Pokoloruj obrazek według kodu. Powiedz co powstało.

Download (0)

Full text

(1)

1 | S t r o n a A u t o r : M a g d a l e n a D r a p a c z

Pokoloruj obrazek według kodu. Powiedz co powstało.

(2)

2 | S t r o n a A u t o r : M a g d a l e n a D r a p a c z

Wytnij obrazki z dołu strony. Przyklej je zgodnie z instrukcją.

(3)

3 | S t r o n a A u t o r : M a g d a l e n a D r a p a c z

Powiedz jakie środki transportu widzisz na obrazkach, policz je i zaznacz

odpowiednią cyfrę.

(4)

4 | S t r o n a A u t o r : M a g d a l e n a D r a p a c z

Policz ile samochodów widzisz na parkingu. Wyniki wpisz przy właściwych

obrazkach.

(5)

5 | S t r o n a A u t o r : M a g d a l e n a D r a p a c z

W wagonach zostały zapisane działania. Połącz je z odpowiednim wynikiem

umieszczonym na lokomotywie.

(6)

6 | S t r o n a A u t o r : M a g d a l e n a D r a p a c z

Odszyfruj zakodowane działania i zapisz je w wyznaczonych miejscach.

Figure

Updating...

References

Related subjects :