• Nie Znaleziono Wyników

Temat1: Charakteryzujemy bohaterów lektury "Kajko i Kokosz" ( dopisz numer i datę do poprzedniej lekcji )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat1: Charakteryzujemy bohaterów lektury "Kajko i Kokosz" ( dopisz numer i datę do poprzedniej lekcji )"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Klasa IV - 15.05.20r.

Temat1: Charakteryzujemy bohaterów lektury "Kajko i Kokosz"

( dopisz numer i datę do poprzedniej lekcji )

Temat2: Elementy baśni i legend w komiksie J. Christy.

Przeczytaj uważnie. W najbliższy piątek - 22 maja piszemy diagnozę!!!

Prześlę Wam 8 zadań do wykonania, bez wypracowania pisemnego. Diagnozę będzie należało napisać samodzielnie. Polecenia będą dotyczyć: czytania ze zrozumieniem, poprawnego budowania zdań, znajomości zasad ortograficznych z "ż", rozpoznawania wyrazów należących do rodziny wyrazowej ( czyli takich, które mają wspólną cząstkę literową i podobne znaczenie )

Temat1.

1. Zapisz do zeszytu.

Lubawa - żona Mirmiła. O wiele wyższy i tęższa od swojego męża. To ona dominuje w małżeństwie, Mirmił jest jej posłuszny. Stara mu się wybijać z głowy jego niemądre pomysły. Jest ciepła, gościnna, energiczna i zaradna.

Jaga - czarownica, żona Łamignata, ciotka Kokosza. Jest bardzo mądra, zna się na czarach. Zawsze służy dobrą radą. Wspiera swojego męża, pilnuje go, aby zawsze pomagał ubogim. Także kasztelan, Kajko i Kokosz często korzystają z jej mądrych rad.

Łamignat - zbój o przyjaznej i życzliwej naturze.

Zawodowo okrada bogatych i wspomaga biednych. Mimo ogromnej siły często traci wiarę w siebie. Pomaga mu fujarka podarowana przez żonę.

(2)

2

Zbójcerze - grupa rycerzy rozbójników, którzy chcą zdobyć i złupić gród Mirmiła. Dzięki Kajkowi i Kokoszowi nie udaje im się to. Na ich czele stoi Hegemon, nazywany Krwawym.

Jest przebiegły i sprytny. Jego pomocnikiem jest Kapral odpowiedzialny za wydawanie komend i rozkazów zbójcerzom.

Temat2: Elementy baśni i legend w komiksie J. Christy.

1. Przeczytaj.

Ponieważ na poprzedniej lekcji było sporo przepisywania, ta będzie głównie do czytania i oglądania :)

Janusz Christa tworząc świat, w którym spotykamy Kajka i Kokosza, wykorzystał motywy pojawiające się w baśniach i legendach.

Zobaczmy, co "mamy" z tradycji baśniowej:

2. Zapisz w zeszycie Elementy baśniowe:

- rycerze, - czarownica,

- magia, magiczne przedmioty,

- mówiące zwierzęta - np. kruka Gdasia, który informuje Jagę o tym, co się dzieje w lesie,

- walka dobra ze złem

- miejsce akcji - gród Mirmiłów - jest miejscem zmyślonym,

- czas akcji - dokładnie go nie znamy, domyślamy się tylko, że są to czasy odległe.

Zaczerpnięte z legend:

- czarownice gromadzące się na Łysej Górze.

- w całym cyklu komiksów o Kajku i Kokoszu pojawiają się nawiązania do bogów pogańskich i dawnych ludowych obrzędów.

3. Przeczytaj.

(3)

3

Łysa Góra - Takie miejsce w Polsce naprawdę istnieje. Znajduje się w Górach Świętokrzyskich. Wierzono, że spotykają się tam czarownice na swoich sabatach. W komiksie też w tym miejscu spotykają się czarownice, ale w szkole nauki latania :) Łysa Góra z oddali ze znajdującym się na niej opactwem i nadajnikiem radiowym.

(4)

4

Warto wiedzieć, że w czasach średniowiecznych Łysa Góra była jednym z najważniejszych ośrodków religijnych Słowian - oczywiście tych pogańskich :) Czczono tam bogów i opowiadano liczne legendy o spotykających się tam czarownicach.

Niestety nie zachowało się wiele pamiątek w tym miejscu związanych z wierzeniami Słowian.

