• Nie Znaleziono Wyników

Sue is going to do a commentary today. Is Sue going to do a commentary today? Yes, she is. No, she isn’t.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sue is going to do a commentary today. Is Sue going to do a commentary today? Yes, she is. No, she isn’t."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 5h

Realizacja zadań od 13.05.20 do 19.05.20 14.05.20 (czwartek)

Topic: Sporty Sue: Episode 8. Zdania pytające z konstrukcją: to be going to.

Korzystając z konstrukcji: TO BE GOING TO - potrafimy powiedzieć o naszych planach na przyszłość, a także o tym, czego nie zamierzamy robić w przyszłości, np.

I am going to run in the race.

I am not going to run in the race.

Dzisiaj skupimy się na zadawaniu pytań o przyszłe plany: będą to zarówno pytania ogólne, jak i szczegółowe. Zrobimy to w oparciu o historyjkę, w której, jak pamiętacie , główną bohaterką jest Sporty Sue. Przygotujcie podręczniki, zeszyty oraz nagrania do podręcznika.

Pod tematem zapiszcie nowe słowa i wyrażenia:

 interschool - międzyszkolne

 do a commentary – komentować

 they’re off! – ruszyli!

 three cheers for Sue! – owacje dla Sue!

 to be good at – być dobrym w / z czego

 discovery – odkryć

 make the most of it – wykorzystaj to jak najlepiej

 finish line – linia mety

 star athlete – gwiazda sportu

Na początku posłuchajcie nagrania nr 3.27 spróbujcie wyobrazić sobie, że jesteście w tych miejscach, które wymienia lektor. Są to słówka z poprzedniej lekcji.

Po wysłuchaniu nagrania 3.28 i przeczytaniu historyjki odpowiedzcie na pytanie: Why is Sue so happy at the end? ( Dlaczego na końcu Sue jest taka szczęśliwa?)

Sprawdźcie, czy dobrze zrozumieliście treść historyjki i odpowiedzcie na pytania z ćw. 2 str..102 – podręcznik.

A teraz przechodzimy do zadawania pytań z konstrukcją: to be going to. Łatwo się domyślić, że skoro w skład tej konstrukcji wchodzi czasownik to be, to pytanie tworzymy przez szyk przestawny.

Sue is going to do a commentary today.

Is Sue going to do a commentary today?

Yes, she is.

No, she isn’t.

Popatrzcie na

Grammar app

na str.103 – podręcznik, gdzie macie pokazane pytania we wszystkich osobach.( oraz wiadomości na str.109). W zeszycie wykonajcie ćw. 4 str.103

(2)

Zadajcie pytania korzystając z podanych słów( pamiętajcie o szyku przestawnym w

konstrukcji to be going to) i odpowiedzcie krótko na te pytania według powyższego wzoru w zależności od znaków: v lub x.

Jak już wspomnieliśmy na początku lekcji pytania mogą być również szczegółowe, np.

What are you going to do at the weekend?

Co zamierzasz robić w weekend?

Who is going to play computer games after lessons?

Kto zamierza grać w gry komputerowe po lekcjach?

Where is she going to go on holidays?

Gdzie ona zamierza pojechać na wakacje?

Na tak zadane pytania należy odpowiedzieć szczegółowo.

Popatrzcie na drugą

Grammar app

na str. 103, gdzie znajdziecie pytania i odpowiedzi typu:

When are you going to do your homework?

In the evening.

Wykonajcie ćw. 5 str. 103. Zadawajcie pytania i udzielajcie odpowiedzi zgodnie z obrazkiem.

Na koniec posłuchajcie nagrania 3.29 i połączcie daty z wydarzeniami.

Ćwiczeniówka – str.73 15.05.20 ( piątek)

Topic: Train your brain. Summary of vocabulary and grammar ( u.8, lessons 1-4) Dzisiejsze zajęcia poświęcimy na powtórkę słownictwa oraz gramatyki z 4 ostatnich lekcji.

