• Nie Znaleziono Wyników

Module 3 Fast finishers

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 3 Fast finishers"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 3 Fast finishers

Reading and vocabulary

1 Popatrz na plan lekcji Jima. Zaznacz (✓) poprawne zdania. Popraw zdania błędne.

9.15 geography 10.00 PE 10.45 BREAK 11.10 English 11.55 LUNCH 12.40 maths 1.25 science 2.10 BREAK 2.30 history 1 I’ve got geography at quarter past nine. ✓

2 I’ve got PE at ten past ten. ✗ I’ve got PE at ten o’clock.

3 I’ve got a break at quarter to eleven.

4 I’ve got English at ten to ten.

5 I’ve got lunch at five to eleven.

Reading and writing

2 Popatrz na plan Jima jeszcze raz. Napisz zdania o jego popołudniowym planie lekcji.

1 He’s got maths at twenty to one.

2 3 4

Vocabulary

3 Ułóż nazwy produktów spożywczych z podanych liter.

1 c u b t i i s biscuit 2 k n e c h i c 3 s e h e c e 4 k a c e

5 r t h y g o u 6 l e p a p 7 c s p s i r 8 d a l a s

Writing

4 Napisz zdania o rzeczach, które masz, oraz tych, których nie masz.

1 sandwiches ✓ / hairbrush ✗

I’ve got some sandwiches, but I haven’t got a hairbrush.

2 apples ✓ / purse ✓

I’ve got some apples and a purse.

3 tissues ✓ / money ✗

4 teddy bear ✓ / magazines ✓

5 drink ✓ / sandwich ✗

6 sweets ✓ / mobile phone ✗

Grammar and vocabulary

5 Uzupełnij dialog. Do każdej luki wstaw tylko jeden wyraz.

Mrs Brown What’s in your 1 lunchbox , Sarah?

Have 2 got a yoghurt?

Sarah No, I 3 . But I have got

4 apple.

Mrs Brown Have you got 5 sandwiches?

Sarah 6 , I have. I’ve got three cheese 7 .

Mrs Brown And 8 you got any cake?

Sarah No, I haven’t 9 any cake but I 10 got two chocolate biscuits.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Oblicz trzeci bok trójkąta prostokątnego więdząc, że najdłuższy bok ma długość 10, zaś najkrótszy bok ma długość

1 Użyj podanych wyrazów do napisania pytań i odpowiedzi na temat sławnych osób z przeszłości.. 1 who / Jesse Owens an athlete Q: Who was

Napisz zdania o tym, co zrobiły, a czego nie zrobiły osoby przedstawione na rysunkach.. 1 Tony didn’t build

Przesyłam karty pracy

Na zakończenie nauczyciel przypomina wszystkie części mowy, jakie znane są uczniom i omawia pracę domową.. 5. Przyłubscy, Język polski na co dzień, Wiedza Powszechna,

Fruhstuck- Abendessen- Nacht- Mittagessen 4.Auge- Klavier- Saxophon- Gitarre. Uzupełnij równania brakującymi nazwami

Be going to używamy do wyrażenia zamiarów i planów dotyczących niedalekiej przyszłości oraz zdarzeo, które można przewidzied na podstawie obecnych okoliczności.. Ja