• Nie Znaleziono Wyników

Zdanie twierdzące OSOBA+ ODMIANA „TO BE”+ CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING + RESZTA ZDANIA Np

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zdanie twierdzące OSOBA+ ODMIANA „TO BE”+ CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING + RESZTA ZDANIA Np"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Subject: We’re meeting at six o’clock. 06.04.2020 Aim: Potrafimy mówić o planach na przyszłość przy użyciu czasu Present Continuous.

UŻYCIE

Czas Present Continuous możemy zastosować, gdy mówimy o przyszłości - plany na niedaleką przyszłość

- wydarzenia zaplanowane wobec których zostały podjęte już jakieś kroki Np.

Sue is leaving tomorrow.  Sue jutro wyjeżdża. (ma już bilet)

I am visiting my brother next Friday at 10 o'clock.  W piątek o 10.00 odwiedzam mojego brata. (jesteśmy już dokładnie umówieni)

KONSTRUKCJA ZDANIA

(Proszę powtórzyć sobie odmianę czasownika to be- być ( I am, you are, she is,…) !

Zdanie twierdzące

OSOBA+ ODMIANA „TO BE”+ CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING + RESZTA ZDANIA

Np. I am going to my grandparents tomorrow.  Idę jutro do moich dziadków. (bo już się umówiłam)

Pytanie

ODMIANA „TO BE”+ OSOBA+ CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING + RESZTA ZDANIA?

Np. Are you going to your grandparents tomorrow?  Czy ty idziesz jutro do swoich dziadków?

Zdanie przeczące

OSOBA+ ODMIANA „TO BE”z NOT +CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING + RESZTA ZDANIA Np. . I am not going to my grandparents tomorrow.  Nie idę jutro do moich dziadków.

Krótkie odpowiedzi

POZYTYWNE  YES + OSOBA + ODMIANA „TO BE”  np. Yes, she is./ Yes, you are./ Yes, I am.

NEGATYWNE  NO + OSOBA+ ODMIANA „TO BE”z NOT np. No, she isn’t./ No, we arent’t./ No, I am not.

(2)

CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA:

Today-dziś

Tonight-dziś wieczorem

This evening/this week- w ten wieczór, w tym tygodniu Tomorrow-jutro

Tomorrow morning/evening- jutro rano/wieczorem Next week/month- w przyszłym tygodniu/ miesiącu In five minutes- za pięć minut

At six o’clock- o szóstej (konkretne godziny) After school- po szkole

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zauważ, że kiedy zwroty kilkuwyrazowe podajemy w bezokoliczniku, czasownik znajduje się na końcu zdania w formie bezokolicznika (z końcówką –en).. zwrotem zdanie

Be going to używamy do wyrażenia zamiarów i planów dotyczących niedalekiej przyszłości oraz zdarzeo, które można przewidzied na podstawie obecnych okoliczności.. Ja

Jeśli w zdaniu mamy czasownik główny: ride, read, go, play……to przysłówki wstawiamy PRZED tymi czasownikami.. Jeśli w zdaniu mamy czasownik ’’be’’ : am, is, are

Temat: Konstrukcja „be going to” dla wyrażania przyszłości (zastosowanie, reguły gramatyczne, zdania twierdzące i przeczące).. Przepisz do zeszytu poniższy

Słownictwo związane ze środowiskiem (endangered animals, pollution, national parks, solar farms, wind farms, drop litter) podkreśl na zielono, a następnie przepisz

hinchilla jest nazwą rodzajową dla dwóch żyjących współcześnie gatunków: szynszyli małej (Chinchilla lanigera) oraz szynszyli gór- skiej (Chinchilla chinchilla

O ile konstrukcje miła osoba, miła dziewczyna, miły czło- wiek i jego dziewczyna, jego człowiek składają się z par jednostek wchodzących ze sobą w związki syntagmatyczne

[r]