• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO KLASY IV - VIII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO KLASY IV - VIII"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO – KLASY IV - VIII

2022/2023

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dziennik Ustaw, 24. 02. 2017, poz. 356).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dziennik Ustaw (Poz. 481).

(2)

Dopuszczam do użytku szkolnego zestaw Programów nauczania dla klasy 4 w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie w roku szkolnym 2022 – 2023

Lp. Zajęcia

edukacyjne Nazwa programu, wydawnictwo, autor

1 Język polski Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII Wyd. GWO J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

2 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 SP Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era, T. Maćkowski

3 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII.

Joanna Stefańska

4 Przyroda Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Przyroda, I. Żeber – Dzikowska, E. Wójtowicz, M. Kosacka Wyd. MAC

5 Matematyka Matematyka Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski, WSiP

6 Informatyka Program nauczycielski nauczania informatyki w klasach 4 – 8, E. Baczewska, A. Czarkowska

7 Technika Jak to działa ? – program nauczania ogólnego zajęć technicznych w szkole podstawowej.

Nowa Era, L. Łabecki

8 Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki. Nowa Era, M. Gromek, G. Kilbach

9 Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 Do dzieła;

Nowa Era; B. Mikulik

10 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej . Krzysztof Warchoł

11 Religia Poznaję Boga i w Niego wierzę KWK KEB

12 Wychowanie do życia w rodzinie

Moje dorastanie Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej Bożena Strzemieczna

………

(data i podpis dyrektora szkoły)

(3)

1 Język polski Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII Wyd. GWO J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska,

2 Historia Program nauczania w klasach 4-8 SP Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era, T. Maćkowski

3 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII.

Joanna Stefańska

4 Matematyka Matematyka Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski, WSiP

5 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5 -8 Puls życia Nowa Era, A. Zdziennicka

6 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Geografia. M. Figa U. Stańczyk, MAC 7 Informatyka Program nauczycielski nauczania informatyki w klasach 4 – 8,

E. Baczewska, A. Czarkowska

8 Technika Jak to działa ? – program nauczania ogólnego zajęć technicznych w szkole podstawowej.

Nowa Era, L. Łabecki

9 Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki. Nowa Era, M. Gromek, G. Kilbach

10 Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 Do dzieła;

Nowa Era; B. Mikulik

11 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej . Krzysztof Warchoł

12 Religia Program do nauki religii Bóg kocha i zbawia człowieka KWK KEB 13 Wychowanie do życia

w rodzinie

Moje dorastanie Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej Bożena Strzemieczna

………

(data i podpis dyrektora szkoły)

(4)

Dopuszczam do użytku szkolnego zestaw Programów nauczania dla klasy 6 w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie w roku szkolnym 2022 – 2023

Lp. Zajęcia

edukacyjne Nazwa programu, wydawnictwo, autor

1 Język polski Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII Wyd. GWO J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska,

2 Historia Program nauczania w klasach 4-8 SP Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era, T. Maćkowski

3 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII.

Joanna Stefańska 4

Matematyka PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Matematyka wokół nas.

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, Anna Drążek, WSiP 5 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5 -8 Puls życia

Nowa Era, A. Zdziennicka

6 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Geografia. M. Figa U. Stańczyk, MAC 7 Informatyka Program nauczycielski nauczania informatyki w klasach 4 – 8,

E. Baczewska, A. Czarkowska

8 Technika Jak to działa ? – program nauczania ogólnego zajęć technicznych w szkole podstawowej.

Nowa Era, L. Łabecki

9 Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki. Nowa Era, M. Gromek, G. Kilbach

10 Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 Do dzieła;

Nowa Era; B. Mikulik

11 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej . Krzysztof Warchoł

12 Religia

Program do nauki religii Bóg kocha i zbawia człowieka KWK KEB 13 Wychowanie do życia

w rodzinie

Moje dorastanie Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej Bożena Strzemieczna

………

(data i podpis dyrektora szkoły)

(5)

Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa WSiP, E. Nowak, A. Żegleń

2 Historia Program nauczania w klasach 4-8 SP Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era, T. Maćkowski 3 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII.