1. Dni tygodnia, miesiące.

2. Słownictwo związane z otaczającym nas krajobrazem.

3. Liczebniki porządkowe - daty

4. Konstrukcja: to be going to – do wyrażania przyszłych planów i zamierzeń.

Jestem przekonana, ze każdy z Was bez problemu potrafi nazwać dowolny dzień tygodnia, czy miesiąc. Pamiętajcie, że przed dniem tygodnia w zdaniu używamy przyimka

ON.

I was in the cinema on Saturday.

Dni tygodnia piszemy zawsze z wielkiej litery!

Przed nazwami miesięcy zawsze wstawiamy –

IN

I was born in May.

(3)

Nazwy miesięcy również zawsze piszemy z wielkiej litery! Link do ćwiczeń:

https://quizlet.com/pl/420914291/unit-8-months-of-the-year-flash- cards/?funnelUUID=b050dd18-1107-4341-a9b4-aebedfe465ac

 Przypomnicie sobie w mowie i w piśmie słownictwo związane z tematem:

KRAJOBRAZ, żeby potem na sprawdzianie nie było problemu. Dobrym sposobem jest pogrupowanie tematyczne, np.:

- ocean –sea –lake – river - waterfall – island - beach - mountains – hills – cave -

- road – path

- city – town - village – countryside – forest / wood

Każdy może wymyślić swój własny sposób na zapamiętywanie nowych słówek. Link do ćwiczeń:

https://quizlet.com/pl/420914347/unit-8-landscape-flash-cards/?funnelUUID=19523d2c-fe9f- 4c2c-a93e-1aa22449381a

 Jak tworzymy liczebniki porządkowe już wiecie. Należy się tego nauczyć, jest to niezbędna wiedza, jeśli chcecie się posługiwać językiem angielskim. Pamiętajcie, że przed cała datą ( dzień, miesiąc, rok ) stawiamy przyimek ON.

I was born on 23rd March 2009.

Link do ćwiczeń:

https://quizlet.com/pl/420914396/unit-8-ordinal-numbers-flash- cards/?funnelUUID=e7239788-57fa-491f-8199-c260ee42f894

Chciałabym jeszcze, żebyście umieli odczytywać rok, w którym coś się wydarzyło, jest lub będzie.

1410 – fourteen ten (czytamy dwójkami) 1601 – sixteen oh one (0 - oh: czytamy /ou/) 1700 – seveteen hundred

Po roku 2000:

lata 2000 – 2009 czytamy jak pełną liczbę (2000 to - two thousand, 2007 to - two thousand and seven)

lata 2010 do 2019 czytamy albo jako pełną liczbę, albo dzieląc rok na pół (2016 - to albo two thousand and sixteen, albo twenty sixteen)

od roku 2020 zazwyczaj czytamy, dzieląc rok na pół (2222 to twenty-two twenty-two)

(4)

W przypadku wieków czytamy dany liczebnik porządkowy, np. 2121st century czytamy the twenty-first century, a 13th century t- the thirteenth century itd.

Ostatni punkt naszej powtórki to konstrukcja : to be going to. Wiemy, kiedy ją zastosować, jak utworzyć zdanie oznajmujące, pytanie i przeczenie. Wobec tego możemy przejść do ćwiczeń utrwalających.

Przetłumaczcie ustnie wyrazy z ćw. 1 str.104 – podręcznik. Przejdźcie do ćw. 4, zadawajcie głośno pytania, co zamierzają robić poszczególne osoby i odpowiadajcie na nie, korzystając z obrazków. Wzór:

What is Maya going to do? She is going to paint.

W ćw. 6 w labiryncie ( zielony) są napisane różne daty, czy potraficie je odczytać?

W niebieskiej tabelce widzicie nazwy różnych świąt, czy wiecie kiedy są one obchodzone?

Napiszcie w zeszycie datę obok każdego święta, korzystacie z labiryntu.

Ćwiczeniówka – str. 74

19.05.20 (wtorek)

Topic: At the campsite. Asking for advice, giving advice.

