• Nie Znaleziono Wyników

9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

JĘZYK POLSKI KLASA VIII

Samodzielna praca w domu z Repetytorium, arkuszami egzaminacyjnymi, powtórzenie treści, problematyki lektur szkolnych, zagadnień z wiedzy o języku, redagowanie krótkich tekstów użytkowych oraz tekstów o charakterze argumentacyjnym. Potrzebne materiały znajdują się m.in. w Repetytorium języka polskiego.

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału.

Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Uczniowie znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

 informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami

 przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

 dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1 , link 2, link 3 arkusze egzaminacyjne z 2019 r.

Portal lektury.gov.pl https://lektury.gov.pl/

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Epodreczniki.pl

https://epodreczniki.pl/

Cytaty

Powiązane dokumenty

I to drugie zdanie, to jest właśnie zdanie z użyciem mowy zależnej czyli REPORTED SPEECH Gdzie więc trudność.. Po pierwsze, w zdaniu relacjonowanym, podrzędnym, w języku

Proces podejmowania decyzji może zakończyć się głosowaniem, jeżeli uczniowie wykażą się goto- wością do jej podjęcia lub decyzja zostanie im narzucona przez ucznia

f) przetarg ustny uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił doprzetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny nabycia. Protokół podpisują

Informacje w zakresie frekwencji mogłyby być cenną wskazówką dla autorów podręczników i programów szkolnych oraz nauczycieli, stając się podstawą planowego i celowego

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2 Za tydzień na lekcji historii w ramach pracy klasowej z ostatniego działu odbędzie się

1 pkt – poprawne rozstrzygnięcie wraz ze sformułowaniem właściwego uzasadnienia. 0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi. Przykładowe rozwiązanie

Gąsienice mola Tineola biselliolla, karm ione wełną, zm ieszaną z Sudanem III, mają ciało zabarw ione na

Intensywność objawów alergic- znych, będących skutkiem spożycia czyn- nika alergizującego, jest wypadkową wielkości i czasu ekspozycji organizmu na alerge- ny