Język angielski – czwartek 7.05.2020 r.

Download (0)

Full text

(1)

Język angielski – czwartek 7.05.2020 r.

1. Otwórz zeszyt na notatce z poprzedniej lekcji i popraw błąd:

„Określenie ever wstawiamy pomiędzy osobą a czasownikiem.

Określenie never wstawiamy pomiędzy have/has a czasownikiem.”

W związku tą pomyłką, mogliście mieć problem ze zrobieniem zad. 6 str. 67,

dlatego poniżej zamieszczam poprawne zdania i proszę, żeby dokładnie posprawdzać je u siebie w zeszycie, a w razie potrzeby poprawić błędy.

Ex. 6 p. 67

1. I have never been to a carnival parade.

2. Has he ever been late for school?

3. We have never dressed up as clowns.

4. Have you ever organised a party?

5. She has never invited me to her house.

6. Have they ever gone to bed early?

Zostaw zeszyt i podręcznik otwarty.

Pomogą Ci dzisiaj w zrobieniu ćwiczeń do poprzedniego tematu.

2. Otwórz ćwiczenia na str. 48 i popatrz na ćw. 4

Napisz pytania o doświadczenia życiowe, używając w każdym pytaniu słowa ever oraz właściwych czasowników z ramki w czasie Present Perfect (-ed lub III forma) Pamiętaj, żeby zacząć pytanie od Have/Has

Czasowniki regularne (-ed) i nieregularne (w trzeciej formie) możesz znaleźć w zeszycie lub w ćwiczeniach na str. 46

3. Teraz spójrz na ćw. 5 str. 49

Dopasuj odpowiedzi a-f do pytań z ćw. 4 str. 48 Wpisz numery pytań w kratki za odpowiedziami.

Jeśli to ćwiczenie jest dla Ciebie trudne, poszukaj w zdaniach podobnych wyrazów.

4. W ćw. 6 napisz zdania mówiące o doświadczeniach, zgodnie z oznaczeniami.

Wzoruj się na pierwszym gotowym przykładzie.

Obie części zadania będą w czasie Present Perfect, zatem musisz dodać po I have (w skrócie I’ve) a do czasownika dodać końcówkę –ed lub zmienić na trzecią formę.

Uwaga: czasownik musi powtórzyć się w obu częściach zdania, np.

1. I’ve play ed basketball, but I’ve never play ed volleyball.

2. I’ve ……… ……… , but I’ve never ……… ……… . 3. I’ve ……… ……… , but I’ve never ……… ……… . 4. I’ve ……… ……… , but I’ve never ……… ……… . 5. I’ve ……… ……… , but I’ve never ……… ……… . 6. I’ve ……… ……… , but I’ve never ……… ……… .

(2)

Język angielski – czwartek 7.05.2020 r.

5. Pora na ćw. 8

Przeczytaj zdania 1-7. Zaznacz, czy są poprawne gramatycznie, czy nie.

Zapisz w zeszycie poprawnie pozostałe trzy zdania, w których był błąd:

Ex. 8 p. 49

1.I’ve never watched a film at this cinema.

6. W ćw. 9 uzupełnij tekst czasownikami w czasie Present Perfect.

Jest to zadanie z gwiazdką, ale wcale nie jest trudne 

Wystarczy wpisać have/has i czasownik z końcówką –ed lub w trzeciej formie.

To wszystko. Możesz teraz zamknąć książkę. Pamiętaj, żeby codziennie powtarzać nowe słówka. Zapraszam na kolejną lekcję w poniedziałek 11.05.2020 r.

Zachęcam również do spotkania na Zoomie w godz. 11:30 - 12:00 wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić zadania, dopytać o coś z lekcji lub po prostu porozmawiać 

Figure

Updating...

References

Related subjects :