Szwan, Henryk (1898-1940)

Pełen tekst

(1)

I®*

E3©©!r 3©3-

Związek Inwalidów Wojennych Rzpolitej Polskiej.

Zarząd? Główny w Warszawie.

3©Ö

W

# Hi

rząACłi

. c/"

jSt®.

Dowód^Związkowy

tl!a

3 członka

-

kolegj(ki)

© &

wystawiono dr.j

Koto

Podpis .właściciela

S®E 3@®S 3@SE=~"

infrtACY ..MKb" H. KuHN i S '* WARSZAwa, »1tkNH i'i.. fcl.'

'O#'

(2)

bata wstąpienia do organizacji :/ //

wiek ..-Cs-

iL

Główn. Na

ilość i wiek dzieci

idowania

k

a

Join, do zarobkowania %

(3)

LEGITYMACJA

Rok 1925.

bez znaczków - nie ważna^g

nadzwyczajny

WWrC-''-"

L~... _:V.i .lamie wkłau.

i 1.

T (■i

i 2.LWRLR iL

(4)

Szkodzisz sprawie inwalidzkiej nie nalepiając znaczków.

Znaczek nadzwyczajny

LEGITYMACJA

Rok 1924.

bez znaczków nie ważna

Znaczek nadzwyczajny

Płać regularnie wkładki

ściwyp

(5)

Nalepiajznaczkinawla

Szkodzisz sprawie inwalidzkiej eie nalepiając znaczków.

tZ) £

5 Znaczek

Maj nadzwyczajny LEGI IYMACJA

Rok 1923.

bez znaczków nie ważna Ä

3 Znaczek

nadzwyczajny

Wrzesień iPaździernik i: iListopad

Płać regularnie wkładki

I

(6)

Prawa i obowiązki członków.

2.

; 3 o.

i 4.

■ 5.

kfe'' 6.

10.

Członkom Związku Inwalidów. Wojennych przy­

sługuje piawo brać udział we wszelkich spra­

wach ruchu Inwalidzkiego.

Przynależność i korzystanie z wszelkich przez Związek zakładanych Spółdzielni i wytwórni.

Bezpłatnych porad.

Pomocy materjalnej w nagłych wypadkach.

Zapomogę pośmiertną w myśl regulaminu (patrz Inwalidę Nr. 3, rok 1921;.

Obowiązkiem członka jest starać się o rozsze­

rzenie ideji solidarności wśród ofiar wojny.

Przeciwdziałać każdej próbie zaszkodzenia Organizacji.

Ujmować się zawsze za pokrzywdzonym kole­

gą, a w razie potrzeby spieszyć mu z pomocą.

Abonować organ Związku .Inwalidę“.

Płacić regularnie wkładki miesięczne

i

żądać ulepienia znaczka Związkowego, dbać o to,

■nołowę wpłaconych wkładek odesłano Za- j.WM Głównemu, który walczy o twoje prawa.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :