• Nie Znaleziono Wyników

Dziedziczenie pośrednie – niepełna dominacja : •Tego typu dziedziczenie objawia się

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dziedziczenie pośrednie – niepełna dominacja : •Tego typu dziedziczenie objawia się"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Dziedziczenie pośrednie - dominacja niepełna - Biologia.net.pl Wpisany przez Biologia.net.pl

środa, 01 października 2014 17:54 - Poprawiony środa, 01 października 2014 18:09

Dziedziczenie pośrednie – niepełna dominacja :

•Tego typu dziedziczenie objawia się częściowym maskowaniem allelu recesywnego przez allel dominujący.

•Heterozygoty w niepełnej dominacji odróżnia się na podstawie fenotypu, które określa się jako pośredni między fenotypem homozygot dominujących i homozygot recesywnych.

Przykład tego typu dziedziczenia -; dziedziczenie barwy kwiatów u wyżlinu (lwia paszcza – Antirhinum majus)

•Po skrzyżowaniu osobników będących homozygotami dominującymi (czerwone kwiaty) i osobników będących homozygotami recesywnymi (białe kwiaty) uzyskuje się mieszańce o kwiatach różowych, natomiast w drugim pokoleniu tych mieszańców stosunek fenotypowy wynosi 1:2:1.

- Allel dominujący warunkuje powstanie enzymu niezbędnego do syntezy czerwonego

barwnika ,

natomiast allel recesywny koduje inne białko, które nie uczestniczy w katalizowaniu reakcji syntezy barwnika. Homozygoty recesywne nie posiadające allelu dominującego nie są zdolne do syntezy enzymu, a zatem kwiaty mają barwę białą.

- Homozygoty dominujące posiadają dwa allele dominujące, a więc syntezują dwa razy więcej barwnika niż heterozygoty, które posiadają tylko jeden allel dominujący.

- Większa synteza enzymu przez homozygoty dominujące powoduje wykształcenie kwiatów czerwonej barwy.

- U heterozygot allel dominujący jest tylko jeden, a więc syntezują dwa razy mniej barwnika niż homozygoty dominujące, dlatego osobniki heterozygotyczne wykształciły kwiaty barwy różowej

.

1 / 2

(2)

Dziedziczenie pośrednie - dominacja niepełna - Biologia.net.pl Wpisany przez Biologia.net.pl

środa, 01 października 2014 17:54 - Poprawiony środa, 01 października 2014 18:09

2 / 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Klasa ramka posiada pola dlugosc i wysokosc rysowanej ramki, konstruktory zwykły i kopiujący, destruktor, metody dostępu do pól dlugosc (p_dlugosc()) oraz wysokosc (p_wyskosc()),

Klasa mkolo posiada: pole promien, konstruktory zwykły i kopiujący, destruktor, metodę dostępu do pola promien , metode pole obliczajaca pole koła oraz operatory

• Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się

 Jeśli spadkodawca powołał do dziedziczenia osobę pozostającą w związku małżeńskim i wskazał, że spadek ma wejść do majątku wspólnego małżonków, to

Szkoda jedynie, że Autorka koncentrując się na sprawach mniejszości białoruskiej, nie pokusiła się o szersze naświetlenie tego problemu, także z punktu widzenia

Taka struktura da się zrealizować bez jakichkolwiek przekształceń z punktu widzenia składni języka. Wada: brak

[r]

Drugim (przykładem odrębnych praw posiadacza niezawisłych od jego praw podmiotowych uzasadniających po­ siadanie, jest szczególny przywilej związany ze stanem posiadania,