Geografia klasa 5 - 20 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

20 V 2020

Temat: Krajobraz pustyni gorącej.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 127 – 130), napisać notatkę ze str. 133 (3 punkty). Dziękuję!

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/pustynie/D1BSAZPPH

Figure

Updating...

References

Related subjects :