• Nie Znaleziono Wyników

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pem.waw.pl www.pemmedic.pl www.pem.waw.pl www.mezoterapia.waw.pl

enPuls Pro na wózku

Innowacyjne, mobilne urządzenie nowej generacji do terapii radialną falą uderzeniową z wyko- rzystaniem balistycznych impulsów wysokoenergetycznych

(2)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pem.waw.pl www.pemmedic.pl www.pem.waw.pl www.mezoterapia.waw.pl

Nowa generacja urządzenia do terapii radialną falą uderzeniową z wykorzy- staniem balistycznych impulsów wysokoenergetycznych. Do stosowania w terapii struktur biologicznych i tkanek w różnorakich obrazach klinicznych chorób i zaburzeniach medycznych.

Unikalny system, łatwy w obsłudze (intuicyjne menu i duży ekran dotykowy), umożliwiający dostęp do terapii falą uderzeniową każdemu terapeucie, możli- wość jednoczesnego podłączenia dwóch aplikatorów z różnymi głowicami, mobilny wózek SysCart z półkami i ergonomicznymi uchwytami na akcesoria.

Zasada działania:

Ciężki pocisk balistyczny dostaje przyśpieszenia za pomocą energii elektro- magnetycznej, a następnie przenosi swoją energię kinetyczną na głowicę aplikatora w uchwycie, gdzie jest przetwarzany w impuls. Wygenerowana fala uderzeniowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach (radialnie) z miejsca kontaktowego na cały obszar, który ma być objęty zabiegiem.

Unikalna fala uderzeniowa - "softshot"

enPuls Pro generuje unikalne impulsy fali uderzeniowej dzięki zastosowaniu 5-krotnie cięższych pocisków niż w porównywalnych systemach pneumatycz- nych oraz mniejszej prędkości zderzenia pocisku na aplikatorze. Dzięki mocy

akceleratora i masie pocisku każdy impuls posiada identyczną ilość energii jak w innych systemach, jed- nak jest to o wiele przyjemniejsze w odbiorze dla pacjenta. Niska amplituda i dłuższy czas narastania im- pulsu, redukują doznania bólowe związane z terapią. Prowadzi to do większej gotowości pacjenta do współpracy przy zabiegach łatwiejszych do wykonania na wyższych poziomach energii. Technologia en- Puls softshot to mniej doznań bólowych przy identycznej skuteczności.

Najważniejsze właściwości

 kolorowy ekran dotykowy 12“

 wyższy komfort i oszczędność czasu leczenia poprzez moż- liwość jednoczesnego podłączenia dwóch aplikatorów z różnymi głowicami

 zaprogramowanych ponad 25 ilustrowanych zaleceń do wyboru

 7 programów użytkowania z możliwością regulacji parame- trów zabiegu

 program do oceny natężenia bólu w skali VAS

 poziomy energii od 60 do 185 mJ (porównywalne z 1-5 bar)

 częstotliwości impulsów od 1 do 22 Hz

 tryby burst do terapii punktów spustowych (trigger-points)

 licznik impulsów w przód / w tył z zaprogramowaniem liczby uderzeń

 menu wskazań z protokołami zabiegów

 karta pamięci SD, aktualizacja i serwis

 mniej konserwacji, dłuższa żywotność Zalety

 Mocny, mechaniczny generator fali uderzeniowej o dużej precyzji, perfekcyjnej kontroli i niskim stop- niu zużycia mechanicznego gwarantuje skuteczny i długi czas użytkowania. System ma najniższe koszty utrzymania oraz najdłuższą żywotność w porównaniu do systemów sprężonego powietrza - min. 2 000 000 uderzeń na każdy generator co odpowiada ok. 1 000 zbiegów.

 Solidny ergonomiczny aplikator trzymany jedną ręką zapewnia optymalny transfer energii skierowany na pacjenta i perfekcyjną ochronę terapeuty przed wibracjami. Szeroki wybór głowic aplikatora o róż- nych rozmiarach i kształtach. Szybka zmiana głowicy bez użycia narzędzi umożliwia optymalne dosto-

(3)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pem.waw.pl www.pemmedic.pl www.pem.waw.pl www.mezoterapia.waw.pl

sowanie do terapii. Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch aplikatorów z różnymi głowicami za- pewnia wyższy komfort i oszczędność czasu leczenia

 Możliwość obsługiwania poprzez wielokierunkowy włącznik nożny pozwala użytkownikowi skoncen- trować się na samym zabiegu.

 Duży kolorowy ekran dotykowy 12“ z możliwością obsługi za pomocą opuszka palca. Bezpośredni do- stęp do wszystkich niezbędnych parametrów terapeutycznych, łącznie z listą wskazań ze wskazów- kami pomocniczymi i dużą pamięcią do programów dostosowanych indywidualnie. Preselekcja proto- kołów terapeutycznych do wskazań głównych z obszerną funkcją pomocy, łącznie z przedstawieniem graficznym obszaru poddawanego zabiegowi.

 NOWOŚĆ: zintegrowany program do oceny natężenia bólu w skali VAS zapewnia precyzyjne śledzenie postępów w terapii konkretnego pacjenta.

 Wózek SysCart z półkami i ergonomicznymi uchwytami na akcesoria umożliwia mobilność i dzięki te- mu zastosowanie terapii w różnych pomieszczeniach na terenie placówki.

