• Nie Znaleziono Wyników

Inhaltsverzeichnis Jahrbuch der Schiffbau Technischen Gesellschaft 1970

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inhaltsverzeichnis Jahrbuch der Schiffbau Technischen Gesellschaft 1970"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Inhaltsverzeichnis

Vorstand und Vorstandsrat der Gesellscliaft V Elirenmitglieder, Ehemalige Vorsitzende, Ehemalige Sohirmherren und Ehrenvorsitzende, Verstorbene

Elurenmitglieder, Inhaber der Goldenen und Silbernen Denljmiinze, Inhaber der Goldenen Elirennadel V I '

Vortragc

I . Sprechtag i n Bremerhaven am 20. Marz 1970

Container — ein Erfolg f ü r die Reeder ? Von K . - H . Sager ' 1 Die Auswirkungen des Containerverkehrs auf Hafenplanung und Hafenbau. Von 6. B o l d t 9

Gesiohtspunkte beim Entwiu-f von Container-Schiffen. Von H . - H . E r l e n w e i n 23

I I . Sommertagung i n Kopenhagen

Der EinfluB der Klimaanlage auf den Sehiffsentwurf. Von J. Oesten 39 Abgaskessel i n heutigen Dieaelmotorsohiffen. Verwendungsmögliohlceiten und Regulierung. Von E. H .

K a r l s e n 51 tiber den heutigen Stand der Shop-Primer-Earbspritzanlagen. Von T. S z i g e t i und V . G r ö n h o l m : 67

Betriebserfalu'ungen m i t Tauehkolbenmotoren i n der Sehiffahrt. Von ]?. G o g a r t e n 85 Schiffsbergimg und Seetransporte unter neuen Aspekten. Von U . D r e y e r und St. K n a b e 101

I I I . Hauptversammlung 1970 i n Berlin

Eestvortrag: Sohiff- und Hafenbau, Handel und Sehiffahrt — ein unteilbares Gauzes. Von A. A g a t z 111

Bugwiilste f ü r langsame, völlige Sohiffe. Von E . E o k e r t rmd S. D . S h a r m a 129 Antriebssysteme m i t schneUaufenden Hoelileistungs-Diesehnotoren und leiohten Gastuibinen f i i r

sohneUe Sohiffe. Von W . H e m p e l und W . M e e h 173 Entwicklung und Erfalrrungen m i t der Olympiis-Marinegasturbine. Von A. I l l i n g w o r t h 193

Elügelblattschwingungen am Propeller eines Fraohtschiffes. Von H . K e i l , J. B l a u r o o k und E . A .

W e i t e n d o r f . 2 0 3 Statische imd dynamische Beanspruchung von SohiffspropeUerfliigeln. Von K . M e y n e 241

Zur Ei'age der antriebserregten Sohwingungen von Schiffen. Von H . Sohwaneoke 285 Propulsions-, Kavitations- imd Vibrationsverlialten von überlappenden PropeUem f i i r ein

Container-sehiff. Von H . K e r l e n , J. E s v e l d t und R. W e r e l d s m a 301

(2)

Inhaltsverzeichnis

Berichte, Satzungen, Nachnife und Verzeichnisse

3 7 1

Berichte über die Tatigkeit der Faehaussehüsse und Arheitskre.se

Satzungen 3 9 0 Das Gesohüftsjalu- 1970 / " ' ' ' ^Q3

Unsere Toten 417 Mitglieder-Verzeiolmis 455 Verzeichnis der Vortragenden und Diskussionsrechier

Cytaty

Powiązane dokumenty

W tym samym czasie w P a - ryżu pod wpływem francuskiego ruchu robotniczego ukazywało się czasopismo „l'Ecole Emancipée" domagające się wprowadzenia do szkół pracy

Naczelną rolą instytutu jest wsparcie przedsiębiorców (np. producentów obuwia, zakłady garbarskie, zakłady kaletnicze oraz zakłady z branży odzieżowej i tekstylnej)

Trzon prawej kości strzałkowej, fragment prawej kości piętowej i skokowej oraz dwie kości prawe­ go śródstopia.. Tylko dobry stan prawej kości piszczelowej,

U kazanie się tej książki pow itali h isto ry cy Kościoła z dużym, zadow oleniem , poniew aż p rzy znikom ej dotąd lite ra tu rz e historycznej archidiecezji lw

Hipoterapia - obcowanie z koniem jest jedną z możliwości kontak­ tu człowieka z naturą oraz przyczynia się do kształtowania charakteru człowieka; koń jest bowiem partnerem

Можна відзначити, що вже є зразки концептуального аналізу окремих слів тексту або сукупності невеликих текстів (прислів’їв,

W nauce o literaturze, w krytyce literackiej mówi się wprost o strukturalizmie w czasie przeszłym, czołowych strukturalistów, twórców tych teorii nazywa się

Ponadto wskazanie przez prawodawcę, że do- puszczalną formą przechowywania dokumentów jest rozproszona i zdecentralizowana baza danych, pozwala także na zwrócenie uwagi