w Uniw. Jagiell. od 1897, prof, nadzw. w Uniw. Jagiell. od 1904, prof. zw. Uniw. J. K. we Lwowie od r. 1907, Rektor Uniw. J. K. 1923/24, Prezes sekcji prawa karnego Komisji Kodyfikacyjnej od r. 1919, Senator R. P. od r. 1925. — Ogłosił drukiem: Das Wesen des Verbrechens (1896), Einführung in die Philosophie des Strafrechts (1906), Juristische Allhandlungen (1907), Demokratyzacja no­ wożytnych społeczeństw (1913), Prawo karne ogólne (1914), Polskie prawo karne (1919), Przebudowa społeczna (1923), Prawo karne, wykład porów­

(8)

Album prawników polskich

1. S. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r).

3. Ś. p. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.).

12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Ś. p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.).

17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.).

18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.).

20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.).

21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.).

22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.).

23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.).

24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.).

25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.).

26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.).

27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.).

(9)

ALBUM EKONOMISTÓW

I STATYSTYKÓW POLSKICH

25. ARTUR BENIS

Ur. w Krakowie 1865, studja prawnicze i filozoficzne na Uniw. Jagiellońskim, w roku 1894 zamianowany sekretarzem Izby Handlowej i Przemysłowej w Kra­ kowie, od 1918—1922 pracuje w Paryżu, naprzód jako członek Biura prac kongresowych, następnie jako pełnomocnik Min. Spraw Zagr, w Komisji Woj­ skowej, w końcu jako delegat Rządu dla spraw Górnego Śląska. Ogłosił drukiem: Ochrona praw autorskich w dawnej Polsce (1888). Inwentarze księgarń i dru­ karń krakowskich XVI. w. w Archiw. dla dz. liter, i ośw. Akad. Um. (I. 1890, II. 1891). Postępek prawa czartowskiego w Bibl. pis. pol. Akad. Um. (1892). Po­ datek od nafty (1896), Das Hausierwesen in Galizien (1898, Ver. f. Sozialpol.), Drogi wodne w Galicji (1901), Muzeum Przemysłowe w Krakowie (1905), Emigracja (1907), Der Weichsel-Oder-Donau-Kanal (1908), Monografia Kra­ kowskiego Zagłębia Węglowego (1910), Kanał spławny Kraków—Granica Śląska 1911), Das Dombrowaer Kohlenbecken Berlin (1915), Przemysł Galicyjski a Austrja (1917), oraz 20 roczników Izby H. i P. w Krakowie 1896—1915, Fi-lozofja ekon. politycznej (1928), Wł. Jaworski jako filozof i ekonomista (1929), Projekt polskiej ustawy akcyjnej (1928), Studja akcyjne I. II. III. V. (1929-1932).

(10)

Album ekonomistów i statystyków

polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.).

6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.).

7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.).

8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.).

9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.).

10 Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.).

11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.)

13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.).

14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.).

15. Ś. p. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.).

16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.).

17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.).

18. Bolesław Markowski (zesz. 3. z 1930 r.).

19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.).

20. Adam Heydel zesz. 1 z 1931 r.).

21. Jan Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.).

22. Stanisław Wojciechowski (zesz. 3 z 1931 r.).

23. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.).

Cytaty

Powiązane dokumenty

В конце мотивировочной части суд пишет: Разрешая данный спор так, чтобы был бы соблюден баланс интересов двух сторон, суд руководствуется

A naliza psycho­ terapeutyczna zwraca u w agę na istn iejącą tu tajem nicę, a człow ieka skłania do 'oddania sieb ie sam ego tej tajem nicy.. Ta ostatnia je s t

M iasto zbaw ionych przedstaw ione jest w ięc jako Jerozolim a zam ieszkała przez

To nie jesit jedynie zgrabne zdanie, znakomite powiedzenie... Jest to niezwykłe syntetyczne i poetyckie, a zarazem głęboko teo­ logiczne określenie relacji Kościoła

Katolicki ruch biblijny uniknie losu „ciągłego utykania” przez to, że szerzy on — poprzez dobre duszpasterstwo biblijne, w spo­ sób ogólnie zrozumiały, a

K olej­ ny artykuł poświęcony jest problem owi głoszenia zbawienia dzisiaj, kon­ centrujący się przede wszystkim na tym, co należy głosić, gdyż owo „co” wskazuje na

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Ksawery Fierich (zesz.. Oswald

Władysław Leopold Jaworski (zesz.. Leon

Historja ustroju Polski porozbiorowej (Lwów 1921) Powojenny ustrój państw europejskich (Kraków 1922).. Polskie prawo poli­ tyczne (Lwów 1928) — ponadto szereg prac w

1865 w Krakowie, profesor prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiel­ lońskiego od 1897, rektor w 1912—13, prezydent galicyjskiej Rady Szkolnej 1916—19, członek Komisji

1864 we Lwowie, uzyskał stopień doktora praw we Lwowie 1887, adwokat w Krakowie, profesor ekonomji społecznej i nauk prawniczych w politechnice lwowskiej od 1920, wykłada

Ponadto publikacja okraszona jest licznymi anegdotami, le- gendami, żywotami świętych oraz opisami cudownych wydarzeń, a w to wszystko wpleciona jest piękna poezja

Podstawowe założenia modelu nawiązujące do psychopatologii rozwojowej są następujące: (1) zdrowie lub zaburzenia ujaw- niające się u potomstwa osób pijących szkodliwie lub

— biskupi wybrani przez Konferencje Biskupie według następującego klucza: je ­ den biskup, gdy Konferencja Biskupia liczy do 25 biskupów; dwóch biskupów, gdy liczy

Taki jest Chrystus, Syn Boży, którego mamy poznawać, którego winniśmy kochać, aby dokonywało się nasze przenienienie i abyśmy mogli się kiedyś całkowicie się z Nim

Z jednej strony, dzięki wcieleniu, Chrystus stał się najdoskonalszym źródłem łaski Bożej, z drugiej zaś dopełniona została w sposób ostateczny prawda 0 wewnętrznym

W sumie sygnalizow ane Sym pozjum dostarczyło w ielu fachow ych refleksji nad przesła­ niem Jana P aw ła II zaw artym w encyklice Fides et ratio. O rgani­ zatorzy zapow

Władysław Leopold Jaworski (zesz.. Leon

w Brzeżanach w 1846 r., doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor honorowy prawa cywilnego Uniwersytetu Lwowskiego, wiceprezydent Komisji Kodyfikacyjnej, członek

Stanisław Grabski (zesz.. Władysław

Antoni Peretiatkowicz (zesz.. ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH.. 17.