• Nie Znaleziono Wyników

Instrukcja do sprawdzianu z odbicia światła w dniu 6. 05.2020r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Instrukcja do sprawdzianu z odbicia światła w dniu 6. 05.2020r"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Instrukcja do sprawdzianu z odbicia światła w dniu 6. 05.2020r

1. W dniu 6.05.2020r między godziną 800 a 1459 zaloguj się z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu( tablet, komputer stacjonarny, laptop, smartfon) do aplikacji

Kahoot.it

2.

Game pin: 09005158

3.

Twój login to litera klasy i numer z dziennika np : S12,

- to umożliwi mi identyfikację osoby piszącej sprawdzian.

4. Test możesz wykonać tylko jeden raz- oceniana będzie tylko pierwsza próba.

5. Wybierz język angielski - pytania będą i tak w języku polskim ( jeżeli zmienisz na język polski pytania będą niegramatyczne i bez sensu- taka aplikacja)

6. Liczy się tylko ilość poprawnych odpowiedzi

7. Osoby które nie przystąpią do testu, lub z jakiegoś powodu nie ukończą go, napiszą sprawdzian w formie zadań otwartych na maila .

Punktacja sprawdzianu

Poprawnych odpowiedzi : 30 - 28 ---- ocena : 5

Poprawnych odpowiedzi : 27 - 22 ----ocena : 4 Poprawnych odpowiedzi : 21 - 15---ocena : 3 Poprawnych odpowiedzi : 14 - 7---ocena : 2 Mniej niż 7 odpowiedzi poprawnych ---ocena: 1

(2)

Termin realizacji- do 12.05.2020r.

Temat. Załamanie światła

Obejrzyj filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=AYnycJYGykY https://www.youtube.com/watch?v=rICMllbpDfs

i

przeczytaj w podręczniku temat na stronie : 174-177

notatka do zeszytu

Załamanie światła- Zjawisko załamania – zmiana kierunku rozchodzenia się światła przy przejściu z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego.

Kąt α- kąt padania światła – kąt zawarty między promieniem padającym, a prostą normalną;

Kąt β- kąt odbicia światła- kąt zawarty między promieniem odbitym, a prostą normalną ;

Kąt γ- kąt załamania - kąt zawarty między promieniem załamanym, a prostą normalną .

Gdy światło napotyka na granice dwóch ośrodków przezroczystych ulega załamaniu tak jak jest to przedstawione na rysunku . Promień załamujący się na granicy dwóch ośrodków załamuje się do normalnej (kąt α> γ), gdy przechodzi z ośrodka optycznie rzadszego do ośrodka optycznie gęstszego i odwrotnie - przechodząc z ośrodka gęstszego do rzadszego załamuje się od normalnej (kąt α< γ)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Opisz, krótko budowę elementów budujących układ oddechowy człowieka oraz podaj, jaką pełnią funkcję.. Opisz, na jakiej zasadzie tlen przenika z płuca

Wymień cechy świadczące o przynależności człowieka do odpowiednich jednostek systematycznych (posłuż się podręcznikiem

Jeśli światło przechodzi do ośrodka optycznie rzadszego, to kąt załamania jest większy od kąta padania (promień załamuje się od normalnej).. Przy pewnym kącie padania,

Chwilami tężała i krzepła w nim myśl, tak że zupełnie tracił rozpoznanie, co się z nim dzieje, ale potem znów gorączka budziła go i zarazem budziła w nim jakieś

 opisywać związek temperatury ciała ze średnią energią kinetyczną cząsteczek, z których jest zbudowane;.. Zapoznaj się

Oko ludzkie jest mało wrażliwe na zmiany oświetlenia całego pola widzenia, stąd dokładne ustalenie płaszczyzny polaryzacji za pomocą analizatora powoduje duże

Były to prawdopo- dobnie dwa małe przedmioty (może drogocenne kamienie) ukryte w pektorale arcykapłana, za pomocą których zadawał on Bogu pytania o losy Izraela (Lb 27,21).

 Jeżeli promień przechodzi z ośrodka, w którym szybkość światła jest większa, do ośrodka, w którym jest ona mniejsza, to kąt załamania jest mniejszy od kąta padania.