• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Podział obrabiarek – tokarek. Klasyfikacja obrabiarek: http://bumafreedom.pl/klasyfikacja-obrabiarek/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Podział obrabiarek – tokarek. Klasyfikacja obrabiarek: http://bumafreedom.pl/klasyfikacja-obrabiarek/"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Podział obrabiarek – tokarek.

Klasyfikacja obrabiarek:

http://bumafreedom.pl/klasyfikacja-obrabiarek/

Proszę zapoznad się z opisem od strony 13-etej do 16-tej: http://zsmi.pl/wp-

content/uploads/2012/10/Charakteryzowanie-obrabiarek-skrawaj%C4%85cych.pdf

Podział tokarek: http://www.maszynoznawca.pl/tag/podzial-tokarek/

Proszę sporządzid notatkę zawierającą podział tokarek, schemat budowy tokarki a następnie podział tokarek

Notatkę proszę sfotografowad i przesład na maila: nauczyciel1az@wp.pl W tytule wiadomości proszę wpisad imię, nazwisko oraz klasę

Pozdrawiam Andrzej Szymaoski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obserwując wskaźnik funkcji pomiarowej 7 (rys. 3.9) ustawić za pomocą klawiszy wyboru 6 funkcję pomiarową A (przyrząd wyświetla wartość sygnału pochodzącego

Wg w/w normy za błąd przyrządu mikrometrycznego f i przyjmuje się różnicę pomię- dzy wartością x i wskazywaną przez przyrząd, a wartością poprawną x 0, i , za którą

Pomiar metodą pośrednią (rys. 9b) nie wchodzi w zakres niniejszego ćwiczenia. Zasadę pomiaru kąta stożka za pomocą liniału sinusowego pokazano na rys. Celem

Ze względu na obciążenia dynamiczne obroty wrzeciona w momencie stykania się go z wzorcem (bądź kowadełkiem) winny być możliwie małe. Po osiągnięciu kontaktu zaleca

Wykres ten pokazuje również, że każde zmniejszanie grubości ścianek korpusu belek prowadzi do powiększenia podatności statycznej (rys. Tak więc zgodnie z przyjętą

OPÓŹNIENIA równy 0, a równocześnie dla strefy zaprogramowany jest CZAS NA WEJŚCIE równy 0, naruszenie wejścia nie będzie miało żadnych

Toczenie zgrubne charakteryzuje się zazwyczaj dużym posuwem i znaczną głębokością skrawania przy niewielkiej szybkości skrawania, natomiast toczenie wykańczające wymaga

[r]