Zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

12  Download (0)

Full text

(1)

II okres

(2)

Zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

NAZWA ZAJĘĆ NAUCZYCIEL

PROWADZĄCY

Co będziemy robić na zajęciach, czego będziemy się uczyć?

ODDZIAŁ

/KLASY DZIEŃ LEKCJA GODZINA SALA

Każdy może być artystą"- zajęcia manualne.

Agnieszka Łagódka

Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne, poznanie

ciekawych technik plastycznych.

1 czwartek 3 lekcja 9.50-10.35 29

„Dzieci nie jedzą śmieci" Milena Żak

Zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia, a w szczególności

zdrowego odżywiania.

1 czwartek 5 lekcja 11.40-12.25

„Gry i zabawy logiczne” - zajęcia

rozwijające logiczne myślenie Zofia Nowak

Będziemy doskonalić umiejętność myślenia, stosowania zasad, stymulować kreatywność.

1 poniedziałek 3 lekcja 9.50-10.35

Zajęcia będą się odbywać co

drugi tydzień.

Board Games Agnieszka

Gawliczek

Tworzenie gier planszowych

w języku angielskim.

2 wtorek 6 lekcja 12.45-13.30

„Zajęcia teatralne”

(Zajęcia realizowane we współpracy z MDK)

Agnieszka Brzezina

Zabawy w teatr - ćwiczenia dykcyjne, ruchu scenicznego,

śpiewu.

1a środa 1 lekcja 8.00-8.45

„W krainie kaligrafii" Anna Jasińska- Sikora

Ćwiczenia graficzne kształtujące nawyk płynnego i

czytelnego kreślenia liter, połączeń literowych i cyfr.

1-2 piątek 2 lekcja 8.55-9.40

Zajęcia będą się odbywać co

drugi tydzień

„Mali odkrywcy barwnego świata zwierząt” – zajęcia przyrodnicze.

Beata Sokołowska-

Brodowy

Fakty, ciekawostki, rekordy, zagadki, quizy, ciekawe pomysły na samodzielne obserwacje – czyli wszystko,

co może zainteresować dziecko na etapie edukacji

wczesnoszkolnej

1-2 wtorek 6 lekcja 12.45-13.30

(3)

„Z ortografią za pan brat"

Irena Etryk

Na zajęciach będziemy rozwijać spostrzegawczość i uczyć się prawidłowej pisowni

wyrazów.

2 wtorek 7 lekcja 13.45-14.30

„Piszę, liczę i emocje ćwiczę” Beata Ogórek

Rozwijanie umiejętności matematycznych i językowych

w formie kreatywnej zabawy, rozmowy o uczuciach i

emocjach.

2 środa 2 lekcja 8.55-9.40

„Spotkania z historią i nie tylko" Anna Konik- Leszczyńska

Na zajęciach będziemy poznawać historię i kulturę swojego regionu. Jeśli sytuacja

na to pozwoli zajęcia będą się odbywały również w formie

terenowej.

2 wtorek 7 lekcja 13.45-14.30

Zajęcia będą się odbywać co drugi tydzień

Pływanie Andrzej Zaczyk

Doskonalenie pływania

2-3 czwartek 9 lekcja 15.20-16.05 basen

„Gry planszowe i nie tylko" – zajęcia uczące logicznego myślenia.

Joanna Błażejewska-Ziora

Rozwijanie zainteresowań uczniów grami nie wymagającymi urządzeń elektronicznych, rozwijanie relacji społecznych poprzez

pracę w grupach oraz rozwijanie umiejętności

logicznego myślenia.

1-3 poniedziałek 4 lekcja 10.45-11.30 31

„Łatwa i ciekawa matematyka” Anna Brodacka

Rozwijanie zainteresowań matematycznych (łamigłówki

logiczne, zagadki rysunkowe i figury magiczne, krzyżówki i wierszyki matematyczne, zabawy liczbami, gry i zabawy

dydaktyczne i logiczne, labirynty, magiczne kwadraty,

szyfry, zadania konkursowe (Kangur i Alfik) , poszerzanie

wiadomości w zakresie operacji na liczbach naturalnych, umiejętności

stosowania zagadnień matematycznych w życiu

codziennym.

1-3 środa 8lekcja 14:35 – 15:20

(4)

„Zostaniemy autorami” Joanna Kwiecień ks Dawid Szpek

Będziemy tworzyć

opowiadanie o naszej szkole.

1-3 poniedziałek 7 lekcja 13.45-14.30

„Spotkania z bajką” Karolina Golemiec 1-3 poniedziałek 12.30-13.00

„Ładne literki"- spotkania z

kaligrafią. Piotr Chmielowiec

Zajęcia rozwijające technikę

pisania.

1-3 środa 6 lekcja 12.45-13.30

Ruch to zdrowie - ćwiczenia i

zabawy. Aleksandra

Kościołek

Kształtowanie prawidłowej

postawy ciała

1-3 poniedziałek 5 lekcja 11.30-12.30

„Mali tenisiści” Monika Kacperska

Nauka podstawowych elementów technicznych

tenisa ziemnego

1-3 środa 8 lekcja 14.35-15.20

,,Zabawa słowem i dźwiękiem" Agnieszka Kwitek

Zabawy dotyczące percepcji wzrokowej i słuchowej, wprowadzenie piosenek z wykorzystaniem gestów

i trudnościami artykulacyjnymi, zabawy słowotwórcze, ,, łamańce

językowe".

1-3 poniedziałek 7 lekcja 13.45-14.30

„W co się bawić?" - gry i zabawy

edukacyjne Karolina Labus

Wykorzystanie gier planszowych i innych jako propozycja spędzania wolnego

czasu. Pomysły na kreatywne zabawy.

1-3 środa 5 lekcja 11.30-12.30

Planszomaniacy – spotkania dla

miłośników gier planszowych. Bożena Pastwa

Zajęcia rozwijające umiejętność współpracy w grupie,

kreatywność, logiczne myślenie.

1-3 czwartek 12.00-12.30

„Odrabianki i czytanki" Urszula Konrad

Uczniowie będą mieli możliwość odrabiania lekcji,

czytania i rozwijania zainteresowań.

1-3 środa 5 lekcja 11.40-12.25

„Gram, bawię się i uczę - rozwijam

logiczne myślenie” Joanna Knapik

Rozwijanie myślenia logicznego i matematycznego

(zagadki matematyczne, łamigłówki, gry i zabawy

dydaktyczne)

1-3 środa 5 lekcja 11.30-12.30

(5)

„Kółko kulturalnego dyskutowania” Agata Oracz

Uczniowie będą opanowywać sztukę kulturalnego dyskutowania, poszanowania

rozmówcy i słuchacza.

1-3 wtorek 16.10-16.55

co drugi tydzień

„Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu” Barbara Gawłowska

Wyrabianie u dzieci nawyku starannego i kształtnego pisania liter oraz doskonalenie

umiejętności czytania.

1d, 2c, 3c poniedziałek 8 lekcja 14.35-15.20

„Trzecioklasista na 5-tkę" - zajęcia

utrwalające materiał trzecioklasisty. Emilia Kaczoch

Utrwalanie wiadomości z lekcji z wykorzystaniem

zagadek, łamigłówek, krzyżówek oraz ćwiczeń

interaktywnych.

3 środa 5 lekcja 11.40-12.25 35

„Zdolny trzecioklasista” - Agata Warwas

Zajęcia rozwijające umiejętność czytania, pisania,

liczenia.

3 czwartek 6 lekcja 12.45-13.30

„Przyrodnicze inspiracje” - zajęcia

techniczno - plastyczne Barbara Gawlas

Wykonywanie prac plastyczno –technicznych z wykorzystaniem obserwacji

przyrodniczych

3 poniedziałek 8 lekcja 14.35- 15.20 34

„Pajacyk czyli poćwicz ze mną''

Ilona Radziejowska-

Kosiak

Będziemy wzmacniać mięśnie i cały aparat ruchu, który zapewni

prawidłową postawę i odpowiednie proporcje sylwetki.

3 czwartek 4 lekcja 10.45-11.30

„Papierowy teatr i nie tylko” – rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości emocjonalnej.

