• Nie Znaleziono Wyników

Wyniki III etapu XVI Konkursu z Języka Rosyjskiego - część pisemna i ustna.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyniki III etapu XVI Konkursu z Języka Rosyjskiego - część pisemna i ustna."

Copied!
1
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wyniki III etapu XVI Konkursu z Języka Rosyjskiego - część pisemna i ustna.

Lp.Imię Nazwisko Klasa

L. pkt cz.

pisemna L. pkt ilustracja

L. pkt autopreza ntacja

L. pkt cz.

pisemna i ustna

Nazwa szkoły

Miejscowo

ść Gmina Powiat Imię i nazwisko nauczyciela 1Varvara Tsetsoho 2 89 25 13 127Pierwsze Dwujęzyczne GimnazjumKielce Kielce m. Kielce Anna Dyrduł

2Kristian Yasin 3 86 24 8 118

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza

Kościuszki Połaniec Połaniec staszowski Wiesława Trojanowska

3Gustaw Maj 3 78 25 15 118

Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Ignacego Jana Paderewskiego Staszów Staszów staszowski Agnieszka Sałata

4Paulina Moskal 3 75 25 12 112

Szkoła Podstawowa im. Marii

Konopnickiej Gnojno Gnojno buski Stanisława Korban

5Lilia Kwiatkowska 3 70 25 13 108Gimnazjum nr 2 SkarżyskoSkarżyskoskarżyski Teresa Bień

6Weronika Juszczyk 3 64 22 15 101Gimnazjum im. Jana Pawła II Raków Raków kielecki Elżbieta Szpak

7Dominika Gad 3 63 22 13 98

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II Rytwiany Rytwiany staszowski Barbara Dynak Uczniowie od numeru 1 do 7 to Laureaci XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego.

8Natalia Boboń 3 60 19 14 93

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II Rytwiany Rytwiany staszowski Barbara Dynak

9Aleksandra Legawiec 3 59 23 11 93

Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Ignacego Jana Paderewskiego Staszów Staszów staszowski Agnieszka Sałata

10Małgorzata Stępnik 3 57 22 14 93Szkoła Podstawowa Wolica Chęciny kielecki Antonina Gorzelak

11Karolina Kozłowska 3 53 25 15 93

Szkoła Podstawowa im. Jana

Pawła II Bieliny Bieliny kielecki Pelagia Wiącek

12Sylwia Jaros 3 57 21 14 92Gimnazjum im. Jana Pawła II Raków Raków kielecki Elżbieta Szpak

13Daniel Baraban 2 55 23 11 89Szkoła Podstawowa nr 2 Pińczów Pińczów pińczowski Anna Lichwała-Kasza 14Wojciech Simela 2 59 22 7 88Szkoła Podstawowa nr 5 JędrzejówJędrzejówjędrzejowski Ewa Sutkowska-Woźniak

15Edward Wójcik 3 52 20 12 84Szkoła Podstawowa Sobków Sobków jędrzejowski Iwona Bagińska

16Magdalena Sałata 3 51 23 10 84

Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Ignacego Jana Paderewskiego Staszów Staszów staszowski Elżbieta Lachowska 17Karolina Pawłowska 3 45 24 15 84Szkoła Podstawowa Łoniów Łoniów sandomierskiMałgorzata Paradysz

18Jakub Więckowski 2 52 16 14 82Szkoła Podstawowa Wolica Chęciny kielecki Antonina Gorzelak

19Aleksandra Dzieciuch 3 50 19 12 81

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II Rytwiany Rytwiany staszowski Barbara Dynak

20Bartosz Pełka 3 50 20 10 80Zespół Szkół im. Jana Pawła II Osiek Osiek staszowski

Małgorzata

Juma/Agnieszka Kurosad 21Renata Kalisz 2 48 22 10 80Szkoła Podstawowa nr 4 JędrzejówJędrzejówjędrzejowski Agnieszka Szymańska

22Wiktoria Rzepka 3 43 19 12 74Szkoła Podstawowa Łoniów Łoniów sandomierskiMałgorzata Paradysz

23Kinga Błońska 3 43 15 12 70Gimnazjum im. Jana Pawła II Raków Raków kielecki Elżbieta Szpak

24Karolina Rosół 2 40 16 13 69Zespół Szkół im. Jana Pawła II Osiek Osiek staszowski Anna Winiarska

25Patryk Jamróz 3 40 15 7 62Szkoła Podstawowa nr 23 Kielce Kielce m. Kielce Ewa Rogóyska

26Hakob Hakobyan 2 40 19 2 61Szkoła Podstawowa nr 34 Kielce Kielce m. Kielce Damian Niebudek

27Agata Dora 3 35 16 10 61Szkoła Podstawowa nr 2 Pińczów Pińczów pińczowski Anna Lichwała-Kasza

28Weronika Pękala 3 31 16 8 55Szkoła Podstawowa nr 2 WłoszczoWłoszczowłoszczowskiBeata Śpiechowicz

Uczniowie od numeru 8 do 28 to Finaliści XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy świetlicy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę znajdującą się w stanie

I. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 216 )

Konkurs przyczynia się nie tylko do ocalenia od zapomnienia kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego i rozsławia- nia dobrego imienia tego wybitnego kompozytora i polityka, ale także

W modelach systemów czasu rzeczywistego tego typu uwarunkowanie sprawia, ˙ze agent ini- cjalizuj ˛acy komunikacj˛e nie jest zale˙zny od dynamiki innego agenta i mo˙ze ponownie

W Doniesieniach zaś czytamy: „Poniew aż wiele osob chce dowiedzieć się o mieszkaniu Szlauchowej trudniącej się praniem Rękawiczek wszelkiego gatunku i koloru,

W ostatniej fazie prac Katalog uzupełniony został o wprowadzone do baz Medline oraz Embase informacje o gromadzonych w naszych bibliotekach czasopismach (tzw. holding),

W elektronicznych zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, znajdują się również pełnotekstowe czasopisma medyczne w wolnym dostępie: Free Medical Journals,

[r]

Отец девушки, которой принадлежал сапфир, купил его на аукционе в Лондоне.. Девушка хотела

Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach..

Dziewięcka- Fortuna 18 staszowski Staszów Staszów Michał Olejniczak Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie Katarzyna Adamczyk 19 staszowski Staszów Staszów Aleksandra Legawiec

46 Kasprzyk Weronika Publiczne Gimnazjum w Szewnie 3 Aleksandra Nowak 64,5 16 80,5. 47

62 Zuzanna Julia Kusto Gimnazjum Nr 23 w Kielcach Kielce 3 Mirosława Wojciechowska 81. 63 Szymon Tuz Społeczne Gimnazjum STO Starachowice 2 Katarzyna

19 Kielce Małgorzata Staszewska Katolickie Gimnazjum im. Stanisława Kostki 3 Eulalia

Imię Nazwisko Szkoła Miejscowość Klasa

[r]

[r]

[r]

128 sandomierski Łoniów Łoniów Szkoła Podstawowa Magdalena Kalinowska 26 Anna Jońca. 129 kielecki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie niniejszym ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie niniejszym ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie niniejszym ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie niniejszym ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielanie świadczeń zdrowotnych