Udajemy sie dzisiaj na pole namiotowe ( wirtualnie). Tak, jak w każdym miejscu

użyteczności publicznej obowiązują tu pewne zasady i zanim skorzystamy z tego miejsca należy się z nimi zapoznać.

Zapewne pamiętacie, że jeśli chcemy zapytać o coś obcą osobę, musimy to zrobić w sposób kulturalny:

Excuse me, can I ask you something? -

Przepraszam, czy mogę o coś zapytać?

W odpowiedzi usłyszymy:

Yes, of course

.

/ Yes, sure. -

Tak, oczywiście

.

Pytanie o radę możemy zacząć w następujący sposób :

Is it safe to……..+ czasownik?

Is it safe to swim in this river ? –

Czy pływanie w tej rzece jest bezpieczne?

Yes, it is. / No, it isn’t. It can be dangerous.

I sit OK to…….. + czasownik?

(5)

Is it OK to play football on the beach? –

Czy można grać w piłkę nożną na plaży?

Yes, it is./ No, it isn’t

.

It can disturb other people .

Udzielajac komuś rady używamy czasownika: SHOULD –powinieneś / powinnaś.

Ten czasownik jest łatwy do zapamiętania, bo ma jednakowa formę we wszystkich osobach.

Pytanie tworzymy przez szyk przestawny, a przeczenie przez dodanie: NOT You should play the ball on the playground.

Should I play the ball on the playground?

You shouldn’t play the ball on the playground.

Zwróćcie uwagę, że po czasowniku SHOULD nie ma TO – od razu piszemy czasownik.

I should help my mother.

We should be quiet.

They should look after their dog.

Sugeruję poćwiczyć te frazy:

https://quizlet.com/pl/420914553/unit-8-at-the-campsite-flash- cards/?funnelUUID=45e95288-f29d-4fd0-aaed-1055926e99f9

Posłuchajcie teraz 2 krótkich dialogów – str. 105, nagranie nr 3.31 i poćwiczcie czytanie.

Następnie na głos pytajcie o dowolną radę i jednocześnie odpowiadajcie.

Sprawdźcie, czy potraficie wykonać ćw. 2 str.105 W ćw. 3 /105 w ramce zapisane są następujące frazy:

Make a fire –

Go canoeing –

Get an upset stomach –

Stay on the path -

put on mosquito repellent-

take a torch -

Proszę o przetłumaczenie – słownik str.108, wysłuchanie – nagranie 3.32, - a następnie połączcie frazy z obrazkami.

Uzupełnicie dialogi w ćw. 5/105 ( ustnie)

Ćwiczeniówka – str. 75. Dla chętnych do wysłania – własny dialog (według ćw.5)do 21.05.20

Cytaty

Powiązane dokumenty

Replacing the sequence {rij} by one suitably selected of its subsequences, we can assume that

Pytanie tworzymy przez szyk przestawny, a przeczenie przez dodanie: NOT You should play the ball on the playground. Should I play the ball on

Wykonaj teraz dwa ćwiczenia gramatyczne związane z tworzeniem pytań – ćwiczenie 4,5/103 z podręcznika, a następnie sprawdź odpowiedzi na dole strony..

A female consumer is subject to the opinion of the media - the world is a world of consumption externality and the woman tries to meet that ideal.. When she fails she

(i) Copy the tree diagram and add the four missing probability values on the branches that refer to playing with a stick.. During a trip to the park, one of the dogs is chosen

Be going to używamy do wyrażenia zamiarów i planów dotyczących niedalekiej przyszłości oraz zdarzeo, które można przewidzied na podstawie obecnych okoliczności.. Ja

Use the 690+ Quick Start (HA4700631) guide to set up the drive and Autotune the drive in the Closed Loop Vector mode. Set the desired Distance, Velocity & Acceleration values,

Prus, Compact asymptotic centers and fixed fixed points of multi- valued nonexpansive mappings, Houston J.. V., On the approximation-solvability of equation involving A-proper