• Nie Znaleziono Wyników

Temat: : Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: : Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Uwaga!

Nieodesłanie zadanych prac jest równoważne z oceną niedostateczną. Proszę o

uzupełnienie braków do końca tygodnia, a w kolejnych pracach pilnowanie terminów.

Temat: : Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń

Termin realizacji do 28.04.2020r.

Po dzisiejszej lekcji każdy uczeń powinien potrafić : o Wyjaśnić co to jest oparzenie i udar słoneczny,

o Omówić zasady postępowania ratowniczego w przypadku oparzeń termicznych i oparzeń środkami chemicznymi,

o Zademonstrować sposób schładzania oparzonej kończyny,

o Zaproponować sposoby zapobiegania oparzeniom szczególnie w środowisku domowym.

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=MqXzommAuIs Zapoznaj się z tematem na stronie 104-106 w podręczniku

Notatka do zeszytu:

Oparzenia termiczne - powstają w wyniku działania ciepła (np. wrzątku, gorącego

leju). Oparzenia chemiczne - są wywoływane przez środki chemiczne o żrącym działaniu, takie jak kwasy, ługi (zasady) i sole metali ciężkich.

Udar cieplny, określany inaczej porażeniem cieplnym, jest skutkiem przegrzania organizmu. Szczególnym jego rodzajem jest udar słoneczny, czyli przegrzanie wskutek silnego nasłonecznienia.

STOPNIE OPARZEŃ

W zależności od głębokości oparzenia wyróżniamy trzy stopnie:

stopień I – objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia,

stopień II – na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból.

stopień III – niebolesny, cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna). skrajną postacią oparzenia jest

zwęglenie tkanek.

(2)

Zasada określania powierzchni oparzenia

Postępowanie przy oparzeniach termicznych:

– jak najszybciej schłodzić oparzone miejsce przez minimum 15 minut, – w trakcie schładzania usunąć odzież poprzez rozcięcie,

– w trakcie schładzania usunąć pierścionki, kolczyki, itp.,

– po zakończeniu schładzania rany oparzeniowe osłonić opatrunkiem jałowym lub hydrożelowym, schładzającym,

– w miarę możliwości unieruchomić i unieść oparzoną część ciała,

– w przypadku stwierdzenia objawów wstrząsu – blada spocona skóra, szybkie tętno,

pobudzenie psychoruchowe – należy poszkodowanego ułożyć w pozycji na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi,

– zapewnić komfort cieplny,

– oparzonego należy chronić przed urazami wtórnymi,

– w cięższych przypadkach (rozległe oparzenie, objawy wstrząsu) natychmiast powiadomić pogotowie ratunkowe.

W żadnym wypadku nie wolno !!!

– odrywać przylgniętej do rany odzieży, – przekłuwać pęcherzy,

– dotykać rany oparzeniowej,

– smarować oparzonej skóry maściami, kremami, tłuszczami, piankami, białkiem jaja kurzego, ani alkoholem,

– przy oparzeniach wewnętrznych i rozległych oparzeniach zewnętrznych podawać doustnie płynów lub pokarmów,

– pozostawić poszkodowanego bez nadzoru.

Zadanie dla Ciebie ( dla chętnych)

Stwórz listę porad, jak unikać oparzeń termicznych

Jeśli uznasz , że jesteś chętny , to taką listę przyślij mi na adres: helagosia@op.pl do

28.04.2020r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli natychmiastowa pomoc lekarska jest niemożliwa kleszcza należy chwycić za odwłok bardzo blisko skóry. i wyciągnąć zdecydowanym ruchem ku górze oraz

Niewielkie odmrożenia charakteryzują się suchością skóry oraz silnym bólem, natomiast gdy zmiany są poważniejsze skóra staje się blada, dochodzi do zaburzeń czucia

Najważniejszym zadaniem podczas udzielania pierwszej pomocy podczas napadu padaczkowego jest zabezpieczenia chorego tak, by nie doznał urazów oraz wezwanie pogotowia ratunkowego. Jak

Do tej kategorii materiałów węglowych należą koksy z typowo aromatycznych surowców takich jak paki węglowe i naftowe (rys.. W2- Badania węgli i koksów metodą

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Pierwiastki łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne, którymi są: białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, sole mineralne, woda. Funkcje związków chemicznych

Opis: dwa atomy wodoru zbliżają się do siebie na niewielką odległość i następuje uwspólnienie ich elektronów walencyjnych – powstaje wspólna para elektronowa.. W

W trakcie zajęć praca oparta jest na zadaniach z arkuszy maturalnych, które mają unaocznić uczestnikom koła z jakim poziomem trudności, specyfiką formułowania pytań i wymaganiami