Dzisiaj znajduje się tam sanktuarium chrześcijańskie.

Pamiętacie ulubione powiedzonko Łamignata: lelum, polelum?

Lelum i Polelum byli bożkami czczonymi przez pogańskich Słowian :)

4. Zadanie domowe - do następnego piątku ( 22 maja )

Wykonaj własny komiks - składający się co najmniej z pięciu kadrów, z dymkami ( nie muszą być na każdym obrazku ) - pod tytułem: "Mój szczęśliwy dzień".

Wykonaj zdjęcie komiksu i prześlij je do mnie.

Przy ocenie wezmę pod uwagę:

- staranność, estetyczność wykonanej pracy, pomysłowość , -poprawność ortograficzną

- czy praca jest na temat ( opowiada o Twoim szczęśliwym dniu - wszystko może być zmyślone ).

(5)

5

Nawet jeśli ktoś narysuje "patyczaki" - nic się nie dzieje - nie oczekuję arcydzieł malarskich - najważniejsze, żeby praca była na temat i estetyczna.

Gdyby ktoś nie miał możliwości przesłania mi zadania w formie zdjęcie, proszę mnie o tym poinformować wcześniej :)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Innym elementem kom- pozycyjnym powtarza- j¹cym siê wielokrotnie jest kwadrat, który poja- wia siê w sposobie u³o-.. ¿enia boisk sportowych, Labiryncie, w szachow- nicowym

Loud and Clear relies on binaural audio perception to help players grasp the kind of skills that visually impaired people develop to overcome challenges in their environment.. Our

The obtained results show that the reliable video quality assessment can be realized using no-reference metrics, for video-based services using H.264/AVC compression, and in

Jak widać, w rozumieniu tradycyjno-historycznym najbardziej istotnym kryterium podziału osób parających się magią jest to, czy korzystają z magii niskiej,

Ostatnio dodałem plik „Zastosowania równań różniczkowych zwyczajnych w kinetyce chemicznej”, w którym jest dużo przykładów oraz pięd zadao.. Czeka nas jeszcze

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

i fotografii autorstwa Kohn zastanowić się, jaką wartość poznawczą niosą one ze sobą, oraz uchwycić wyłaniającą się z nich specyfikę narracji na temat drugiej wojny

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz budynku Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi,

Miejscem wydarzeń jest gród o nazwie Mirmiłowo, gdzieś w okolicach Gór Świętokrzyskich, bo przecież Szkoła Latania znajduje się właśnie na Łysej Górze.. Naturalnie, że jest

Вопрос веры для Булгакова - краеугольный, но он считал, что в произве­ дениях Чехова стыдливо и, быть может, несколько нерешительно

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć

Jak widać, wzrost rentowności w pierwszych dwóch latach sprawił, że w tym okresie zysk z tytułu zmiany ceny czystej obu obligacji jest zdecydowanie mniejszy, wręcz nawet

– Noo, nie frasuj się tak, nie przystoi – uśmiechnął się zawadiacko Bóg Ciemnej Strony Życia.. – Świat przecież nie zaczyna się, a tym bardziej nie kończy

Osoba opóźniona umysłowo ma prawo do życia w obrębie swojej rodziny w dornu \rodziców zastępczych.. Może uczestniczyć we wszystkich

Ciekawe, czy kiedyś uda nam się tak pościelić łóżka, żeby pani Danusia była zadowolona…Z zainteresowaniem przypatrujemy się zachowaniu starszych od nas i staramy

Polędwica łososiowa – 42 zł/kg Polędwica sopocka – 38 zł/kg Boczek wędzony – 38 zł/kg Boczek parzony – 38 zł/kg Słonina wędzona – 18 zł/kg Pstrąg wędzony – 20

- [uczeń] charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy ,.. - tworzy opowiadania związane z treścią

Wpisz wypowiedzenia z ramki w odpowiednie miejsca tak, aby przypominały sposób zapisywania myśli i słów bohaterów w komiksie oraz sposób oznaczania dźwięków i

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

Ta zasadnicza część rozprawy, analizująca kompozycję dramatu, zmierza do uargumentowania tezy przewijającej się w całej pracy: Wesele jest dla Mayenowej efektem procesu

Postanowiliśmy odejść od klasycznego chronologicznego omawiania dzie- jów i zdecydowaliśmy się przyjąć tematyczny podział materiałów – naszym zdaniem – o wiele