KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

Download (0)

Full text

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 1 z 3

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

NIE PRZYZNAJEMY POŁÓWEK PUNKTÓW

Zadanie 1 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ)

1. B 2. H 3. A 4.C 5.G 6.F 7.E

Zadanie 2(JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1. flat

2. tangerine 3. curtain 4. printer 5. knife 6. hoodie 7. island 8. garlic 9. tram 10. guide

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 2 z 3

Zadanie 3 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNIE WSTAWIONĄ FORMĘ CZASOWNIKA)

1. don’t come/ was born / comes = 3 PUNKTY 2. were you doing / came / were chatting 3. are you / am browsing / wants / to join

Zadanie 4 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1. D

2. C 3. A 4. C lub D 5. C 6. B 7. B 8. A 9. C 10. D

Zadanie 5 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1. more

2. goes

3. making/baking/preparing/decorating 4. much

5. for

6. which/that 7. any/some 8. was 9. to

10. rest/sleep/nap/catnap

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 3 z 3

Zadanie 6 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1. C

2. D 3. A 4. A 5. C 6. C 7. C 8. B 9. D 10. D

Zadanie 7 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1. L

2. K 3. D 4. A 5. I 6. N 7. E 8. J 9. F 10. B

Zadanie 8 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1. H

2. I 3. D 4. E 5. J 6. C 7. B 8. G

Figure

Updating...

References

Related subjects :