Anna Abramczyk, Joanna Stefańska

4 Język niemiecki Aktion Deutsch Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII - etap edukacji II.2. WSiP; P. Piszczatowski

5

Matematyka Matematyka Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski, WSiP

Uzupełnienia do klas 7–8: A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska, M. Petrzak 6 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5 -8 Puls życia, Nowa Era, A. Zdziennicka 7 Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej Planeta Nowa. E. Tuz, B. Dziedzic,

Nowa Era

8 Informatyka Program nauczycielski nauczania informatyki w klasach 4 – 8, E. Baczewska, A. Czarkowska 9 Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką G. Francuz – Ornat,

T. Kulawik, WSiP

10 Chemia Chemia. Program nauczania w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej.

Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski, MAC

11 Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki. Nowa Era, M. Gromek, G. Kilbach

12 Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 Do dzieła; Nowa Era; B. Mikulik 13 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej .

Krzysztof Warchoł

14 Religia Program do nauki religii Pójść za Jezusem Chrystusem KWK KEB 15 Wychowanie do życia

w rodzinie

Moje dorastanie Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej Bożena Strzemieczna

………

(data i podpis dyrektora szkoły)

(6)

Dopuszczam do użytku szkolnego zestaw Programów nauczania dla klasy 8 w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie na lata 2022- 2023

Lp. Zajęcia

edukacyjne Nazwa programu, wydawnictwo, autor

1

Język polski Program nauczania języka polskiego

w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

WSiP, E. Nowak, A. Żegleń

2 Historia Program nauczania w klasach 4-8 SP Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era, T. Maćkowski 3 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII.

Anna Abramczyk , Joanna Stefańska

4 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5 -8 Puls życia Nowa Era, A. Zdziennicka

5

Matematyka Matematyka, Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski, uzupełnienia do klas 7 -8 : A. Makowski, T. Masłowski,

A. Toruńska, M. Petrzak WSiP

6 Informatyka Program nauczycielski nauczania informatyki w klasach 4 – 8, E. Baczewska, A. Czarkowska

7 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Planeta Nowa. E.M. Tuz, B. Dziedzic, Nowa Era

8 Chemia Chemia. Program nauczania w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej.

Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski, MAC

9 Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką. G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, Nowa Era

10

Język niemiecki Aktion Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII - etap edukacji II.2. WSiP;

P. Piszczatowski

11 Wiedza o

społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Wczoraj i dziś Nowa Era , Barbara Furman

12 Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Klasa 8 Bogusława Breitkopf

(7)

w rodzinie podstawowej Bożena Strzemieczna

………

(data i podpis dyrektora szkoły)

Programy do nauczania przedmiotu Etyka:

M. Gorczyk, Program nauczania etyki w klasach I – III szkoły podstawowej „Chcemy być lepsi”

Wydawnictwo Siedmiogród , DKW-4014-65/00

M. Środa, Etyka w szkole podstawowej – klasy VII – VIII (zajęcia międzyoddziałowe) ; Program lekcji etyki.

Dopuszczony do użytku przez MEN pod numerem DKW-4014-3/00

………..

(data i podpis dyrektora szkoły)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV

Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym

♦ Skracanie i rozszerzanie ułamków, zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, porównywanie ułamków zwykłych, dodawanie

T12/46/ 2 /19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej. Przechowywanie

4/2017/18 Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Słowa z uśmiechem”+ Bliżej słowa.. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.. 8) czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów kultury. Ponieważ środki

Karpicz - Va,b Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej..

i Poznanie wiadomości o wielomianach: postać ogólna wielomianu, rozkład wielomianu na czynniki, proste równania wielomianowe, dzielenie wielomianu przez dwumian,