Magdalena Marcinkowska-

Baran

Rozwijanie kompetencji społecznych i funkcji odpowiedzialnych za naukę

szkolną, uwrażliwianie na sztukę, rozwijanie twórczości

zajęcia

świetlicowe środa 11.30-12.30

„Razem bawić się weselej” – gry i

zabawy stolikowe. Dorota Kłembek

Wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji, podejmowania

decyzji i ponoszenia ich konsekwencji (logiczne

myślenie), zachęcanie do wspólnej zabawy i rozwijanie wartości prospołecznych takich jak wzajemny szacunek i empatia,

zajęcia

świetlicowe środa 10.30-11.30

(6)

„Gry i zabawy z dawnych lat” Katarzyna Szukalska

Zaprezentowanie dzieciom gier i zabaw z dawnych lat (m.in.. klasy, guma, baba jaga patrzy, pomidor, piekło-niebo,

kółko- krzyżyk, szczurek, państwa- miasta) oraz wspólna

zabawa.

zajęcia

świetlicowe wtorek 10.15-11.15

„Świetlicowe rozmaitości” Joanna Kaniewska

Pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego

czasu.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.

zajęcia

świetlicowe wtorek 11.45-12.45

ZAGADKOLANDIA Aleksandra

Robaszkiewicz

Rozwijanie logicznego myślenia, odkrywanie świata

zagadek z różnych dziedzin.

Zajęcia

świetlicowe czwartek 11.30-12.30

„Giełda talentów” – zajęcia

ogólnorozwojowe. Patrycja Kukułka

W ramach zajęć uczestnicy będą rozwijali zainteresowania

i umiejętności w zakresie aktywności plastycznej, technicznej oraz twórczej.

Rozwijana będzie także kreatywność, spostrzegawczość, logiczne

myślenie, a także wybrane obszary zainteresowań

wskazanych przez uczestników zajęć.

Zajęcia

świetlicowe środa 12.00-13.00

(7)

Szachy dla najmłodszych. Robert Urbankiewicz

Będziemy uczyć się zasad gry w szachy i doskonalić

umiejętności w tej grze.

2 piątek 8.55-9.40

(8)

Zajęcia dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

NAZWA ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Co będziemy robić na zajęciach, czego będziemy

się uczyć?

ODDZIAŁ

KLASY DZIEŃ LEKCJA GODZINA SALA

„Godzina z kulturą" Zofia Błońska

Przygotujemy inscenizację, zwiedzimy online galerie i

muzea, posłuchamy muzyki.

4 piatek 7 lekcja 13.45-14.30 51

„Gry i zabawy logiczne” - zajęcia rozwijające

logiczne myślenie

Zofia Nowak

Będziemy doskonalić umiejętność myślenia, stosowania zasad, stymulować

kreatywność.

4 piątek 7 lekcja 13.45-14.30

Zajęcia będą się odbywać co drugi tydzień.

„Spotkania z historią i nie

tylko" Anna

Konik-Leszczyńska

Rozwijanie zainteresowań historycznych, ale również

poszerzanie wiedzy o najbliższym regionie. Jeśli sytuacja na to pozwoli zajęcia będą się odbywały również w

formie terenowej.

4-5 wtorek 7 lekcja 13.45-14.30

Zajęcia będą się odbywać co drugi

tydzień

„Igiełka i nitka” – kreatywne zajęcia plastyczne.

Sylwia Witkowska

Na zajęciach będziemy uczyć się podstaw szycia ręcznego:

Czyli jak przyszyć guzik? Jak zrobić pętelkę?

Prace w formie pluszowych i materiałowych zabawek będą przekazane dla potrzebujących

wsparcia psychicznego dzieci.

4-8 poniedziałek 7 lekcja 13.45-14.30 44

„Klub książki” Karolina Golemiec

Celem zajęć będzie promowanie czytelnictwa,

omawianie książek, wykonywanie prac plastycznych, wspólne czytanie,

dyskusja na ich temat, oraz oglądanie ich filmowych

adaptacji.

4-8 poniedziałek 15.30-16.00

„Gry i zabawy matematyczne” – kreatywne zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne.

