• Nie Znaleziono Wyników

Contents Marine Technology, Volume 5, Numbers 1-4, 1968

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Contents Marine Technology, Volume 5, Numbers 1-4, 1968"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

O n d e r a f d e l i n g d e r S c h o e p s b o u w k ' j n d e T e c h n i s c h e H o g e s c h o o l M e k e l w e g 2 - D e l f t

ARINE

ECHNOLOGY

volume 5, number 1

JANUARY 1968

Discussion of " D y n a m i c Shock Anaiysis of S h i p b o a r d

Equipment" 1 Sea Spectra Simplified . . . . by Walter H. Michel 17

The Challenges o f O c e a n Engineering of the Future

. by A. H. Keil 3 1 A p p l i c a t i o n o f Numerical Control t o S h i p y a r d Production

by W. C. Brayion 3 9 A S t a n d a r d Series o f D e v e l o p a b l e Surfaces . . . .

b y L W . Ferris 52 A d e q u a t e Strength f o r Small High-Speed Vessels .

by Philip J. Danahy 6 3 Preliminary Design of a C a t a m a r a n Submarine Rescue Ship

(ASR) by Herbert A. Meier 7 2

S N A M E News 7 7 M a j o r Society Publications 1 0 2

Publications o f the Technical a n d Research Committees . . 1 0 3

Published quarterly by

t

THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS

A N D MARINE ENGINEERS

(2)

O n d e r a f d e l i n g d e r S c h e e p s b o u w k u n d e T e c h n i s c h e H o g e s c h o o l M e k e l w e g 2 - D e l f t

ARINE

ECHNOLOGY

volume 5, number 2

APRIL 1968

Stern T r a w l e r Designs

by G. E. Kristinsson and D. J. Doust 1 0 5 The Prediction o f Long-Term Distributions of W a v e - I n d u c e d

Bending Moment f r o m M o d e l Tests

by Roger H. Compton 1 3 7 A Sailing H y d r o f o i l Development

by Donald J. Nigg 1 5 0 A N e w Concept o f Electric Ship Propulsion

by L. M. Harvey and R. D. Fulmer 1 5 8 O n the S e a k e e p i n g o f Planing Hulls

by Daniel Savitsky 1 6 4 United States A r m y S h a l l o w - D r a f t Boat Program . . . .

by John F. Sargent 1 7 5 SNAME News 1 8 8

M a j o r Society Publications 2 0 4 Publications o f the Technical a n d Research Committees . . 2 0 5

Published quarterly by

THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS

A N D MARINE ENGINEERS

(3)

O n d e r a f d e l i n g d e r S c h e e p s b o u w k u n d e T e c h n i s c h e I i o g e s c h o o l M e k e l w e g 2 - D e i f t

ARINE

ECHNOLOGY

volume 5, number 3

JULY 1968

Special Design Features, O S S O l Oceanographer a n d OSS 0 2

Discoverer . . . . by A. L. Powell and H. B. Sfover 2 0 7 S t a n d a r d s f o r Engineering Economy Notation . . . .

by Harry Benford 2 3 0

^ G a s Turbine Propulsion f o r H i g h - S p e e d Small C r a f t .

b y Allan W . M c C o y 2 3 2 Sea-Link by L. R. Glosten 2 4 9 Anaiysis o f Assumed M o o r i n g A r r a n g e m e n t f o r M a r i t i m e

Class Ship . . by John L. Horton and Raymond A. Yagle 2 5 7 A N o t e on F l o o d a b l e Length a n d Subdivision of O i l Drilling

Rigs by Hun Choi Kim 2 6 7 Utilization of Propeller Shrouds as Steering Devices .

. by Samuel J. Gordon and Peter T. Tarpgaard 2 7 2 Computer Definition o f Ship Characteristics

by Thano P. Boumis 2 8 8

/, Selection of Power Plants f o r Yachts

/ byG. Gilbert Wyland 3 0 7

SNAME News 3 1 1 M a j o r Society Publications 3 2 8

Publications of the Technical and Research Committees . . 3 2 9

Published quarterly by

THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS

A N D MARINE ENGINEERS

(4)

d e r S o h e e p s b o u w k u n d e Techniscl-.o i i o g e s c h o o l

M e k e l w e g 2 - OeWi

ARINE

ECHNOLOGY

volume 5, number 4

OCTOBER 1968

Introduction t o Finite Element Methods of Structural Analysis

by D. C. Tolefson and L. Brand 3 3 1 An Introduction t o the Design of Multihull Sailing C r a f t

by Robert B. Harris 3 4 7 Size Determinants in Destroyer Design

by Owen H. Oakley 3 7 4 Some Remarks on M o d e l Tests W i t h Floating Platforms In

W a v e s . . . . by R. Wahab and M. F. van Sluijs 3 8 2 Fast Deployment Logistic Ship.- Source Selection Techniques

a n d Problems . by R. E. Henning 3 9 2 Legal Responsibilities a n d Liabilities of the Small Boat

De-signer a n d M a n u f a c t u r e r . . by Raymond T. Greene 3 9 9 S t a b i l i t y o f Fishing Vessels , . . . . by R. I. Price 4 0 4 M o d e r n Trends in Ships' Radio Communications . . . .

by Gordon C. Hopkins 4 0 5 Handling Problems a t the O c e a n - A i r Interface . . . .

. by Arthur Pitchersky and Arthur Southerland 4 1 0

SNAME News 4 2 8 M a j o r Society Publications 4 4 5

Publications o f the Technical a n d Research Committees . . 4 4 6

Published quarterly by

THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS

A N D MARINE ENGINEERS

Cytaty

Powiązane dokumenty

Inicjatywa stworzenia przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej listy adwokatów występujących przed Komisją i Trybunałem w Strasburgu spotkała

Piotr Winczorek, dr Tomasz Stawecki oraz dr Władysław Kulesza z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW, a także prof.. Tomasz Giaro

Rzecz, którą tu P. Levy prowadzi z Izraelitami, rozwija się po­ myślnie. Rzecz ta jest wagi wielkiej dla nas. Gdybyś oddalił się z Burgas, trzebaby tę sprawę

The theoretical boundary layer calculations are still not perfected for the bare hull and have yet to address propeller suction effects, and the empirical techniques

W ydaje się, że tego rodzaju system atyczne ujęcie om awianych prze­ stępstw (nawet pod zmienionym tytułem ) nie powinno być przeniesio­ ne do nowego kodeksu,

[r]

To investigate whether the instrument’s design and actuation are functionally intuitive, ten right-handed medical students in their first and second years (five male, five

„Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału –