Zagadnienia dla uczniów klasy 5 przygotowujących się do sprawdzianu z biologii – Tkanki i organy roślin

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zagadnienia dla uczniów klasy 5 przygotowujących się do sprawdzianu z biologii – Tkanki i organy roślin

1. Dokonaj podział tkanek roślinnych.

2. Opisz budowę i rolę tkanki: wzmacniającej, okrywającej, miękiszowej i przewodzącej.

3. Narysuj systemy korzeniowe. Powiedz, czym one się różnią i u jakich roślin występują.

4. Narysuj i podpisz części pędu.

5. Podaj funkcje korzenia, łodygi i liści.

6. Narysuj i opisz liść.

7. Wymień przekształcenia korzeni, łodyg i liści. Podaj nazwy roślin, u których występują oraz jaką pełnią funkcję.

Powtórz treści zawarte w podsumowaniu rozdziału IV oraz wykonaj test z podręcznika, str. 112.

Figure

Updating...

References

Related subjects :