KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY r. szk. 2019/20 KLUCZ ODPOWIEDZI

Download (0)

Full text

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

Strona 1 z 2

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP SZKOLNY r. szk. 2019/20 KLUCZ ODPOWIEDZI

Zadanie 1. (5 pkt.) 1.1. falsch 1.2. falsch 1.3. richtig 1.4. falsch 1.5. richtig

Zadanie 2. (5 pkt.) 2.1. b

2.2. e 2.3. a 2.4. d 2.5. c

Zadanie 3. (6 pkt) 3.1. C

3.2. B 3.3. A 3.4. B 3.5. C 3.6. B

Zadanie 4. (10 pkt.) 4.1. B

4.2. C 4.3. B 4.4. B 4.5. A 4.6. B 4.7. C 4.8. A 4.9. B 4.10. C

Zadanie 5. (10 pkt.) 5.1. C

5.2. A 5.3. B 5.4. C

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

Strona 2 z 2 5.5. A

5.6. C 5.7. A 5.8. C 5.9. A 5.10. B

Zadanie 6. (5 pkt.) 6.1. Hochzeit 6.2. Schwanz 6.3. Tasse 6.4. Rührei 6.5. lesen

Zadanie 7. (5 pkt.)

7.1. Sie wohnen in einer Wohnung mit drei Zimmern.

7.2. Das große Bürogebäude steht noch leer.

7.3. Für Ihre Hilfe bin ich Ihnen sehr dankbar.

7.4. Anton geht nicht zur Arbeit, weil er krank ist.

7.5. Jonas hat wenig Geld, aber er ist glücklich.

Zadanie 8. (7 pkt.) 8.1. A

8.2. B 8.3. C 8.4. B 8.5. C 8.6. B 8.7. A

Zadanie 9. (12 pkt.) Przykładowe zdania. Każde inaczej logicznie i gramatycznie poprawnie sformułowane zdanie jest dopuszczalne. Za każdą bezbłędnie uzupełnioną wypowiedź przyznajemy 2 pkt. Przyznajemy 1 pkt. za zdanie, które zawiera błędy, ale jest

komunikatywne. Razem za całe ćwiczenie max. 12 pkt.

Verkäuferin : 9.1.) Guten Tag, kann ich Ihnen/dir helfen ? 9.2.) Welche Größe haben Sie/hast du ?

9.3.) In Größe 38 kann ich Ihnen/dir diese zwei anbieten.

9.4.) Die Ankleidekabine ist neben der Kasse.

9.5.) Der Pullover kostet 30 Euro.

9.6.) Ja, selbstverständlich. Danke.

Razem za całość testu: max. 65 punktów. Nie przyznaje się ułamków punktu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :