• Nie Znaleziono Wyników

Themasessie 6: Sturing en draagvlak voor energiebesparende maatregelen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Themasessie 6: Sturing en draagvlak voor energiebesparende maatregelen"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Challenge the future

Delft University of Technology

WK 2020 Slotmanifestatie

Vier jaar werken aan energiebesparing en woningkwaliteit

Slotmanifestatie 31 januari 2013

(2)

Challenge the future Delft University of Technology WK 2020 Slotmanifestatie Evert Hasselaar

Sturing en draagvlak voor energiebesparende maatregelen

(3)

WK2020 Slotmanifestatie

Definitie van draagvlak

• ….redelijk voorstel als 70% of meer huurders instemt

en/of

• …beslissing redelijkheid voorstel door de rechter

• redelijkheid van de eis dat iedereen meedoet

(4)

WK2020 Slotmanifestatie

Waarom draagvlakprobleem?

• Eerste voorstel afgewezen = faalkosten

• Procesmatig vastgelopen = technisch op achterstand

(5)

WK2020 Slotmanifestatie

Filmpje

• Samenvatting van de eerste “Draagvlak voor teams”

• Waarna er nog drie volgden…

(6)

WK2020 Slotmanifestatie

Welke kant op?

Wat je niet moet doen: eigen tegenstand organiseren, gering mandaat, trage besluitvorming, afgaan op kleine groep

1. Traditioneel: te laat een uitgewerkt plan voorleggen

2. Participatieproces: verleiden en meebeslissen?

3. Naar de rechter: WWS, 70%, collectief/ind. 4. Verbeteren bij mutatie

(7)

WK2020 Slotmanifestatie

Draagvlak voor teams: op basis

waarvan aanpak kiezen?

• mate van vertrouwen

• periode voor het verhogen van draagvlak

• belang van een buurtorganisatie

• beschikbaarheid inspraakbegeleiding

• voorspelbaar risico bij neerleggen eindvoorstel

• omvang van de huurverhoging

(8)

WK2020 Slotmanifestatie hulp draagvlak def. plan individuele oplossingen uitvoering

(9)

WK2020 Slotmanifestatie

Draagvlak voor teams:

aanbevelingen

• eerder naar huurders: beginspraak

• persoonlijke benadering

• projectteam dat met huurders overweg kan

• zoek de trekkers op (p/n)

• onderzoek met bewoners wat zij nodig vinden

• verwerk behoeften en leg uit wat niet kan

(10)

WK2020 Slotmanifestatie

Wilona Kuiphof, De Key

• Intern draagvlak voor welke aanpak?

• Hoe organiseer je?

Cytaty

Powiązane dokumenty

The functions ventilation, heating, cooling, sun protection and light directing have to be fulfilled in order to achieve the comfort levels in buildings described in chapter 4

odzieży” każda osoba ankietowana podawała kilka przykładów (rys.. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Wymień inne niż odzież elementy odblaskowe” [7]. Ankietowani podali wiele

Wyniki badań trwałości zintegrowania włókien kolagenowych z nośnikiem tekstylnym na podstawie zmian zachowania materiału pod wpływem procesu zginania na aparacie

W mijającym 2018 roku odszedł od nas nieocenionej klasy naukowiec i wspaniały Człowiek - dr Ryszard Łuba, profesor nadzwyczajny IPS, wieloletni i zasłużony pracownik

2006, Problem tezauryzacji m is żelaznych typu śląskiego w św ietle stu­ diów źródłoznaw czych tzw.. Praca zbiorow a pod

Initial rent setting  Maximum rents are  determined by a contract  between landlords and the  state  Maximum rents are 

onanizm u,

W takiej to sytuacji autor Listu Jakuba wzywa swoich adresatów do przeciwstawienia się temu wszystkiemu, co sprzeciwia się wierze w Boga i Pana Jezusa Chrystusa