• Nie Znaleziono Wyników

International Shipbuilding Progress, ISP,Marine Technology Monthly

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "International Shipbuilding Progress, ISP,Marine Technology Monthly"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

CONTENTS

D.W. Bass and M.R. Haddara, 'Nonlinear Models of Ship 5-24 Roll Damping'

S.B. Cohen and A.W. Troesch, 'The Interaction of a 25-79 Floating Body with Vertical Walls'

C.G. Biancardi, 'On a Simplified Mathematical Model 81 -95 for an Onboard Simulator and its Potential Applications

to Ship Control'

(2)

CONTENTS

T.K. Datta, 'Parametric Information for Lay-Barge

Installation of Submarine Pipeline' 101-121 Ming-Chung Fang, 'The Lateral D r i f t Force and Moment

on a Swath Ship in Waves' 123-143 G.X. Wu and R. Eatock Taylor, 'Reciprocity Relations for

the Hydrodynamic Coefficients of Bodies with Forward

Speed 145-153 G. E. Hearn and Koon Chung Tong, 'Added Resistance

Gradient versus D r i f t Force Gradient - Based Predictions

of Wave D r i f t Damping 155-181 H. Grothues-Spork, 'Bilge Vortex Control Devices and

(3)

CONTENTS

C.C. Hsiung and Qianyi Gui, 'Computing Interaction Forces

and Moments on a Ship in Restricted Waterways' 219-254 M. Gerigk and M. Krzeminska, 'Probability of Flooding

any Group of Compartments According to the Polish Concept

of a Ship Surviving a Collision' 255-269 J.R. Spouge, 'Non-Linear Analysis of Large-Amplitude

Cytaty

Powiązane dokumenty

18) refers to a sen- tence based on praescriptio longi temporis (cf.. PAPYRI FROM THE

The first papyrus was subsequently published in the edition of the Coptic texts of the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow (No. The second document — a Coptic

Kanon ten określa zasady wpływu subrepcji na ważność reskryptów wydawanych przez dykasterie Kurii Rzymskiej lub też niższe organy władzy hierarchicznej. Subrepcję

[r]

In this work, we analyze the protocol of a design session involving a team of professional sound designers engaged in vocal sketching the sound of two car models (e.g., idle

Jak daleko sięgała chęć zapomnienia i ułaskawienia ukazuje m ow a pierwszego m inistra sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, T hom asa Dehlera z 1950 r.,

Our results show the limitations of using batch correction during SOFI analysis, especially for data showing fast photodestruction, where sharp details can be masked by the

Szkoły, o których mowa, nie są zdolne, przynajmniej w chwili obecnej, do optymalizacji społecznej wartości dzieci, a znalezienie odpowiedzi na pozornie proste pytanie, w jaki

The power coefficient was generally larger when the turbine was placed at the crest of the weir or downstream thereof, as a result of blockage and a high relative flow velocity at

Jednym z ich dowodów zainteresowania naszym czasopismem jest wykonane na uniwersytecie w Leeds tłumaczenie na język angielski artykułu A.. Ravetza, wykładowcy

Zoals in het voorbeeld van de patiënt die besluit om geen Corona-test te laten doen en daardoor ook niet naar de huisarts mag. Tot slot dan

Adwokaci interesujący się powyższą książką mogą ją nabyć za okazaniem le­ gitymacji adwokackiej w Salonie „Isikier”.. Adwokaci zamiejscowi mogą nabywać

2 ustawy, wedle którego jeżeli pracow nik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, to do okresu pracy, od którego zależy w ym iar urlopu, wlicza się bądź okres

[r]

Strict legislation requires changes to engine calibration and hardware, but also to test facilities and emissions analysis systems; indeed, emissions standards in the European Union

Wszyscy przy tym, to znaczy zarówno uczestnicy, organizatorzy kongresu, jak i działacze UIA mieli świadomość, że najważniejsza jest raczej wymiana myśli i sama dyskusja na

Event jointly organised by the TU Delft Faculty of Architecture and the Built Environment and Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development

Research for the Sustainable Ports in Africa project is carried out by a consortium comprising researchers and staff from the University of Ghana, Delft University of Technology,

[r]

Z zaprezentowanych przez Taborską analiz wyłonił się przede wszystkim obraz miejsca naznaczonego różnymi emocjami osób z nim związanych (dawnych mieszkańców, przybyszy,

W „Po- larnoj Zw iezdie”, nawiasem m ówiąc, poza utworam i samego Hercena, na ogół rzadko p ojaw iały się publikacje pisane specjalnie dla tego almanachu.. Od

Электронная версия издания: Частотный словарь современного русско- го языка (на материалах Национального корпуса русского языка),

Uwzględniając sytuację polityczną panującą w Europie w 2014 r., zaproponowana przez rząd w Warszawie idea ściślejszej współpracy oraz zwiększenia