• Nie Znaleziono Wyników

"Czy leci z nami pilot?"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Czy leci z nami pilot?""

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Marian Filar

"Czy leci z nami pilot?"

Palestra 51/7-8(583-584), 161-162

(2)

161

co

piszczy

w prAwie

Marian Filar

„czy leci z nami pilot?”

tak się złożyło, że w ekspresowym trybie wybrać się musiałem w zawodowych sprawach do Krakowa. samochodem. i to w jeden dzień, tam i z powrotem, w sumie ponad 850 km. i to w pełnym asortymencie „polskich dróg” – najpierw zwykła „landsztrasa” między toruniem a łodzią, potem przejazd przez straszli-wie zdezelowany śródmiejski odcinek A-1 przez łódź, potem udająca autostradę „gierkówka” do Katowic, w końcu kolejna udawaczka autostrady z Katowic do Krakowa. Drogowa Polska w jednodniowej intensywnej pigułce.

na polskich drogach, i to niezależnie od ich statusu formalnego, dzieją się horro-ry. Pełna anarchia – nikt już nie przestrzega żadnych przepisów ani reguł. Po prostu wali do przodu ile Bozia dała sił w motorze, nie oglądając się na nic ani na nikogo. Kto szybszy, bardziej bezczelny i zdeterminowany, kompletna pogarda dla wszel-kiego drogowego prawa. i to już idzie nie tylko o szybkość, to już banał, ale inne drogowe cymesy, jak wyprzedzanie na ciągłej linii, wymuszanie pierwszeństwa na pasach drogowych, zajeżdżanie drogi, po prostu do wyboru, do koloru.

jadę sobie i myślę, skąd do cholery ta maniera się wzięła. no bo przecież nie z konieczności szybszego dotarcia na miejsce. Każdy doświadczony kierowca wie przecież dobrze, że na tych drogowych wygibasach zaoszczędzić da się raptem ja-kieś kilka, kilkanaście minut. skąd więc to platoniczne umiłowanie do absolutnego ignorowania wszelkich reguł i przepisów w tym względzie.

włączam radio. sprawa gilowskiej... osoby pełniące często wysokie funkcje w Państwie plotą na ten temat horrendalne brednie z dużym przekonaniem, że to właśnie oni mają świętą rację. w tej kakofonii krzyków deprecjonujących, ba,

(3)

162

często wręcz abstrahujących od wszelkiego – złego czy dobrego, ale obowiązują-cego prawa lustracyjnego, głosik prawników usiłujących wyjaśniać jego prawne implikacje ginie całkowicie niesłyszalny. Do słuchaczy idzie sygnał – ma rację ten, kto głośniej krzyczy z wyższej trybuny (tak jak na drodze rację ma ten, kto szybciej wali mocniejszą bryką).

Pewną sławetną skądinąd posłankę sąd skazał za ewidentne, bezczelne fałszer-stwo wyborcze. zamiast spalić się ze wstydu nasza „heroina” dumnie kroczy sej-mowymi korytarzami, komentując: „to machinacja polityczna moich przeciwni-ków!” jestem i zostanę posłem, będę stanowić prawa iV rzeczpospolitej! A kto mi co zrobi?! Mam przecież więcej pod maską! no i tak przykład idzie z góry. A lud polski pojętny – co wolno wojewodzie, to i mnie. jesteśmy przecież równi wobec prawa!

Poprawiam pisemny egzamin moich studentów zaocznych. osiemdziesiąt pro-cent ocen niedostatecznych. Prawo karne traktują na ogół jako historyjkę o czer-wonym Kapturku i złym wilku. Któż tam przejmowałby się jakimiś Makarewiczami, śliwińskimi, sądem najwyższym! wiadomo, rację ma ten, kto ma więcej „w ga-rach”. A ja tu formułuję wobec nich jakieś dziwne wymagania, o których nie mówią ani w radiu, ani w telewizorze. w konwencję tę wpisują się zresztą i prawodawcy. jakieś dziwne legislacyjne pomysły, księżycowe procedury. A to sądy 24-godzinne, a to zabieranie aut kierowcom „po kielichu”.

Ma się, śledząc to wszystko, wrażenie, że znaleźliśmy się w świecie bajek braci grimm! jak długo będziemy się jeszcze tak brzydko bawić? Dokąd zmierzamy pod sztandarami doraźności, populizmu, a równocześnie pogardy dla wszelkiego logicznego i konsekwentnego porządku prawnego, który jest podstawą każdego demokratycznego państwa? Dokąd nas zaprowadzi ta szaleńcza jazda – „ile pary w garach” tego dziwnego wehikułu? i czy jeszcze leci z nami pilot?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Znajduje sie w ksiazce zydowskiej Zohar (II,58b); „Pewna tradycja nas uczy, ze w epoce przyjscia Mesjasza 70 zwierzchników niebieskich rzadzacych 70 narodami ziemi, zwróccie

Rekrutacja uczestników na tegoroczny obóz jest już zakończona, natomiast potencjalni tutorzy wciąż mogą zgłaszać się do prowadzenia zajęć. Szczegóły dotyczące aplikacji

Wyrazy powinny być zapisane w dwóch pionowych kolumnach (w jednej kolumnie wyrazy.. Pojawi się lista kilkunastu wyrazów, które dzieci powinny zapamiętać... b)

Najpierw spotykają się uczniowie, którzy wybrali te same znaki, następnie spotykają się osoby, które mają całkowicie inne znaki, przeciwstawne.. Kolejna runda to spotkania z

Gra odpowiednia jest zarówno dla tych dzieci, które mają jeszcze trudności z dodawaniem liczb bez możliwości przeliczania na konkretnych symbolach, jak i dla tych, które

Chciała rękami odstraszyć złe duchy albo zabezpieczyć się przed czymś, co mogło się nie- spodziewanie wydarzyć w trak- cie robienia zdjęcia - wyjaśnia Marcin

Jeżeli mianowicie zakładamy, że funkcja pojawia się jako logiczne następstwo pewnej konfiguracji przyczynowej, to oczywiście nie może być tej konfiguracji

Inny- mi s³owy, choæ Nietzsche tak zar ysowa³ ideê wolnoœci, to jednak móg³ mieæ sporo racji, o ile tylko rozumienie wolnoœci jako autonomii i autode- ter minacji