Present Perfect Continuous Opis czasu Present Perfect Continuous

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Present Perfect Continuous

Opis czasu Present Perfect Continuous

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą.

Stosujemy go w następujących sytuacjach:

 czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa(np. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have been waiting for you for almost an hour.);

 skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny bądź odczuwalny w teraźniejszości (np. Jestem zmęczona, ponieważ biegłam przez 15 minut. – I am tired because I have been running for 15 minutes.);

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania I + have + been running + for 15 minutes.

(Biegłam przez 15 minut.)

– have – stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I – ja, you – ty/wy, we – my, they – oni/one);

– has – stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – to/ono).

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + have/has not been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania I + have not been running + for 15 minutes.

(Nie biegałam przez 15 minut.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie have/has na początek zdania:

Have/has + podmiot + been + czasownik z końcówka „-ing” + reszta zdania Have + you + been + running + for 15 minutes or half an hour?

(Biegłaś przez 15 minut czy pół godziny?)

Typowe okoliczniki czasu

 since – od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziałku – since Monday)

 for – od + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years)

Przykłady zdań

(2)

 She has been reading this book for over an hour. – Ona czyta tę książkę ponad godzinę.

 I’ve been eating dinner for 20 minutes and it’s cold now. – Jem obiad przez 20 minut i jest już zimny.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :