• Nie Znaleziono Wyników

Tworzenie strony biernej – ćwiczenia utrwalające4.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tworzenie strony biernej – ćwiczenia utrwalające4."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Język polski 6 kwietnia

TEMAT: Z KIM WALCZYLI? PRZECIW KOMU? PRZYJRZYJ SIĘ IM PO KRYJOMU. DOPEŁNIENIA.

Cele lekcji:

przypomnienie i utrwalenie pojęcia dopełnienie;

kształcenie umiejętności rozpoznawania dopełnienia w zdaniu;

kształcenie umiejętności rozpoznawania części mowy, za pomocą których wyrażone jest dopełnienie;

kształcenie umiejętności budowania poprawnych związków wyrazowych z dopełnieniem;

1. Przeczytaj informacje z ramki Przypomnij sobie!. Podręcznik do nauki o języku str. 140-141.

2. Wykonuj ćwiczenie 1. str. 139 wskaż czasowniki określane przez dopełnienia, np. wyekspediowali (kogo?) go; (czemu?) planecie itd.

3. Wykonaj 2 dowolne ćwiczenia o dopełnieniach w zeszycie ćwiczeń.

Tworzenie strony biernej – ćwiczenia utrwalające

4. Przypomnij sobie zasady tworzenia strony biernej.

5. Analizując zdania z ćwiczenia 7., wskaż w nich dopełnienia, następnie wykonują polecenie, np.

strona czynna strona bierna

Gollum zgubił pierścień Pierścień został zgubiony przez Golluma

Filmik o dopełnieniu

https://www.youtube.com/watch?v=mMbVGbB1Kf0

Cytaty

Powiązane dokumenty

 wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewnii, często używając zwrotów takich jak:1. People probably (prawdopodobnie) will travel

Na drugiej konsoli połączyć się za pomocą polecenia telnet z komputerem szKKK, przedstawić się jako tuser z hasłem t345haslo, wykonać polecenie pwd oraz zakończyć

Molle, Ekonomika integracji europejskiej, Teoria, praktyka, polityka 3.. Kundera, Poland in the European

Nazwij części mowy oraz funkcje składniowe wyrazów podanych zdań.. Wojskowy helikopter przeleciał wczoraj

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Instrukcje do pracy własnej: przeczytajwykonaj ćwiczenia wykorzystując swoje wiadomości i umiejętności z poprzednich zajęć. Praca własna:wykonaj ćwiczenia 1.2 ze strony 86

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wykresów zdań zamieszczoną w podręczniku na stronie 219 i zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.. Uzupełnij wykresy zdań

Uczniowie będą oceniani osobno za wskazane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, podsumowanie do rozdziału z zeszytu ćwiczeń oraz mapkę (trzy oceny)..