Efekty terapeutyczne

 natychmiastowe, długotrwałe zniesienie bólu

 zwiększenie ruchomości

 normalizacja napięcia mięśniowego

 zmiana przepuszczalności błon

Zakres zastosowania fali uderzeniowej

 zabiegi ortopedyczne

 rehabilitacja ortopedyczna

 rehabilitacja sportowa

 traumatologia

 fizjoterapia

 osteopatia

Przykładowe zastosowanie

 zapalenie ścięgien

 ostroga piętowa/zapalenie powięzi podeszwy

 łokieć tenisisty/zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramien- nej

 kolano skoczka/ból ścięgna piętowego

 mięśniowo-powięziowe zespoły bólowe

 zespół mięśnia piszczelowego

 terapia punktów spustowych

 zespół cieśni(barkowy)

(4)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pem.waw.pl www.pemmedic.pl www.pem.waw.pl www.mezoterapia.waw.pl

enPuls i Cryo 6 - perfekcyjny duet terapeutyczny

Krioterapia przed, w trakcie lub po zabiegu zmniejsza odczuwanie bólu, centralizuje przemianę materii i pozytywnie wpływa na na- pięcie mięśniowe. Zastosowanie regulowanego strumienia powie- trza o temperaturze -30°C stanowi idealną możliwość ochłodzenia przy perfekcyjnej kontroli dawkowania i obszaru zastosowania, co pozwala na uzyskanie pożądanych stabilnych wyników.

Dane techniczne enPuls Pro:

 Technologia: bez kompresora, balistyczny radialny system fali uderzeniowej z elektromagnetycznym generatorem do przy- śpieszania ruchu pocisku

 Dawkowanie: od 60 do 185 mJ z regulacją co 10 mJ (porów- nywalne z 1-5 bar)

 Tryby pracy: częstotliwość od 1 do 22 Hz, 3 tryby burst (4 / 8 / 12 impulsów)

 Programy: 7 programów użytkowania z możliwością regulacji parametrów zabiegu

 Protokoły: ponad 25 ilustrowanych zaleceń do wyboru

 Pamięć i aktualizacja: karta pamięci SD do menu wskazań, programów ulubionych i adaptacyjnych (120 wpisów), aktuali- zacja oprogramowania firmowego

 Obsługa: kolorowy ekran dotykowy 12“, pokrętła do ustawienia energii i częstotliwości, wielokierunkowy włącznik nożny do wy- zwalania fali uderzeniowej

 Wymiary:

o enPuls Pro bez wózka SysCart: szer. 350 x gł. 220 x wys. 300 mm

o enPuls Pro z wózkiem SysCart: szer. 600 x gł. 550 x wys. 1390 mm

 Waga(bez wózka SysCart i bez aplikatora): 3,8 kg

 Zasilanie: ~ 100-240 V / 50/60 Hz, max. 250 VA

 Zgodność: certyfikat według IEC/EN 60601-1 i 60601-1-2

 Wyposażenie: wózek SysCart z półkami i ergonomicznymi uchwytami na akcesoria, aplikator, głowice aplikatora 6 / 15 (2x) / 25 mm, 10 niebieskich silikonowych nakładek ochronnych, włącznik nożny, przewód sieciowy, 1 butelka enPuls Lotion, instrukcja obsługi

Dane techniczne aplikatora fali uderzeniowej:

 Ekonomiczny, z anodową aluminiową obudową i wentylatorem. Wbudowany generator elektromagne- tyczny

 Wymiary: 23 cm długość, 5 cm średnica (max.)

 Waga: 0,85 kg (bez kabla)

 Żywotność: minimum 2 000 000 uderzeń (około 1 000 zabie- gów)

 Obsługa techniczna: wymagana jedynie przy spadku wydajno- ści, nie zależy od określonej liczby uderzeń. Wymiana genera- tora przez serwis.

 Nasadki aplikatura: o średnicy 6 / 15 (2x) / 25 mm, wymiana bez użycia narzędzi

 Minimalna gwarancja: 150 000 uderzeń na głowicę aplikatora

(5)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pem.waw.pl www.pemmedic.pl www.pem.waw.pl www.mezoterapia.waw.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Regulacja głośności aparatu, kolorów, jaskrawości ekranu, wygaszacz ekranu, automatyczne wyłączenie Technologia Skoncentrowanego Pola Magnetycznego (FMF™ - Focused

W przypadku automatycznego naświetlania większych powierzchni zabiegowych, dostępny jest aplikator skanujący z wbudowanymi dwoma źródłami (promieniowania podczerwonego i

 Walizka transportowa, która przeznaczona jest do ochrony spakowanej komory oraz akceso- riów podczas transportu oraz do ich magazyno- wania, gdy nie są używane, a także jako

Posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu

Wielofunkcyjny aparat typu Combo Etius ULM posiada dwa niezależne kanały i umożliwia wykonywanie za- biegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii

o konstrukcja mechaniczna na kółkach pozwala na szeroki zakres regulacji poprzez ruch ra- mienia i obrót głowicy w dwóch osiach.. Opakowanie zawiera komplet

A Dermonutrient Containing Special Collagen Peptides Improves Skin Structure and Function: A Randomized, Placebo-Controlled, Triple-Blind Trial Using Confocal Laser Scanning

Terapeuta O-P5 jest to pięcioczęściowy, wąski (59 cm) stół do osteopatii i terapii manualnej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu..