• Nie Znaleziono Wyników

Do tej pory tak było w Niemczech, we Włoszech, czy też ostatnio ceny także wzrosły na Słowenii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Do tej pory tak było w Niemczech, we Włoszech, czy też ostatnio ceny także wzrosły na Słowenii"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Argumentacja

1. Dokonaj standaryzacji argumentów:

a) Poniedziałek był kiepski, wtorek pechowy, w środę ktoś ukradł mi samochód, w czwartek spóźniłem się do pracy, więc na pewno i piątek okaże się ciężkim dniem.

b) Nie ulega wątpliwości, że po przyjęciu przez Polskę waluty „Euro” ceny wzrosną. Do tej pory tak było w Niemczech, we Włoszech, czy też ostatnio ceny także wzrosły na Słowenii.

c) Demokracja to ustrój, w którym ludzie sami decydują o najważniejszych kwestiach.

Przypomina to przedsiębiorstwo, w którym wszyscy pracownicy podejmują decyzje, ile chcą pracować i zarabiać. Nie ma wątpliwości, że takie przedsiębiorstwo szybko by zbankrutowało. Można zatem sądzić, że demokracja jest równie irracjonalnym ustrojem i wkrótce upadnie.

2. Jakim argumentem się tu posłużono? Oceń poprawność i siłę argumentu.

a) Jeśli większość studentów z tej trupy dobrze napisała kolokwium, to tych kilka ostatnich osób również napisało je dobrze.

b) Oskarżony Andrzej Kowalski otrzymał wyrok 5 lat więzienia. Myślę, że oskarżona Krystyna Kowalska zostanie uniewinniona. Andrzej jest mężczyzną, ona kobietą. Andrzej

przychodził na rozprawy niechlujnie ubrany, ona elegancka. Andrzej zachowywał się niegrzecznie, ona bardzo kulturalnie. Wreszcie na Adnrzeja są dowody, a na nią nie.

c) Jeśli uważasz, że w zakresie medycyny profesor Wróbel jest autorytetem, powinieneś wiedzieć, że studia ukończył ze średnią 3,0.

d) Wprowadzenie programu 500+ skończy się się tym, że w budżecie państwa zabraknie pieniędzy, a Polska stanie na skraju bankructwa. Grecja już przekonała się, do czego prowadzi nadmierny socjal.

e) „Świat wyglądałby inaczej, gdyby jego rodzice używali prezerwatyw” (podpis pod zdjęciem Adolfa Hitlera na plakacie reklamującym wyroby firmy produkującej prezerwatywy)

(2)

3. Zaproponuj argument:

a) z konsekwencji, zachęcający do nauki teorii prawa podczas studiów prawniczych;

b) z autorytetu, wspierający dowolne stanowisko w dyskusji na temat potencjalnej szkodliwości szczepień;

c) ad hominem, podważający poprzedni argument;

d) z abdukcji, w dyskusji na temat sposobu rozwiązania problemu smogu we Wrocławiu;

Wnioskowania prawnicze

1. Sąd Najwyższy uznał picie alkoholu na bulwarze za legalne, ponieważ ustawowy zakaz dotyczył spożywania alkoholu na ulicach, w parkach i na placach. Jakiego rodzaju wnioskowanie zostało użyte?

2. Z normy zakazującej fotografować obiekty wojskowe wyprowadź dwie inne normy, stosując przy tym dwa różne wnioskowania prawnicze. Uzasadnij odpowiedź.

3. Art. 23. k.r.i.o. zobowiązuje małżonków do współdziałania dla dobra rodziny. Sąd orzekając o rozwodzie stwierdził, że przynależność do sekty jednego ze współmałżonków uniemożliwia zrealizowanie powyższej normy. Do jakiego wnioskowania odwołał się Sąd? Uzasadnij swoją odpowiedź.

4. Przy pomocy prawniczego wnioskowania logicznego wyprowadź dwie normy z normy zakazującej przekraczać na autostradzie prędkość 130 km/h. Uzasadnij krótko swoją propozycję.

5. Współmałżonkowi oskarżonego przysługuje prawo odmowy zeznań. Sąd przyznał na tej podstawie prawo do odmowy zeznań narzeczonemu oskarżonej. Jakie wnioskowanie tu zostało użyte?

6. Sąd postanowił, że dziecko po rozwodzie zostanie przy ojcu, z którym jest bliżej związane emocjonalnie, ze względu na jego dobro. Wprawdzie zasada kierowania się dobrem dziecka przy ustalaniu, z którym rodzicem ono zostanie nie została wyrażona bezpośrednio, ale wynika z wielu przepisów KRO, między innymi z przepisu brania pod uwagę porozumienia co do kontaktów z dzieckiem, jeśli nie sprzeciwia się to jego dobru. Jakiego wnioskowania tu użyto?

7. Belgijska ustawa z 1919 roku, regulująca handel napojami alkoholowymi, pozwalała

sprzedawać alkohol pod warunkiem, że każda sprzedaż będzie obejmować ilość nie mniejszą,

(3)

niż dwa litry. Jak tłumaczy Ch. Perelman, „celem tej pozornie paradoksalnej ustawy było niedopuszczenie do tego, by robotnicy przeznaczali każdego tygodnia część swego

wynagrodzenia na zakup napojów wyskokowych, gdyż koszt dwu litów alkoholu przekraczał przeciętną płacę tygodniową”. Czy można tutaj zastosować wnioskowanie a fortiori (a maiori ad minus)? Uzasadnij odpowiedź.

8. Za pomocą wynikania logicznego wyprowadź normę z przepisu „Istnieje obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie.”

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osobiœcie pojmujê uzale¿nienie od alkoholu w kategoriach dynamicznego pro- cesu i traktujê jako coraz bardziej nasilaj¹ce siê sprzê¿enie potrzeby picia z nieunik- nionymi

wionym przez biskupa płockiego Stanisława został wymieniony po raz pierwszy jako wikariusz katedry płockiej.. Franciszka z Płocka był

Natomiast ostatnie trzy rozdziały poruszają aspekty dydaktyki języ- ka niemieckiego jako drugiego języka nauczanego po języku angielskim, a także działania mające na celu

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w Laboratorium Podstaw Automatyki (LPA), lokalizacja: B4, I piętro, do końca korytarzem, wejście do KAP (109), sala 20 (domofon).. 5/1 –

Jasna Góra jednak zawsze była miejscem, gdzie Polacy spotykali się ze swoją Matką.. Tam

Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie.. Coraz

Zapoznajemy się z artykułami spożywczymi

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,