• Nie Znaleziono Wyników

Przetwarzanie plików graficznych – wprowadzenie do korzystania z obszaru roboczego CorelDraw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Przetwarzanie plików graficznych – wprowadzenie do korzystania z obszaru roboczego CorelDraw"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Przetwarzanie plików graficznych – wprowadzenie do korzystania z obszaru roboczego CorelDraw

1. Cele lekcji

a. Wiadomości

Zapoznanie uczniów z obsługą programu CorelDraw. Przedstawienie sposobu efektywnego posługiwania się menu programu i samodzielnego rozwiązywania problemów przy użyciu opcji „pomoc” („help”). Przekazanie uczniom podstawowych informacji o programach graficznych.

b. Umiejętności Uczeń potrafi:

1. Bezbłędnie wymienić i scharakteryzować pojęcia: pasek narzędzi, przybornik, pasek właściwości, wysuwane palety narzędzi, okna dokowane i palety, polecenia myszy, pomoc.

2. Samodzielnie stworzyć nowy rysunek za pomocą paska narzędzi.

3. Dodawać teks za pomocą przybornika.

4. Edytować właściwości tekstu za pomocą paska właściwości.

5. Poprawnie rysować prostokąty za pomocą palety wysuwnej.

6. Poprawnie rysować linie zakrzywione.

7. Rozpylać obiekty za pomocą paska właściwości.

8. Ułatwiać sobie pracę, posługując się oknami dokowanymi, które w przeciwieństwie do okien dialogowych mogą pozostawać otwarte w trakcie pracy.

9. Korzystać z poleceń wykonywanych za pomocą myszy.

10. Bezbłędnie dokonywać zmiany właściwości obiektu za pomocą poleceń myszy.

11. Bezbłędnie dokonywać zmiany właściwości tekstu za pomocą poleceń wydawanych myszą.

12. Podejmować samodzielnie próby rozwiązania różnych problemów, posługując się opcją „pomocą” („help”).

13. Tworzyć własny obszar roboczy zdefiniowany przez różne ustawienia, co ma na celu zwiększenie efektywności i wygody pracy podczas posługiwania się programem.

Uczeń dostosowuje obszar roboczy, określają rozmieszczenie poszczególnych pasków, menu i przycisków po uruchomieniu aplikacji.

14. Samodzielnie dostosowywać paski narzędzi do własnych potrzeb.

15. Poprawnie tworzyć nowe paski narzędzi i wracać do domyślnego obszaru roboczego.

2. Metoda i forma pracy

Wśród metod, które należy zastosować podczas tych zajęć, bardzo istotna jest demonstracja.

Początkowo nauczyciel pokazuje uczniom sposób wykonania poszczególnych czynności.

Następnie należy przejść do pracy indywidualnej, wyznaczyć uczniom czas na samodzielne ćwiczenie umiejętności i zlecić określone zadania do wykonania.

3. Środki dydaktyczne

Komputery, na których jest zainstalowany program CorelDraw.

(2)

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza Czynności wstępne:

1. Powitanie, czynności organizacyjno-porządkowe.

2. Zapisanie tematu lekcji.

3. Przeprowadzenie dyskusji na temat aktualnie używanych programów graficznych oraz ich zastosowania w praktyce.

b. Faza realizacyjna

1. Dokładne omówienie i demonstracja sposobu posługiwania się menu programu, a w tym pokazanie następujących czynności: dodawanie i edycja tekstu, zasady rysowania linii i figur, wykorzystanie palety środki artystyczne.

2. Zdefiniowanie terminu okna dokowane.

3. Przeprowadzenie dyskusji na następujące tematy:

a) celowość tworzenia własnego obszaru roboczego,

b) dostosowywanie pasków narzędzi do potrzeb użytkownika, c) prezentacja sposobów tworzenia własnego obszaru roboczego, d) omówienie zasad posługiwania się „pomocą” („helpem”).

4. Samodzielne wykonanie przez uczniów następujących czynności:

a) ustawienie parametrów strony,

b) dodawanie tekstu akapitowego ozdobnego, c) edycja właściwości tekstu,

d) rysowanie prostokąta przez przeciąganie oraz przez podanie szerokości i wysokości.

c. Faza podsumowująca

1. Skrótowe przypomnienie poznanych pojęć.

2. Porównanie różnych możliwości użycia menu.

3. Podsumowanie zasad związanych z edycją i zapisywaniem rysunku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• W przypadku preparatów nieskoncentrowanych, gotowych do użytku – pojęcie „roztwór roboczy” odnosi się do preparatu gotowego do użycia (po ewentualnej aktywacji).

Potok złota drży i rozprasza się na zmarszczonej po- wierzchni, po czym zwartym walcem zagłębia się w toń.. Płyniemy

względu na dużą liczbę aktywnych abonentów nie posiada wolnych częstotliwości..  Rozwiązanie problemu

JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group) TIFF (Tagged Image File Format). GIF (Graphics Interchange Format) PNG (Portable Network Graphics)

Proszę przeczytać temat z podręcznika „ Do dzieła klasa IV”, str.. 53, Malujemy „Wiosenny obrazek”- metodą malowania

dętka rowerowa,  sprzączka lub klamra ze  starego paska, nożyczki,  zszywacz automatyczny lub igła i nitka. Krok

Paleta kolorystyczna preparatów do koloryzacji, to zbiór próbek włosów poddanych koloryzacji, ułożonych według poziomu kolorystycznego i odcienia.. Punktem odniesienia w

Zegarek do serwisu możesz zgłosić w naszym punkcie sprzedaży lub nie wychodząc z domu - prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów przekazania zegarka do serwisu