KARTKÓWKA nr 9TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH

142  Download (11)

Full text

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 9

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH

1.

4 p. Każde działanie połącz z jego wynikiem.

a) 2 61 – 1 43 = b) 1 31 ∙ 2 43 = c) 1 45 : 1 72 = d) 1 87 + 2 41 =

I. 3 32 II. 4 81 III. 5

12 IV. 1 43 V. 1 52

2.

1 p. Wartością wyrażenia 9 21 – 1 83 ∙ 6 jest:

A. 17 43 B. 1 21 C. 2 41 D. 1 41

3.

1 p. Kuba zebrał 5 kg malin, a Jola zebrała o 2 52 kg mniej. Ile kilogramów malin zebrali razem?

Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.

A. 7 53 kg,

ponieważ

I. do masy 5 kg należy dodać tę samą masę pomniejszoną o 2 52 kg.

B. 2 1720 kg, II. jest to masa malin pomniejszona o 2 52 kg.

4.

3 p. Mama kupiła 1 53 kg brzoskwiń i 43 masy kupionych owoców zużyła do upieczenia ciasta.

Ile kilogramów, a ile dekagramów owoców zużyła mama do ciasta?

5.

3 p. Suma trzech liczb, z których każda następna jest 2 razy większa od poprzedniej, jest równa 8 43 . Jakie to liczby?

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 9

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH

1.

4 p. Każde działanie połącz z jego wynikiem.

a) 1 31 : 1 65 = b) 1 31 + 2 43 = c) 1 85 ∙ 1 31 = d) 2 91 – 1 61 =

I. 4 121 II. 17

18 III. 8

11 IV. 2 61 V. 3 1415

2.

1 p. Wartością wyrażenia 1 61 + 2 32 : 12 jest:

A. 2 43 B. 1 187 C. 1 247 D. 2 65

3.

1 p. Ania zebrała 2 53 kg jeżyn, a  Bartek zebrał o  1 21 kg więcej. Ile kilogramów jeżyn zebrali razem? Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.

A. 4 101 kg,

ponieważ

I. jest to masa jeżyn powiększona o 1 21 kg.

B. 6 107 kg, II. do masy 2 53 kg należy dodać tę samą masę powiększoną o 1 21 kg.

4.

3 p. Mama kupiła 1 54 kg jabłek i 32 masy kupionych owoców zużyła do upieczenia ciasta. Ile ki- logramów, a ile dekagramów owoców zużyła mama do ciasta?

5.

3 p. Suma trzech liczb, z których każda następna jest 2 razy mniejsza od poprzedniej, jest równa 11 83 . Jakie to liczby?

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A

1 a) III b) I c) V d) II

2 D 3 A, I

4 1 51 kg; 120 dag 5 141; 221; 5

WERSJA B

1 a) III b) I c) IV d) II 2 B

3 B, II

4 1 51 kg; 120 dag 5 621 ; 341; 158

Figure

Updating...

References

Related subjects :