2. Prezentowana nieruchomość a transport

Pełen tekst

(1)

Strona 10 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Atutem nieruchomości jest ich położenie blisko przedmieścia Gdańska oraz okolic Pruszcza Gdańskiego, ale także blisko atrakcyjnych terenów otwartych. Bardzo dobre warunki komunikacyjne, w tym bezpośredni wjazd na drogę wojewódzką 222 ułatwiają dostęp do obszaru całego Trójmiasta. Do nieruchomości można łatwo i szybko dojechać samochodem lub korzystając ze środków przewoźnika PKS Gdańsk.

Prezentowana nieruchomość a pobliska infrastruktura drogowa

(drogi, przystanki autobusowe)

Oferowana nieruchomość a najbliższe drogi i

przystanki autobusowe

2. Prezentowana nieruchomość a „transport”

(2)

Strona 11 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Pruszcz Gdański 8 km 12 min.

Gdańsk (centrum) 13,5 km 19 min.

Sopot 32 km 31 min.

Gdynia (centrum) 37 km 32 min.

Odległości i czas dojazdu od nieruchomości do wybranych ważnych logistycznie trójmiejskich:

miast

dróg i lotniska

3. Prezentowana nieruchomość a „wybrane odległości drogowe”

Obwodnica Trójmiasta S6 3,5 km 5 min.

Obwodnica Południowa S7 5 km 7 min.

Autostrada A1 9 km 8 min.

Lotnisko Gdańsk Rębiechowo 20 km 21 min.

(3)

Strona 12 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański (wydanej w Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 88 z 20.09.2005 r. poz. 1814) prezentowany teren inwestycyjny znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolami: MM, MJ, MJE, MU. Dla oferowanych działek funkcje główne to:

dla działki 34/62 – przeważa strefa MM tj. zabudowa mieszkaniowa mieszana jedno- i wielorodzinna

dla działki 34/63 – przeważają strefy MJ i MJE tj. zabudowa jednorodzinna i zabudowa jednorodzinna ekstensywna

Fragmenty Uchwały Rady Gminynr XXXII/178/2005dotyczące funkcji terenów dla oferowanych działek:1

1. MM

2. MJ

1 http://pruszczgdanski.pl/images/docs/urzad_gminy/zagospodarowanie/plany_miejscowe/Tekst%20uchwaly%20XXXII%20178%202005.pdf

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

(4)

Strona 13 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

3. MJE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

gminy Pruszcz Gdański z zaznaczonym obszarem

oferowanej nieruchomości 2

2 http://pruszczgdanski.pl/images/docs/urzad_gminy/zagospodarowanie/plany_miejscowe/mapa%204a1,%205a1,%206a1%20-

%20lacznie%20%28dobra%20jakosc%29.pdf

(5)

Strona 14 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański dla przedmiotowych działek

Wypis z MPZP oferowanej nieruchomości

Ważne:

W związku z podziałem działki nr 34/49 zostały wydzielone działki o numerach: 34/62 i 34/63

(6)

Strona 15 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Wyrys oferowanej nieruchomości z podziałem na funkcje

(7)

Strona 16 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

I. Wypis działki: 34/62

(dot. „Nieruchomość A”)

5. Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

(8)

Strona 17 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

II. Wypis działki: 34/63

(dot. „Nieruchomość B”)

(9)

Strona 18 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Wyrys działek: 34/62 i 34/63

Podział powierzchni „MJ”

z uwzględnieniem terenu zieleni izolacyjnej „ZI”

(10)

Strona 19 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej (sieć prywatna);

Dla działki 34/63 (MJ, MJE) woda z indywidualnego ujęcia głębinowego;

dla działki 34/62 (MM) woda z wodociągu gminnego zarządzanego przez EKSPLOATATOR S.A.

Możliwość przyłączenia do sieci energetycznej ENERGA S.A.;

Możliwość wpięcia do sieci gazowej Pomorskiej Spółki Gazownictwa;

Instalacja deszczowa odprowadzająca wodę do zbiornika retencyjnego na terenach zielonych;

Bezpośrednie włączenie do drogi wojewódzkiej uzgodnione z gminą i drogami wojewódzkimi.

Widok na drogę wojewódzką 222 (bezpośredni dojazd do terenu inwestycyjnego)

6. Uzbrojenie działek, media

7. Zdjęcia nieruchomości

(11)

Strona 20 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Widok na teren inwestycyjny, pobliskie zabudowy i krajobraz Straszyna, poniżej Arciszewa

(12)

Strona 21 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Sprzedaży podlega grunt inwestycyjny:

 o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa mieszana jedno- i wielorodzinna MM

o powierzchni: ok.

10,86

ha cena: 200 zł/m2

 o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MJ

o powierzchni: ok.

6,86

ha cena: 120 zł/m2

 o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna MJE

o powierzchni: ok.

8,79

ha cena: 100 zł/m2

Cena sprzedaży netto.

Istnieje możliwość wydzielenia i sprzedaży części nieruchomości.

Cena do negocjacji (uzależniona od wielkości sprzedaży).

Dokument został przygotowany przez Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o, aby pomóc w ocenie prezentowanej Nieruchomości i ułatwić podjęcie decyzji inwestycyjnej potencjalnym nabywcom.

Nie stanowi on formalnej oferty sprzedaży Nieruchomości, dokument dostarcza informacji takich jak: cechy przedmiotu sprzedaży, informacje związane z otoczeniem Nieruchomości itp.

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o. jednocześnie oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument jest własnością BCB i może być używany oraz przetwarzany za zgodą BCB.

Nie należy kopiować ani rozpowszechniać całości lub części dokumentu, bez zgody Bałtyckiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. Dokument ten jest udostępniany jedynie do celów informacyjnych związanych z procesem nabycia Nieruchomości.

8. Warunki sprzedaży

(13)

Strona 22 z 22

Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Kontakt:

na adres poczty elektronicznej:

nieruchomosci@bcb.com.pl

Wszystkie informacje na stronie internetowej:

www.bcb.com.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :