• Nie Znaleziono Wyników

The Value of Calibration and Validation of Probabilistic Discretionary Lane-Change Models (poster)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The Value of Calibration and Validation of Probabilistic Discretionary Lane-Change Models (poster)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Delft University of Technology

Transport & Planning

α

Victor L. Knoop

Christine Buisson

The Value of Calibration and Validation

of Probabilistic Discretionary Lane-Change Models

Introduction

• Lane changes are rare events (~1 lane change per 2 km)

• Many lane change models are probabilistic

• Probabilistic models are usually tested using log likelihood

• Calibration and validation are required

Abstract

This paper analyses methodologies to calibrate and validate probabilistic lane change models. We perform a calibration and validation on lane change models (microscopic and macroscopic) which take the most basic dependencies into account. The resulting model has reasonable parameters, and the goodness of fit for the validation set (hold back from the total set) is similar to the calibration. For two measures of validation the model hence is validated. However, in real world terms, the model performs quite bad. It is hence concluded that the model should be validated based on measures which have a clear physical interpretation, and based on those the quality should be judged.

Lane change model

Three base requirements

1) Desire for higher speed (binary,

f

1)

2) Higher speed in other lane (linear with speed difference,

f

2)

3) Availability of gap (speed dependent,

f

3)

All need to be fulfilled, so multiply for probability

Besides: rest probability ( )

This microscopic lane change probability is translated into a probability to observe N lane changes in an observation interval of T seconds and X meters. We use the fundamental diagram per lane to make this dependent on the densities in each lane

Validation

1) Parameter values match the expected value

2) Quality of fit of validation is equal to quality of fit of calibration

3) The found model is good enough (purpose as base)

In order to to have an influence of day or location, we validate the model on the same site as the calibration takes place — we hence check the internal consistency of the model.

Data

• M42 motorway near Birmingham, UK, 3 lanes

• 1 km individual loop data,

• Vehicles re-identified from site to site

• Used: 500 meters as far downstream as possible from

ramp

• Considered: lane changes from middle to median lane

Methodology: microscopic model

Methodology: macroscopic model

In calibration, optimize the likelihood that the model predicts the correct number of lane changes.

In calibration: optimize the likelihood that the model predicts all lane changes and not lane changes correctly.

(

1 2 3

) (

)

(lane change)

*

*

1

P

=

α

f

f

f

+ −

α

Sponsored by:

(2)

Delft University of Technology

Transport & Planning

Conclusions

We considered the calibration and validation of a probabilistic lane change model. Following the state of the art, optimal parameters were found by maximizing the log likelihood. The parameters were reasonable and the for the validation the log likelihood value (corrected for the number of observations) was approximately the same. Nevertheless, the predicted number of lane changes was quite far off the observed number. Hence we conclude that all models must be calibrated using sound physical measures which have a clear interpretation.

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 P model

Nr of lane changes / nr of observations (data) Measured

Measurement=model

Check on model quality - microscopic

• Lane change probability for each vehicle for each time

• Categorize all time step events in bins for which the

predicted lane change probability is the same

• Check per bin whether the average lane change is the same

• It is not — not even close:

Check on model quality - macroscopic

• Lane change rates depend on the densities

• Categorize traffic states in bins with similar density in origin

and target lane

• Determine the distance between the distribution of the

prediction and the observation in each category

• It is not the same:

Discussion

• Loglikelihood is very insensitive to the

correct probabilities for rare events

• Probability sensitivity (average probability

per event that the prediction is correct) is much more sensitive

• The model P(lane change)=0 results in a

better likelihood!

• Optimizing on RMSE of number of lane

changes results in a different best parameter set

0.9

0.95

11.5

12

12.5

13

0

1000

2000

3000

τ

(s)

Loglikelihood sensitivity

α

− log likelihood

0.9

0.95

11.5

1212.5

13

0

0.02

0.04

τ

(s)

Probability sensitivity

α

Pi

0.9

0.95

11.5

12 12.5

13

0

10

20

τ

(s)

RMSE sensitivity

α

RMSE (Nr of lane changes)

Victor L. Knoop, PhD TRAIL Research School Delft University of Technology

Transport & Planning v.l.knoop@tudelft.nl Transportation Research Board

91th Annual Meeting, January 13-17, 2014 Paper nr. 14-0103

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla grupy wiekowej wchodzącej na rynek pracy (20-24 lata) współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 64,2% (co m.in. może wynikać z faktu, iż coraz większy odsetek młodych

Sposób realizacji programu, zakres oferty i wielkość wspar- cia różni się jednak w poszczególnych miastach i nie zawsze jest wynikiem rzetelnej analizy sytuacji rodzin w

Wśród wymienionych nazwisk nie brak tych o polskim brzmieniu, lecz może to być pozór wywołany ówczesną pisownią, jak choćby w przypadku dowódcy obrony Szigetvaru

A ponieważ te dzieła nie służą już więcej wielkim

Kryteria przyjęte przez autora wzbudzają szereg zastrzeżeń. Przede wszystkim należałoby jednak w yróżnić osiedla z czasów ks. Zastrzeżenie budzi z kolei

Obok tej instytucji wymienić należy również Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, Muzeum Morskie – Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Oręża Pol- skiego

He has multidisciplinary fields of research in peda­ gogy, philosophy, literary studies, the history of culture, the history of art, the history of literature, science information

Kościół katolicki na Węgrzech ma wiele do zrobienia w ukazanej tu sytuacji, ale musi się otworzyć na takie społeczeństwo, postulował prelegent, w jakim Kościół żyje,