Wyniki III etapu XVI Konkursu z Języka Rosyjskiego - część pisemna i ustna.

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Wyniki III etapu XVI Konkursu z Języka Rosyjskiego - część pisemna i ustna.

Lp.Imię Nazwisko Klasa

L. pkt cz.

pisemna L. pkt ilustracja

L. pkt autopreza ntacja

L. pkt cz.

pisemna i ustna

Nazwa szkoły

Miejscowo

ść Gmina Powiat Imię i nazwisko nauczyciela 1Varvara Tsetsoho 2 89 25 13 127Pierwsze Dwujęzyczne GimnazjumKielce Kielce m. Kielce Anna Dyrduł

2Kristian Yasin 3 86 24 8 118

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza

Kościuszki Połaniec Połaniec staszowski Wiesława Trojanowska

3Gustaw Maj 3 78 25 15 118

Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Ignacego Jana Paderewskiego Staszów Staszów staszowski Agnieszka Sałata

4Paulina Moskal 3 75 25 12 112

Szkoła Podstawowa im. Marii

Konopnickiej Gnojno Gnojno buski Stanisława Korban

5Lilia Kwiatkowska 3 70 25 13 108Gimnazjum nr 2 SkarżyskoSkarżyskoskarżyski Teresa Bień

6Weronika Juszczyk 3 64 22 15 101Gimnazjum im. Jana Pawła II Raków Raków kielecki Elżbieta Szpak

7Dominika Gad 3 63 22 13 98

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II Rytwiany Rytwiany staszowski Barbara Dynak Uczniowie od numeru 1 do 7 to Laureaci XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego.

8Natalia Boboń 3 60 19 14 93

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II Rytwiany Rytwiany staszowski Barbara Dynak

9Aleksandra Legawiec 3 59 23 11 93

Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Ignacego Jana Paderewskiego Staszów Staszów staszowski Agnieszka Sałata

10Małgorzata Stępnik 3 57 22 14 93Szkoła Podstawowa Wolica Chęciny kielecki Antonina Gorzelak

11Karolina Kozłowska 3 53 25 15 93

Szkoła Podstawowa im. Jana

Pawła II Bieliny Bieliny kielecki Pelagia Wiącek

12Sylwia Jaros 3 57 21 14 92Gimnazjum im. Jana Pawła II Raków Raków kielecki Elżbieta Szpak

13Daniel Baraban 2 55 23 11 89Szkoła Podstawowa nr 2 Pińczów Pińczów pińczowski Anna Lichwała-Kasza 14Wojciech Simela 2 59 22 7 88Szkoła Podstawowa nr 5 JędrzejówJędrzejówjędrzejowski Ewa Sutkowska-Woźniak

15Edward Wójcik 3 52 20 12 84Szkoła Podstawowa Sobków Sobków jędrzejowski Iwona Bagińska

16Magdalena Sałata 3 51 23 10 84

Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Ignacego Jana Paderewskiego Staszów Staszów staszowski Elżbieta Lachowska 17Karolina Pawłowska 3 45 24 15 84Szkoła Podstawowa Łoniów Łoniów sandomierskiMałgorzata Paradysz

18Jakub Więckowski 2 52 16 14 82Szkoła Podstawowa Wolica Chęciny kielecki Antonina Gorzelak

19Aleksandra Dzieciuch 3 50 19 12 81

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II Rytwiany Rytwiany staszowski Barbara Dynak

20Bartosz Pełka 3 50 20 10 80Zespół Szkół im. Jana Pawła II Osiek Osiek staszowski

Małgorzata

Juma/Agnieszka Kurosad 21Renata Kalisz 2 48 22 10 80Szkoła Podstawowa nr 4 JędrzejówJędrzejówjędrzejowski Agnieszka Szymańska

22Wiktoria Rzepka 3 43 19 12 74Szkoła Podstawowa Łoniów Łoniów sandomierskiMałgorzata Paradysz

23Kinga Błońska 3 43 15 12 70Gimnazjum im. Jana Pawła II Raków Raków kielecki Elżbieta Szpak

24Karolina Rosół 2 40 16 13 69Zespół Szkół im. Jana Pawła II Osiek Osiek staszowski Anna Winiarska

25Patryk Jamróz 3 40 15 7 62Szkoła Podstawowa nr 23 Kielce Kielce m. Kielce Ewa Rogóyska

26Hakob Hakobyan 2 40 19 2 61Szkoła Podstawowa nr 34 Kielce Kielce m. Kielce Damian Niebudek

27Agata Dora 3 35 16 10 61Szkoła Podstawowa nr 2 Pińczów Pińczów pińczowski Anna Lichwała-Kasza

28Weronika Pękala 3 31 16 8 55Szkoła Podstawowa nr 2 WłoszczoWłoszczowłoszczowskiBeata Śpiechowicz

Uczniowie od numeru 8 do 28 to Finaliści XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :