• Nie Znaleziono Wyników

26th May, 2020 Topic: Opowiadanie o czynnościach mających miejsce teraz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "26th May, 2020 Topic: Opowiadanie o czynnościach mających miejsce teraz"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 3a

Witam Was Kochani bardzo serdecznie. Na wstępie dziękuję wszystkim za przysyłane prace.

Przejdźmy do tematu dzisiejszej lekcji. Proszę zapisać datę i temat do zeszytu.

26th May, 2020

Topic: Opowiadanie o czynnościach mających miejsce teraz.

Kochani, aby umieć powiedzieć kto co robi teraz, należy poznać zasadę według której będziemy opowiadać o czynnościach które wykonuje nasz kolega lub koleżanka.

Jeśli chcecie powiedzieć, że coś teraz robicie, zaczynacie zdanie w języku angielskim od:

I ​AM PLAYING​badminton now. - Teraz gram w badmintona.

I ​AM MAKING​ a sandcastle. - Teraz buduje zamek z piasku.

Jeśli chcecie powiedzieć o czynności wykonywanej przez kolegę lub koleżankę, należy powiedzieć:

She ​IS SWIMMING​ now. - Ona teraz pływa.

He ​IS SNORKELLING​ now. - On teraz nurkuje.

Teraz otwórz, prosze podręcznik na stronie 54. Spójrz na obrazki w ćwiczeniu 2 i powiedz, jaką czynność wykonują osoby na zdjęciu.

Cwiczenie 3 / 54 - ustnie. Proszę wybrać dowolną osobę na zdjęciu, ale nie mów koledze lub koleżance. Kolega lub koleżanka musi odgadnąć kim jesteś, zadając pytania: Are you playing badminton ? Ty odpowiadasz: Yes, I am lub No, I’m not.

Po przećwiczeniu pytań, otwórz ćwiczeniówkę na str 62 i wykonaj ćwicz 1,2,3.

Proszę pamiętać o odsyłaniu rozwiązanych ćwiczeń z ćwiczeniówki w celu ich sprawdzenia. Proszę uwzględnić takie informacje jak: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA,

NR ĆWICZENIA I STRONĘ Z PODRĘCZNIKA LUB Z ĆWICZENIÓWKI.

GOOD LUCK!!!!

(2)

Witam Was Kochani na kolejnej lekcji. Przejdźmy do tematu. Zapisz temat.

28th May, 2020

Topic: Listening i speaking.

Otwórz podręcznik na stronie 55. Posłuchaj i powtarzaj zdania z ćwicz 1/55.

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Następnie, posłuchaj piosenki w ćwiczeniu 2 i pokazuj czynności przedstawione obok.

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

ĆWICZENIÓWKA: ćwicz: 1 / 63.

Proszę pamiętać o odsyłaniu rozwiązanych ćwiczeń z ćwiczeniówki w celu ich sprawdzenia. Proszę uwzględnić takie informacje jak: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA,

NR ĆWICZENIA I STRONĘ Z PODRĘCZNIKA LUB Z ĆWICZENIÓWKI.

GOOD LUCK!!!!

Dzień dobry Moi Drodzy. Dziękuję za Wasze prace,. Dzielnie sobie radzicie z tematami.Zapisz temat dzisiejszej lekcji.

2nd June, 2020

Topic: At the seaside - vocabulary (na wybrzeżu - słownictwo)

Otwórz podręcznik na stronie 56. Wypisz do zeszytu słówka z ćwiczenia 1 i je przetłumacz:

starfish - rozgwiazda snail - ślimak

jellyfish - meduza seahorse - konik morski crab - krab

W ćwiczeniu 2 / 56 przeczytaj tekst :​’ Secrets of the sea’. ​Wypisz te słówka które są dla Ciebie nowe. Moja sugestia, to:

rock pools of sea water - skaliste baseny morskiej wody exciting - ekscytujący

(3)

rest - odpoczywać

hide from the waves - ukrywać się przed falami catch a small fish - złapać małą rybkę

walk sideways - chodzić na boki look for - szukać

Po przeczytaniu tekstu, w zeszycie wykonaj ćwicz 3 / 56.

ĆWICZENIÓWKA, ćwicz 1,2,3 / 64

Wykonaj słowniczek na stronie 83 unit 6.

Proszę pamiętać o odsyłaniu rozwiązanych ćwiczeń z ćwiczeniówki w celu ich sprawdzenia. Proszę uwzględnić takie informacje jak: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA,

NR ĆWICZENIA I STRONĘ Z PODRĘCZNIKA LUB Z ĆWICZENIÓWKI.

GOOD LUCK!!!!

Dzień dobry Moi Drodzy. Dziękuję za Wasze prace. Dzisiaj powtarzamy wiedzę z działu 6.

Zapisz, proszę temat.

4th June, 2020

Topic: Powtórzenie wiadomości z unitu 6.

Otwórz, proszę podręcznik na stronie 58. W zeszycie wykonaj ćwiczenie 1,2 / 58.

ĆWICZENIÓWKA: ćwicz 2/66 , 4,5 / 67 oraz ćwicz 1 / 70.

Proszę pamiętać o odsyłaniu rozwiązanych ćwiczeń z ćwiczeniówki w celu ich sprawdzenia. Proszę uwzględnić takie informacje jak: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA,

NR ĆWICZENIA I STRONĘ Z PODRĘCZNIKA LUB Z ĆWICZENIÓWKI.

GOOD LUCK!!!!

(4)

Dzień dobry moi drodzy. Przejdźmy do tematu lekcji. Zapisz temat.

9th June, 2020

Topic: Utrwalenie wiadomości z unitu 6.

Otwórz podręcznik str 60 i wykonaj w zeszycie ćwicz 1.

Otwórz ćwiczeniówkę na stronie 68-69 i wykonaj ćwicz 1,2,3,4 - ​NA OCENĘ

Proszę pamiętać o odsyłaniu rozwiązanych ćwiczeń z ćwiczeniówki w celu ich sprawdzenia. Proszę uwzględnić takie informacje jak: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA,

NR ĆWICZENIA I STRONĘ Z PODRĘCZNIKA LUB Z ĆWICZENIÓWKI.

GOOD LUCK!!!!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na gruncie prawa pracy, co do zasady, powstanie odpowiedzialności za szkodę uzależnione jest od tego, czy szkoda wyrządzona pracodawcy powstała na sku- tek niewykonania

Głównym celem koalicji jest poprawa sytuacji pacjentów, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość i dostęp do opieki zdrowotnej, a także wszystkich podmiotów zaangażowanych w

Książki z serii Czytam sobie to seria książek dla najmłodszych czytelników, rozpoczynających przygodę z książką.. Dzięki tym książkom możesz nie tylko rozwijać

Zawiadomione osoby lub ich odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy, powinny koniecznie posiadać dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w

Ponieważ nie jest możliwe omówienie całości, chciałbym się zatrzymać na serii „O Bogu i człowieku” i to tylko na tych artykułach, które dotyczą filozofii

in fine daje więc jedynie prawną możliwość ekskul- powania się przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze od zarzutu, że nie powiadomił stron uprawnionych do udziału

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.rudaslaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w wersji papierowej w Urzędzie

W przepisach tych pojęcie metody w pewnym zakresie zastępowało pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, które pojawiło się w akcie rangi ustawy dopiero w