• Nie Znaleziono Wyników

Present Perfect Continuous Opis czasu Present Perfect Continuous

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Perfect Continuous Opis czasu Present Perfect Continuous"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Present Perfect Continuous

Opis czasu Present Perfect Continuous

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą.

Stosujemy go w następujących sytuacjach:

 czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa(np. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have been waiting for you for almost an hour.);

 skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny bądź odczuwalny w teraźniejszości (np. Jestem zmęczona, ponieważ biegłam przez 15 minut. – I am tired because I have been running for 15 minutes.);

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania I + have + been running + for 15 minutes.

(Biegłam przez 15 minut.)

– have – stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I – ja, you – ty/wy, we – my, they – oni/one);

– has – stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – to/ono).

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + have/has not been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania I + have not been running + for 15 minutes.

(Nie biegałam przez 15 minut.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie have/has na początek zdania:

Have/has + podmiot + been + czasownik z końcówka „-ing” + reszta zdania Have + you + been + running + for 15 minutes or half an hour?

(Biegłaś przez 15 minut czy pół godziny?)

Typowe okoliczniki czasu

 since – od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziałku – since Monday)

 for – od + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years)

Przykłady zdań

(2)

 She has been reading this book for over an hour. – Ona czyta tę książkę ponad godzinę.

 I’ve been eating dinner for 20 minutes and it’s cold now. – Jem obiad przez 20 minut i jest już zimny.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czasy przeszłe: Past SimpleTense i Past Continuous Tense.. https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple

4 P.P jest stosowany gdy mówimy czynnościach które wydarzyły się na przykład dziś rano i gdy o nich opowiadamy wciąż jest ta sama pora dnia czyli rano.. Tom has repaired my car

Peter has lived in London for five years Piotr mieszka w Londynie od 5 lat. Peter has lived in London

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

Po lekcji uczeń powinien znać zasady użycia i budowy czasu Present Perfect, słownictwo dotyczące prac domowych (clear the table, do the cleaning, etc.), formy past

Zad. 3 Przeczytaj GRAMMAR FOCUS i uzupełnij przykłady za pomocą odpowiednich słów zaznaczonych w tekście „A School for Stars” na niebiesko. Jaka jest konkluzja? Odpowiedz sobie

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

1 Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.. Luke: