• Nie Znaleziono Wyników

Przedstawić budowę i zasadę działania czujników indukcyjnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przedstawić budowę i zasadę działania czujników indukcyjnych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Urządzenia i Systemy Automatyki Zagadnienia na egzamin

1. Wymienić i opisać podstawowe rodzaje automatyzacji.

2. Przedstawić ogólną strukturę współczesnego systemu sterowania.

3. Przedsawić wymagania stawiane maszynom przy wprowadzeniu na rynek europejski.

4. Przedstawić Dyrektywę Maszynową,

5. Wymienić i krótko opisać elementy i urządzenia automatyki.

6. Przedstawić zawartość dokumentacji techniczno ruchowej – DTR, 7. Przedstawić rodzaje czujników obecności i położenia.

8. Przedstawić budowę i zasadę działania czujników indukcyjnych.

9. Przedstawić budowę i zasadę działania czujników magnetycznych.

10. Przedstawić budowę i zasadę działania czujników pojemnościowych.

11. Przedstawić budowę i zasadę działania czujników optycznych.

12. Rodzaje wejść i wyjść oraz zasady łączenia czujników.

13. Przedstawić rodzaje i parametry enkoderów.

14. Przedstawić budowę i zasadę działania czujników do pomiaru temperatury.

15. Przedstawić budowę i zasadę działania czujników do pomiaru ciśnienia.

16. Przedstawić budowę i zasadę działania czujników do pomiaru siły.

17. Przedstawić budowę i zasadę działania przepływomierzy.

18. Przedstawić budowę i zasadę działania silników krokowych.

19. Przedstawić budowę i zasadę działania karty pomiarowej.

20. Przedstawić rodzaje i budowę przetworników AC.

21. Przedstawić parametry przetworników AC i CA.

22. Przedstawić rodzaje wejść i wyjśc kart pomiarowych.

23. Przedstawić symbole i sposoby oznaczania elementów na schematach elektrycznych.

24. Przedstawić budowę stycznika.

25. Przedstawić zasady oceny ryzyka dla maszyn.

26. Przedstawić budowę i zasadę działania przekaźnika bezpieczeństwa.

27. Przedstawić układy bezpieczeństwa dla różnych kategorii zagrożeń.

28. Przedstawić funkcje systemów SCADA.

29. Przedstawić podstawowe sieci przemysłowe.

30. Przedstawic protokoły wykorzystywane w sieciach przemysłowych.

31. Opisać protoków Modbus.

32. Opisać protokoły wykorzystujace sieć Ethernet.

33. Przedstawić podstawowe elementy systemów wizyjnych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Schemat położeń zaworów oraz kierunków przepływu wody drugiego etapu cyklu pracy tarana

Opisz oraz omów w kilku zdaniach zasadę działania przyrządów do pomiaru promieniowania UV oraz ozonu.. Podaj definicję stałej słonecznej oraz omów przyczyny

Po wykonaniu kilku takich doświadczeń (zgłaszający się chętni uczniowie), nauczyciel zapisuje na tablicy warunek równowagi dźwigni dwustronnej. dźwignia dwust

 Fizyka, 5.2: opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu;a.  Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym

Zasada pomiaru odległości polega na przeliczeniu czasu przelotu wiązki świetlnej (ang. TOF - Time Of Flight). Następnie czeka na powrót wysłanej wiązki. Gdy czujnik

Budowa i zasada działania nawigacji satelitarnej na przykładzie

Wzniesienie się tego latawca w górę następuje, w taki sam sposób, w jaki odbywa się wzniesienie w górę poprzednio opisanego latawca, Bleriota. Gdy motor zacznie

jest to czas, o jaki jest opóŸniona reakcja wyjœcia czujnika, po wyjœciu kontrolowanej prêdkoœci poza zakres prêdkoœci prawid³owych. - jest to wartoœæ w ujêciu procentowy, o