• Nie Znaleziono Wyników

Knyszyn, dn.: 29 września 2020r. 1. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Knyszynie.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Knyszyn, dn.: 29 września 2020r. 1. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Knyszynie."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Knyszynie.

GŁOSOWAŁO: 10

głosowało ZA: 10

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz nieobecny

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław nieobecny

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław nieobecny

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(2)

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr /XVII/17/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy

Knyszyn, na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn.

GŁOSOWAŁO: 12

głosowało ZA: 12

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław nie głosował

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(3)

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Knyszyn do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(4)

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(5)

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(6)

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(7)

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(8)

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(9)

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

(10)

10. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Knyszynie.

GŁOSOWAŁO: 13

głosowało ZA: 13

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP. Nazwisko i Imię

jak głosował

1 Purta Tomasz głosował ZA

2 Bielski Jerzy głosował ZA

3 Skutnik Paweł głosował ZA

4 Snarski Andrzej głosował ZA

5 Ziobrowska Sylwia głosował ZA

6 Połonowski Stanisław głosował ZA

7 Rogalski Mariusz nieobecny

8 Wierzbicka Anna głosował ZA

9 Powichrowski Zdzisław Wacław głosował ZA

10 Pawlik Mieczysław Antoni głosował ZA

11 Anszczak Anna głosował ZA

12 Popławski Łukasz głosował ZA

13 Niedzielewski Zbigniew Adam nieobecny

14 Wojtach Paweł głosował ZA

15 Kudzinowski Przemysław głosował ZA

Cytaty

Powiązane dokumenty

15 Więcek Mariusz ZA.. Protokół głosowania z dnia 30-12-2019.. XV sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie

o ochronie danych osobowych (Dz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było. Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie udzielenia Burmistrzowi

Załącznik do Uchwały Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniuz dnia 15 czerwca 2011 roku w

(iii) w przypadku zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji

oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 roku..