Karolina Walaszczyk-Szkutnik

Doskonalenie umiejętności rachunkowych i logicznego myślenia z wykorzystaniem łamigłówek, zagadek oraz gier

matematycznych.

4-5 wtorek 2 lekcja 8.50-9.40

Zajęcia naprzemiennie

we wtorek i piątek co drugi tydzień.

(9)

„English is easy” - spotkania z językiem angielskim

Dariusz Waloszczyk

Na zajęciach będziemy rozszerzali znajomość języka angielskiego wykorzystując ciekawe teksty oraz

materiały audiowizualne.

4-5 środa 8 lekcja 14.35-15.20

Co drugi tydzień

Aktyw Biblioteczny Aleksandra Kubis-Szlachta

Na zajęciach m.in. uczniowie zapoznają się z pracą biblioteki,

nagrają filmik z czytaniem dla przedszkolaków.

5a środa 1 lekcja 8.00-8.44 31

„Ciao Italia!” - język włoski dla

początkujących.

Dariusz Waloszczyk

Na zajęciach będziemy poznawali podstawy języka włoskiego od poziomu A1 (początkujący) do A2

(podstawowy).

4-6 poniedziałek 7 lekcja 13.35-14.30

„Nasze prace ręczne" Maria Pałka

Będziemy wykonywać prace ręczne z papieru, włóczki,

tworzywa sztucznego, drewna.

4-6 czwartek 8 lekcja 14.35-15.20

„Pajacyk czyli poćwicz ze mną''

Ilona

Radziejowska-Kosiak

Będziemy wzmacniać mięśnie i cały aparat ruchu, który zapewni prawidłową postawę i odpowiednie

proporcje sylwetki.

4-6 czwartek 4 lekcja 10.45-11.30

Planszomaniacy –

spotkania dla miłośników gier planszowych.

Bożena Pastwa

Zajęcia rozwijające umiejętność współpracy w grupie, kreatywność,

logiczne myślenie.

4-6 czwartek 9 lekcja 15.20-16.05

„Uchwycone w słowach" Magdalena Bilińska

Będziemy czytać literaturę dziecięcą i młodzieżową, dyskutować o książkach,

zachęcać do lektury

4-6 wtorek 1 lekcja 8.00-8.44

na zmianę, co 2. tydzień

7 lekcja 13.45-14.30

„Gry i łamigłówki” Aleksandra Prandzioch

Zajęcia doskonalą konstruktywne myślenie, umiejętność stosowania zasad,

poprawiają klimat.

6 poniedziałek 9 lekcja 15:20- 16:05

Gry polonistyczne Anna Guziak

Utrwalenie wiadomości z nauki o języku i literatury z wykorzystaniem ćwiczeń

interaktywnych.

6 wtorek 7 lekcja 13.45-14.30

Koło Młodego Biologa Romana Rygielska

Rozwijanie zainteresowań biologicznych. Formy pracy to:

gry, quizy biologiczne, ciekawe obserwacje i doświadczenia

biologiczne.

5-8 środa 8 lekcja 14.35-15.20

(10)

„Budowa elektrycznego bolidu” – realizacja projektu.

Sandra Jakubowska Małgorzata Błotko

Kontynuacja programu realizowane na Politechnice Śląskiej -z otrzymanych części

składamy bolid.

4-8 ostatni piątek miesiąca

15.00-18.00

Zajęcia odbywają się

raz w miesiącu.

„Przeciwdziałanie wadom

postawy" Aleksandra Kościołek

Kształtowanie prawidłowej

postawy ciała

4-8 poniedziałek 5 lekcja 11.30-12.30

„Matematyka nie jest

trudna” Irena Węgrzyn

Doskonalenie umiejętności

matematycznych poprzez gry

i zabawy matematyczne

4-8 czwartek 7 lekcja 13.35-14.30 Przygotowanie do

egzaminu na kartę rowerową

Danuta Lagierska

Poznamy zasady poruszania się po drodze rowerem, przepisy ruchu

drogowego oraz pomoc medyczną

4-8 czwartek 8 lekcja 14.35-15.20

Redagowanie gazetki

szkolnej Myśl-nick. Joanna Gorzela

Przygotowywanie artykułów do

gazetki

4-8 poniedziałek 7 lekcja 13.45-14.30

Rummikub i inne gry

planszowe Anetta Gamrat

Grać w Rummikuba i inne gry

planszowe- rozwijać myślenie

strategiczne i uwagę.

