• Nie Znaleziono Wyników

Oto Lublin w XIV wieku. Jak wyglądał? ZOBACZ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oto Lublin w XIV wieku. Jak wyglądał? ZOBACZ"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Gazeta.pl Lublin Wiadomości Lublin

Oto Lublin w XIV wieku. Jak wyglądał? ZOBACZ

biel 26.03.2012 , aktualizacja: 22.03.2012 21:52

Na podstawie badań historyków i archeologów Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN odtworzył wygląd lubelskiego grodu z XIV wieku. Już wtedy istniały budowle, które stoją do dziś.

Lublin prawie 700 lat temu 1/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Oto nasz Lublin. Gród otoczony już murami obronnymi, jak za czasów Kazimierza Wielkiego. Za miastem stał zamek zbudowany przez tego władcę. O nim później.

http://lublin.gazeta. pl/lublin/56,35640,11402052, Oto_Lublin_w_XIV_wieku Jak_wygladal ZOBACZ.html

(2)

Miasto 2/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Oto właściwe miasto, czyli lubelskie Stare Miasto. Na pierwszym planie widzimy główny punkt obwarowań, czyli istniejącą do dziś Bramę Krakowską

(3)

Ówczesne centrum 3/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Rzućmy okiem na Rynek. Jak widać był to obszerny plac otoczony drewnianymi zabudowaniami.

Pusty plac, jak widać, bo nie istniał jeszcze miejski ratusz.

(4)

Kościół dominikanów 4/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Oto kościół dominikanów. Jak wiemy, istnieje do tej pory, ale został znacznie rozbudowany.

(5)

Kościół św. Michała 5/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

A to nieistniejąca już fara. Zbudował ją według legendy książę Leszek Czarny. Rozebrano ją w XIX wieku.

(6)

Brama Grodzka i Zamek

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Jesteśmy na skraju grodu. Widzimy Bramę Grodzką i zamek. Jak widać teren wokół był bardzo podmokły. Szeroko rozlewała się Czechówka, a po prawej istniał Wielki Staw zwany Królewskim

(7)

Zamek 7/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN Lubelski zamek był piękną warownią

(8)

Zamek 8/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Tak prezentował się zapewne od głównej bramy wjazdowej.

(9)

Co przetrwało z zamku? 9/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Rzućmy bliżej okiem na dwie budowle, które ocalały z tej warowni. To oczywiście donżon, czyli wieża obronna, która w XIV wieku miała już około sto lat, i zamkowa kaplica. W XIV wieku, do którego na chwilę się przenieśliśmy w jej wnętrzu jeszcze nie było przepięknych rusko -

bizantyjskich fresków. Kazał je namalować dopiero król Władysław Jagiełło na początku XV wieku.

(10)

Czwartek 10/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Istniała także osada na Czwartku. Nic z niej zostało oprócz kościoła św. Mikołaja, który stoi po dziś dzień

(11)

Lublin z XIV wieku 11/12

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Oto Lublin w XIV wieku w całej okazałości

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem bada było tak e opanowanie nowej technologii zgniatania obrotowego rzutowego długich wyrobów o pobocznicy sto kowej o małej zbie no ci wykonywa- nych z

Bardzo wtedy chciałem coś z tym zrobić jako artysta ale z drugiej strony w obliczu tego co podczas wojny tu się stało zacząłem wątpić w możliwości i sens sztuki, w język

Efekt był całkiem ciekawy, a zamek uznano za niezwykle reprezentacyjny. Niestety, kolejne stulecie stało spod znakiem wojen, a ich efekt był dla zamku jeden – został niemal

Autorzy makiety z połowy XVIII wieku opierali się przede wszystkim na obrazie "Pożar miasta Lublina" z 1719 roku, który znajduje się w kościele

W czerwcu 2001 roku Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrod- ka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie otrzymał nagrodę Fun- dacji Kultury, obecnie najcenniejszy w Polsce dowód uznania dla

Na jego słowa strażnik roześmiał się: „Słuchaj, gdybym ja wie- rzył we wszystko, co mi się śni, to teraz musiałbym jechać do Krakowa i odna- leźć mieszkanie

Od tej pory działalność Teatru NN, a później Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN", jako samodzielnej instytucji kultury, ukierunkowana była na odczytywanie

U jego podnóża znajduje się niewielka tablica upamiętniająca synagogę i żydowskie miasto, które przed II wojną światową zajmowało obszar rozciągający się pomiędzy Zamkiem

TP: Z perspektywy siedziby Ośrodka, znajdującej się na Starym Mieście, podstawowym problemem jest to właśnie Miejsce.. Chodzi tu zarówno o kwestie związane z

Z myślą o lubelskiej szkole (nauczyciele, uczniowie) powstał portal internetowy poświęcony historii i dziedzictwu kulturowemu naszego miasta: „Lublin. Pamięć miejsca”

Według jego szefa, Tomasza Pietrasiewicza, rok 2012 był wyjątkowy, głównie dzięki imponującej liczbie gości Ośrodka oraz jego otwarciu się na nowe media.. Jednym z

Aby przetrwać i ciągle się rozwijać, Teatr NN musiał raptownie dosto- sować się do zmieniającej się rzeczywistości lat '90.. Ogromnym atutem w walce o widza stali się ludzie

Druga wojna świa- towa zniszczyła wielokulturowy świat po- granicza, a w ciągu kilkudziesięciu lat po wojnie zatarła się pamięć o nim wśród mieszkańców Lubelszczyzny..

b) materiały do historii miasta Lublina – kserokopia fragmentu inwentarza z sygnaturami przywilejów dla Żydów nadawanych przez królów polskich, k.. f) artykuły dotyczące

120 wydarzeń, (w tym, m.in. rocznicą Zagłady Getta, V edycja Festiwalu Miasto Poezji, z udziałem: Julii Hartwig, Tomasza Różyckiego, Piotra Matywieckiego, Ryszarda

Na szczęście zawsze lubiłam mówić, w końcu dlatego 50 lat temu zostałam miejskim przewodnikiem - żartowała na konferencji prasowej lublinianka Hanna Wyszkowska, której relacja

Na znajdu- jącym się tu telewizorze będzie można zobaczyć makietę wir- tualną.. • A te ławki nawiązujące do spektakli

In Fig.5,the effect of change in loading and of the aspect ratio may be observed,where, the beamy model U2 shows herself superior to others in incipient planing region and also

5 ZOFIA OSUCH - Znaczenie badań cytolo- gicznych w chorobach naczyniowych mózgu 11 JÓZEF KAŁUŻA - Współczesne sposoby cytologicznego badania płynu

W opinii potwierdziliśmy rozpoznanie za- burzeń osobowości uwarunkowanych wielo- czynnościowo, co w stosunku do zarzuca- nych mu czynów nie daje podstawy do kwe- stionowania

Chciałaby i, jak sądzę, słusznie, aby jej rozw ażaniam i na tem at książki dla dziecka zainteresow ali się także rodzice najm łodszych dzieci.. To oni

Jest gdzie wyjść na spacer z wózkiem, a kiedy dziecko zaczyna chodzić do szkoły, może to robić samo, ucząc się samodzielności. Ma gdzie pobiegać i pobawić się

Głównym motywem festiwalu „Śladami Singera” jest podróż śladami opowiadań Isaaca Bashevisa Singera, których akcja rozgrywa się w małych miasteczkach Lubelszczyzny..