• Nie Znaleziono Wyników

Szkolne akcje Małego Samorządu Uczniowskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolne akcje Małego Samorządu Uczniowskiego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Szkolne akcje Małego Samorządu Uczniowskiego

1 Zbiórka karmy dla zwierząt wrzesień

2 Zbiórka książek dla dorosłych pacjentów szpitala średzkiego październik

3 Zbiórka zużytych baterii akcja całoroczna

4 Zbiórka nakrętek akcja całoroczna

5 Zbiórka okularów dla mieszkańców Ghany akcja całoroczna

6 Zważ swoje serce – udział w akcji „ Góra grosza” październik 7 Zbiórka zabawek i bajek dla dzieci z przedszkoli średzkich listopad 8 Zbiórka słodyczy dla dzieci z klas specjalnych grudzień 9 Rozprowadzanie cegiełek na modernizację boiska szkolnego- plac zabaw styczeń - luty 10 Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci – pacjentów szpitala średzkiego maj

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego: Beata Wojciechowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na dobry początek zaproponujcie Państwo dziecku gimnastykę przy wesołej muzyce.. Zaproponujcie Państwo dziecku, by wyszukało w gazetach litery z, Z, nakleiło je na

Następnie powiedz, których poznanych

Przy próbie wymiany nadmiernej ilości książek (w ilościach komercyjnych, np. Punkt Księgozbioru, a także wydawania Bonów, znajdować się będzie w specjalnie oznaczonej strefie

Na zewnątrz człowieka znajduje się wiele poruszających się przedm iotów - oko „biegnie” za nimi (np. przejeżdżający pociąg, obserw owanie samochodów, osób

Koszt jednego pakietu tematycznego warsztatów VR z wstępem do DELI Park wynosi 45 zł / dziecko Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko (Przewodnik, Papugarnia,

Poniżej przedstawio- no szczegółowe wyniki Rysunkowego Testu Myślenia Twórczego oraz Arkusza Zachowania się Ucznia, na podstawie których oceniano poziom zdolności twór- czych

Co jest według pana najgorszą rzeczą w pracy nauczyciela.. Wydaje mi się, że najgorszą rzeczą w mojej pracy bywają bierne

Pragnę w imieniu wszystkich mieszkańców Miasta Starachowice przekazać wyrazy wsparcia i solidarności dla obywateli Ukrainy.. W szczególności słowa jedności

Poznańska 320 05-850 Ożarów Mazowiecki zgodna Sprawa w toku WIIH... Pozytywka

Jak pracowałam w tym dystrykcie, to była Niemka, ona się nazywała Elze Farnbach, miała Lieblinga, czyli narzeczonego.. A to mnie najbardziej denerwowało, bo najbardziej się

W „kawiarnianej” atmosferze, odbyło się rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Jestem widoczny – jestem bezpieczny na drodze”, który

Moja mama jest piękna i kochana, dużo obowiązków ma od rana.. Piecze, sprząta i gotuje, moje i siostry

Podsumowując, należy stwierdzić: po pierwsze, futurystyczna powieść wciąż nie została wyczerpująco przeczytana, co sprawia, że badania czynione w tym za- kresie są aktualne;

- efekt końcowy jego pracy twórczej nie jest zgodny z założeniami i tematem - jest umiarkowanie zainteresowany życiem kulturalnym klasy i szkoły, Ocenę dostateczną otrzymuje

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonie usług organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego zgodnie z opisem

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonie usług organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego zgodnie z opisem

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: udział mojego dziecka oraz wykorzystanie jego wizerunku i danych osobowych w Przeglądzie Piosenki z filmów animowanych dla

Sofokles (autor Antygony) zdecydował, że na scenie może jednocześnie przebywać trzech aktorów. Do dziś zachowało się bardzo dużo amfiteatrów greckich lub ich pozostałości.

- buduje nastrój (klimat danej sceny możemy zmieniać poprzez bardziej lub mniej intensywne oświetlenie lub użycie kolorowych filtrów);.. - pozwala na wydobycie

Przeczytajcie opracowanie z e-podręcznika i spróbujcie rozwiązać poszczególne zadania (wyników nie trzeba do mnie przesyłać – jest to samodzielna praca ucznia nie na

Informel (sztuka bezkształtna) – to określenie odnosi się do wszystkich rodzajów abstrakcji niegeometrycznej w malarstwie powstałych w latach 50-tych XX w., które mają

– Wyczyść okulary wodą z płynem do mycia naczyń – w Afryce jest problem z wodą, nie ma jak wyczyścić ich na

Tu się będziemy modlić i na cmentarzu za na- szych wszystkich zmarłych, którzy przez wieki dawali Panu Bogu przez żywą świątynię znak Jego obecności wśród?. Nie zazdrosz-