4-8 poniedziałek 8 lekcja 14.35-15.20

„Pływanie” Damian Gorzela

Będziecie Doskonalili znane i nowe elementy technik

pływania

4-8 poniedziałek 9 lekcja 15:20- 16:05 pływalnia

szkolna

Pływanie Andrzej Zaczyk

Doskonalenie pływania

4-8 czwartek 9 lekcja 15.20-16.05

basen

„Kółko kulturalnego

dyskutowania” Agata Oracz

Uczniowie będą opanowywać sztukę kulturalnego dyskutowania, poszanowania

rozmówcy i słuchacza

4-8 co drugi

wtorek 10 lekcja 16.10-16.55

33

„Scratch i Baltie” – zabawy z

programowaniem

Anetta Szota

Programowanie w języku

Scratch i Baltie

4-5 piątek 8 lekcja 14.35-15.20 45

(11)

Nasze sposoby na

skuteczną naukę Dorota Ciesielska

Na zajęciach będziemy utrwalać bieżący materiał, stosować metody

aktywizujące ułatwiające zapamiętywanie, dostosowane do indywidualnych stylów uczenia się.

7 środa 8 lekcja 14.35-15.20

„Język polski nie jest

trudny” Marta Jurczyk

Będziemy utrwalać wiedzę, wyjaśniać trudności, trenować

pisanie dłuższych i krótszych wypowiedzi.

7 poniedziałek 8 lekcja 14.35-15.20

Zajęcia muzyczne Bartosz Mizera

Zajęcia wokalno-instrumentalne mające na celu rozwój umiejętności muzycznych oraz

rozwój kreatywności uczestników

4-8 piątek 0 lekcja 7.15-8.00

„Konwersacje w języku

angielskim” Ewelina Szydłak

Doskonalenie wypowiadania się na różne tematy w języku

angielskim

5-6 poniedziałek 7 lekcja 13.45-14.30

„Spotkania przy siatce” Ewa Kuczmik

Nauka i doskonalenie elementów technicznych

i taktycznych piłki siatkowej.

7-8 środa 9 lekcja 15.20-16.05

W laboratorium młodego

chemika Edyta Grabizna-Kusz

Rozwijanie wyobraźni wśród dzieci i młodzieży poprzez praktyczne zajęcia i kreatywną

zabawę. Pogłębianie wiedzy chemicznej

7-8 wtorek 9 lekcja 15.20-16.05 1

„Deutsch ist toll” - spotkania z językiem i kulturą krajów

niemieckojęzycznych

Iwona Wójcik

Zajęcia doskonalące posługiwanie się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego w

zakresie: mówienia, czytania, prawidłowego posługiwania się

formami leksykalno- gramatycznymi oraz poznawanie

kultury, nauki, tradycji, życia codziennego, środowiska geograficznego i historii Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu

7-8 poniedziałek

9 lekcja 14.35-15.20

Co drugi tydzień.

„Wiem, rozumiem,

pamiętam” Katarzyna Sordyl

Utrwalanie bieżącego materiału, ćwiczenie pamięci,

logicznego myślenia, wyciągania wniosków poprzez

wykorzystanie gier

8 czwartek 8 lekcja 14.35-15.20

(12)

edukacyjnych i metod aktywizujących

„W świecie mediów" Elżbieta Varżagolis

Korekta gazetki szkolnej, pisanie wywiadów, reportaży,

felietonów

8 czwartek 1 lekcja 8.00-8.45

Szkolny Klub Europejski EUROLUDEK

Szkolny Klub Europejski

Katarzyna Brom Renata Blicharska Anna Jasińska-Sikora

2-8

poniedziałek 8 lekcja 14.35-15.20

Iwona Wójcik poniedziałek

9 lekcja 14.35-15.20 Co drugi tydzień.

Figure

Updating...

References

Related subjects :