KARTKÓWKA nr 21TEMAT: UŁAMEK JAKO DZIELENIE. ROZSZERZANIE I SKRACANIE UŁAMKÓW

180  Download (5)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

1

KARTKÓWKA nr 21

TEMAT: UŁAMEK JAKO DZIELENIE. ROZSZERZANIE I SKRACANIE UŁAMKÓW

1.

1 p. Ilorazem liczby 11 przez 4 nie jest

A. 114 B. 114 C. 11 : 4 D. 2 34

2.

3 p. Przedstaw ułamek w postaci dzielenia.

a) 34 = b) 56 = c) 95 =

3.

3 p. Skróć ułamki.

a) 69 = b) 104 = c) 1218 =

4.

1 p. Ułamek równy ułamkowi 47 to

A. 158 B. 1214 C. 1021 D. 1221

5.

4 p. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P, jeżeli fałszywe – literę F.

a) Ułamek niewłaściwy 132 jest równy 6 12 . b) Liczba 3 23 jest równa 83 .

c) Liczba 74 oznacza, że całości podzielono na 4 równe części i wzięto 9 z nich.

d) Liczba 1 25 jest równa ilorazowi 7 : 5.

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 4

Figure

Updating...

References

Related subjects :