Powtórzenie wiadomości – rolnictwo i przemysł Polski Klasa 7a 1. Podkreśl właściwe wyrazy w zdaniach tak, aby przedstawione informacje były prawdziwe.

Download (0)

Full text

(1)

Powtórzenie wiadomości – rolnictwo i przemysł Polski Klasa 7a

1. Podkreśl właściwe wyrazy w zdaniach tak, aby przedstawione informacje były prawdziwe.

A. W naszym kraju najwięcej jest gospodarstw małych – poniżej 5 ha / dużych – powyżej 15 ha.

B. Polskie gospodarstwa charakteryzują się małym / dużym rozdrobnieniem gruntów.

C. W Polsce odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie jest jednym z niższych / wyższych w UE..

D. Do polskich rolników trafiają / nie trafiają z UE dopłaty bezpośrednie do posiadanej ziemi.

2. Wymień trzy dowolne czynniki przyrodnicze wpływające na rozwój rolnictwa w Polsce.

a) …...

b) …...

c) …...

3. Połącz nazwę rośliny z nazwą regionu, w którym uprawy tej rośliny stanowią duży odsetek upraw.

1. pszenica A. Nizina Podlaska

2. jabłka B. Nizina Mazowiecka

3. buraki cukrowe C. Nizina Śląska

D. Żuławy Wiślane

4. Zaznacz zestaw, w którym przedstawiono prawdziwe informacje dotyczące hodowli zwierząt w Polsce.

1. Około 75% pogłowia drobiu stanowią kury i kaczki.

2. Pogłowie trzody chlewnej jest większe od pogłowia bydła.

3. Koszty produkcji mięsa wieprzowego są niższe od wołowiny.

4. Konie obecnie hoduje się przede wszystkim w celach rekreacyjno-sportowych.

5. Owce hoduje się głównie na Żuławach Wiślanych.

A. 1, 4, 5 B. 2, 3, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 5

5. Wpisz obok wyrażeń charakteryzujących gospodarkę przed 1989 r literę D - (dawniej), a obok wyrażeń opisujących obecną gospodarkę literę - O (obecnie).

A. Dominacja przemysłu ciężkiego …...

B. Prywatyzacja przedsiębiorstw w Polsce …...

(2)

C. Wysoka efektywność pracy …...

D. Przewaga przedsiębiorstw państwowych …...

6. Wyjaśnij czym są OZE i jakie zasoby do nich zaliczamy.

…...

...

...

7. Zaznacz zestaw zawierający nazwy elektrowni wodnych w Polsce.

A. Bełchatów, Połaniec, Opole B. Żarnowiec, Żydowo, Porąbka-Żar C. Solina, Białystok, Włocławek D. Bogatynia, Konin, Brzezie

8. Podaj po dwie wady i zalety elektrowni słonecznej.

Wady:

a) …...

b) …...

Zalety:

a) …...

b) …...

9. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj porty morskie i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy wybrane spośród podanych.

Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

A. W pobliżu tego portu znajdują się ogromne zbiorniki magazynujące ropę naftową -

…...

B. Jest portem morskim, który nie leży bezpośrednio nad morzem - …...

C. To drugi port względem wielkości port w Zatoce Gdańskiej -

…...

10. Podaj nazwę surowca energetycznego wykorzystywanego w elektrowniach zaznaczonych na mapie.

(3)

Odpowiedzi do powtórzenia prześlijcie mi na e-mail karolina.piotrowicz92@gmail.com W tytule e- maila napisz swoje imię i nazwisko i klasę. Odpowiedzi wyślij do 24.03.2020 r.

Przypominam o projekcie do wykonania (Lista światowego dziedzictwa UNESCO). Wszystkie informacje o nim znajdują się na stronie szkoły w zakładce Materiały dla uczniów. Następuje jednak jedna mała zmiana!!! Wszystkie projekty mają być w formie prezentacji multimedialnej.

Pracę wykonujesz indywidualnie. Skończoną prezentacje prześlij na adres e-mail karolina.piotrowicz92@gmail.com W tytule e-maila wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Prezentację wyślij do 30.03.2020 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny lub e- mail karolina.piotrowicz92@gmail.com

Figure

Updating...

References

Related subjects :