Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Download (0)

Full text

(1)

15.04.20r.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Narysuj w zeszycie 2 kwadraty o boku 2cm. Jeden podziel na 2 równe części , a drugi na cztery równe części. W pierwszym zamaluj na czerwono jedną część, a w drugim dwie części. Podpisz pod każdym kwadratem jaką część pomalowałeś na czerwono.

Zapisz te ułamki pod rysunkami. Masz jakiś wniosek? Zapisz w zeszycie.

Zapisz rozwiązania w zeszycie przedmiotowym

(2)

Jeśli te informacje nie są wystarczające zajrzyj do podręcznika

Zapisz notatkę do zeszytu: Co tzn. skrócić, rozszerzyć ułamek? Jakie ułamki nazywamy nieskracalnymi?

Zrób ćwiczenia 1str.23, 4str.24, 6,7str.25

(3)

16.04.20r.

Temat :Skracanie i rozszerzanie ułamków - ćwiczenia

Dla przypomnienia obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=eWioYuW8Cis W zeszycie przedmiotowym rozwiąż poniższe zadania.

17.04.20r.

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków -utrwalenie wiadomości

Jeśli są jakieś problemy to przeczytajcie informacje z poprzednich 2 lekcji raz jeszcze Zajrzyjcie do podręcznika.

Wykonajcie wszystkie ćwiczenia ze stron 26 i 27

(4)

20.04.20r.

Temat: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach

Zapisz odpowiedź w zeszycie

Zapisz odpowiedź w zeszycie

(5)

W ramach utrwalenia wiadomości zajrzyj do podręcznika.

Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze strony 29 oraz 8 str.30

Najważniejsze wnioski /informacje zanotuj w zeszycie przedmiotowym.

Powyższe zadanie 1. rozwiąż w zeszycie i prześlij nauczycielowi na adres marta.m_szulc@op.pl Staranne wykonanie też się liczy (będę to brała pod uwagę). Praca na ocenę Powodzenia!!!

Proszę, aby zadania były zrobione starannie!!! Jedno pod drugim, nie w cały świat, jak to wiem, że potraficie robić(każdy przykład jeden pod drugim - od lewej nie na środku). Zróbcie czytelne zdjęcie i je prześlijcie. Przesyłajcie mi tylko te zadania, o które Was proszę. Zapisujcie tematy lekcji w zeszycie, daty na marginesie i pozostałe informacje, o które Was proszę.

Figure

Updating...

References

Related subjects :