• Nie Znaleziono Wyników

1. Zgodnie z muzyką- dziecko maszeruje po pokoju na palcach kiedy nagranie muzyki jest głośne, a w przysiadzie kiedy muzyka jest cicha

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Zgodnie z muzyką- dziecko maszeruje po pokoju na palcach kiedy nagranie muzyki jest głośne, a w przysiadzie kiedy muzyka jest cicha"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

13.05.2020 r.

Łąka wiosną

Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana

-pomoce: paski kolorowej bibuły, nagranie dowolnej muzyki

1. Zgodnie z muzyką- dziecko maszeruje po pokoju na palcach kiedy nagranie muzyki jest głośne, a w przysiadzie kiedy muzyka jest cicha

2.Tańczące bibułki- przy nagraniu muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza paskami bibuły trzymając je raz w jednej raz w drugiej ręce.

3. Po kole- dziecko układa na podłodze koła z bibułki i skacze dookoła nich obunóż.

4. Powitanie bibułką-dziecko dotyka bibułką różnych części ciała wymienionych przez rodzica

5. Jak najwyżej- dziecko wyrzuca bibułkę jak najwyżej do góry, obserwuje jej opadanie i łapie.

6.Sprytne palce- łapie palcami nóg bibułkę i podaje do rąk.

7.Rysujemy ósemkę- dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy rozstawionymi nogami.

8. Lustro- dziecko jest lustrem, które odbija ruchy rodzica, naśladując je.

9.Wiatr i wiaterek- dziecko dmucha na paski bibuły większym i mniejszym natężeniem.

10.Latające owady- dziecko zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem.

11. Marsz przy muzyce- dziecko maszeruje po pokoju przy marszowej muzyce.

Zabawa dydaktyczna ,,zagadki o łące”

-Skaczą po łące, pływają w wodzie, żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie (żabki);

-Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce (biedronka);

-Czy znacie takiego konika, który pięknie w trawie cyka? (konik polny);

-Na zielonej łące rosną ich tysiące, w swej nazwie sto mają, Jak się nazywają? (stokrotki);

- Krążę nad łąką ile mam sił i zbieram z kwiatów złocisty pył.(pszczoła)

-Ten piękny owad odwiedza kwiateczki, ma skrzydła tęczowe, niekiedy w kropeczki (motyl) -Czerwone ma nogi, biało - czarne pióra, do wody przed nim żaby dają nura. (bocian);

(2)

Słuchanie wiersza M. Buczkówny ,,Rano na łące”

Słońce. Na łące wszyscy pracują od samego ranka:

Pszczoła w środku rumianka odkurza żółty dywanik ze złotego pyłu.

Mrówki ścieżkę oczyściły, aż świeci każde ziarenko piasku.

Motyl skrzydełkami otrzepuje krople rosy z koniczyny.

Osy polerują listki jaskrów, aż oczy bolą od blasku.

Zabawa pantomimiczna- ,,Naśladujemy mieszkańców łąki”

- dziecko gestem, ruchem, mimiką przedstawia mieszkańców łąki.

Karta pracy 1 (6-latki)

Karta pracy 2, 3, 4, 5 (5 i 6-latki) Ciekawostki o mrówkach:

Mrówki żyją w koloniach i każdy osobnik wykonuje ściśle określone funkcje. Założycielką kolonii jest samica- królowa. W kolonii jest więcej samców niż samic. Samce właściwie poza adorowaniem królowej nic nie robią. Żyją bardzo krótko. Najliczniejszą grupę tworzą

robotnice. Wykonują one wszelkie prace: zbierają dostarczają do mrowiska pożywienie, budują i sprzątają mrowisko, opiekują się potomstwem. Robotnice żyją od 4 do 7 la ich obowiązki zmieniają się wraz z wiekiem. Młode pracują w gnieździe ,a stare poza nim.

Zajęciem królowej jest wybieranie miejsca na gniazdo i składanie jaj Królowe są karmione i czczone przez robotnice.

Praca plastyczna ,,Łąka”- rysowanie wybranych roślin, zwierząt żyjących na łące na kartonie pastelami olejnymi, a następnie wycinanie powstałych elementów i naklejanie na pasie zielonej bibuły.

(3)

Karta pracy 1 (6-latki)

Rozwiąż krzyżówkę. Nazwij obrazki. Wpisz litery w odpowiednie miejsca. Odczytaj hasło.

Przeczytaj

(4)

Obejrzy zdjęcia. Nazwij owady.

(5)

Karta pracy 3 (5 i 6-latki) Pokoloruj rysunki.

(6)

Pokoloruj rysunek według kodu.

(7)

Karta pracy 5 (5 i 6-latki)

Pokoloruj rysunek mrowiska. Rysuj po śladach rysunku mrówki.

(8)

W odpowiednich ramkach narysuj żabę, mak, motyla i ślimaka. Pokoloruj rysunki.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Konstytucja 3 maja wprowadzała pięciu ministrów – ministra policji, ministra. pieczęci (spraw wewnętrznych), ministra

Nie chodzi tu nawet o to, że ów człowiek – wcielone słowo – nigdy i niczym nie sprzeciwia się własnym ideałom, ale o to, że istnieją one w pełni tylko w nim, słowa

 opryszczka – cechuje się zapaleniem spojówek, rogówki, skóry powiek (wysypka o typie pęcherzykowym), mar- twiczym zapaleniem siatkówki i naczyniówki, może po- jawić

Po nad to AAP i Me di - cal Tri bu ne Pol ska nie po pie ra ją sto so wa nia ani nie rę - czą (bez po śred nio lub po śred nio) za ja kość ani sku tecz ność ja kich kol wiek

Dziecko uświadamia sobie, że Ziemia jest kulą składającą się z dwóch półkul, że kręci się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, a na.. pełny obrót

Duża niepewność otoczenia wymaga zmiany podejścia (paradygmatu) do wyceny w rachunkowości. Wycena nie powinna być postrzegana jako przedsta- wienie wartości składnika majątku,

W przypadku pierwszej instancji uprawomocni się po 7 dniach od daty jego wydania, chyba że strona złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.. I tak orzeczenie

• Zgodnie z muzyką – dziecko porusza się rytmicznie po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki jest głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche.. •