Dlatego modlimy się do Pana Boga za Jej wstawiennictwem. Uczymy się od Niej

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Przeczytaj tekst. Przepisz podkreślone zdania.

W czasie roku liturgicznego wiele razy wspominamy Maryję. Czytamy też fragmenty Ewangelii, które o Niej mówią. W maju odmawiamy albo śpiewamy modlitwę, która się nazywa Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Ludzie przychodzą na nabożeństwa majowe do kościoła, a czasem do przydrożnych kapliczek.

Dlatego modlimy się do Pana Boga za Jej wstawiennictwem. Uczymy się od Niej życia oddanego Bogu. Prosimy Matkę Bożą o pomoc w naszych intencjach.

Figure

Updating...

References

Related subjects :